GODINU DANA OD POKRETANJA SLUČAJA:Kada će se konačno saznati da li Sebija Izetbegović ima validnu diplomu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

GODINU DANA OD POKRETANJA SLUČAJA: Kada će se konačno saznati da li Sebija Izetbegović ima validnu diplomu

Kada se uzmu u obzir sve navedene afere, koje u Tužilaštvu KS-a nisu rezultirale istragama i optužnicama, onda se i ova sa odugovlačenjem u predmetu diploma sasvim uklapa u taj već uhodani obrazac nedodirljivosti pojedinih političara

Kada će se konačno saznati da li Sebija Izetbegović ima validnu diplomu
Sebija Izetbegović

Više od godinu dana traje slučaj sa dokazivanjem validnosti diplome i akademskog puta direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. Tužilaštvo KS-a, inspekcija, Sarajevski univerzitet, Ured za borbu protiv korupcije... kako vjerovati u institucije koje za to vrijeme ne mogu utvrditi da li je validan dokument osobe koja obnaša izuzetno važne funkcije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo? 

U posljednjem nalazu inspekcije navodi se da su ispiti Sebije Izetbegović sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da upisni listovi o prijavi prvog i drugog  i II semestra iz februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom. Inspektorima su, na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena, naveli su iz inspekcije. Ovaj nalaz Kantonalna inspekcija proslijedila je Univerzitetu u Sarajevu, Tužilaštvu KS-a i Uredu za borbu protiv korupcije:
-Prema odredbama člana 77. Zakona o visokom obrazovanju KS, koji je stupio na snagu u septembru ove godine, visokoškolska ustanova obavezna je poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove – kažu za Žurnal u kantonalnoj inspekciji. 

Ranije je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu naveo kako je uvidom u evidenciju studenata postdiplomskog studija "Ultrasound in clinical medicine" u akademskoj godini 1992./1993. u prvu godinu upisana Sebija Izetbegović, dr. med, ali da u dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na osnovi koje bi mogli potvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u indeksu. Ministarstvo pravde BiH o ovom predmetu zatražilo je međunarodnu pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa RH. 

Senat Univerziteta u Sarajevu  je usvojio zaključak i zadužio Medicinski fakultet u Sarajevu da se  formira komisija koja će pregledati kompletnu dokumentaciju. Vijeće Medicinskog fakulteta na hitnoj sjednici potvrdilo je nalaz ad hoc komisije da je s dokumentima Sebije Izetbegović sve u redu. Članovi komisije bili su Enra Suljić, Mirza Dilić, prodekanica za finansije Medicine Nermina Babić, Amela Džubur Alić i šefica Studentske službe Taida Nakić.
Nalaz inspekcije direktorica KCUS-a za Oslobođenje je okarakterisala je kao „prljavi politički napad“, te optužila dekanese i sekretara Medicinskog fakulteta u Sarajevu da su uzimali dokumentaciju iz njenog dosjea, a Fakultet neuredno vodio evidenciju. 
Godinama unazad, pisali smo o tome kako je direktorica KCUS-a ovladavala Medicinskim fakultetom. To što su sada članovi ad hoc komisije na ovom fakultetu utvrdili da je sa dokumentima Sebije Izetbegović sve kako treba, samo je rezultat tih višegodišnjih napora.
-Nastavni proces nikada nije bio na nižim granama, čak je zabilježeno i da je jedan ugledni profesor dao otkaz iz moralnih razloga, a bio je član Etičkog odbora. Nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom su diskriminisani i izbačeni iz nastavnog procesa. Potpuno su isključeni profesori Ismet Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija- Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih – dio je javnog pisma dijela uposlenika Fakulteta od prije nekoliko godina. 

Bit ćete špahtlom skinuti!SEBIJA IZETBEGOVIĆ PROVODI ČISTKU NA MEDICINSKOM FAKULTETUBit ćete špahtlom skinuti!

Godinama je direktorica KCUS-a upravljala procesima na Fakultetu putem bliskih saradnika. 

Sprema se smjena treće dekanese Medicinskog fakulteta u godinu danaKadrovska strategija Sebije IzetbegovićSprema se smjena treće dekanese Medicinskog fakulteta u godinu dana

Sebija Izetbegović naredila obustavu nastave na fakultetima medicinske grupacije!PROVALA BIJESA NA VANREDNOJ SJEDNICI MEDICINSKOG FAKULTETA Sebija Izetbegović naredila obustavu nastave na fakultetima medicinske grupacije!

Različiti kriteriji za profesorski angažman Sebije IzetbegovićKO MOŽE PREDAVATI NA SARAJEVSKOM MEDICINSKOM FAKULTETURazličiti kriteriji za profesorski angažman Sebije Izetbegović

Baš kao što je godinama uspijevala kontrolisati Ljekarsku komoru. 

Sebija Izetbegović odredila ko će preuzeti Ljekarsku komoru FBiHNASTAVAK DESANTA SVIM SREDSTVIMASebija Izetbegović odredila ko će preuzeti Ljekarsku komoru FBiH

Kako je Sebija Izetbegović za pet godina uništila zdravstveni sistemPANDEMIJA GENERALNE DIREKTORICEKako je Sebija Izetbegović za pet godina uništila zdravstveni sistem

Podsjetimo i na to da se o njenom radu nije smjelo raspravljati ni u parlamentu. Sjednica o radu KCUS-a, iako najavljena, nikada nije održana.

Uz pomoć ministra Vjekoslava Mandića otkazana sjednica o stanju na KCUS-uBOD ZA SEBIJU IZETBEGOVIĆUz pomoć ministra Vjekoslava Mandića otkazana sjednica o stanju na KCUS-u

Sada se direktorica KCUS-a ljuti na bivše dekanese koje su joj nekada koristile. To što se ljuti na sekretara nije čudno, s obzirom na njihove ranije konflikte, i činjenicu da ga je u jednom trenutku "smjestila" u podrumske prostorije u kojima je obavljao svoj posao. Baš kao što je, a prema sudskim presudama, provodila i mobing na KCUS-u kada je neposlušne smještala odvojeno od ostalih. 

Na Kliničkom centru u Sarajevu provodi se mobing i nezakonito premještanjeOPĆINSKI SUD ODLUČIONa Kliničkom centru u Sarajevu provodi se mobing i nezakonito premještanje

Direktorica KCUS-a imala je ulogu i u nabavci spornih respiratora, a pred Sudom BiH pojavila se kao svjedokinja. 

Respiratori se koriste na glavi, a ono čim se ja bavim je dole daleko!Direktorica na suđenjuRespiratori se koriste na glavi, a ono čim se ja bavim je dole daleko!

Iako je direktno odbila liječenje djevojčice Nadin Smajlović, nedavno je Kantonalno tužilaštvo odlučilo da neće provoditi istragu u ovom slučaju. 

Niko neće odgovarati za odbijanje liječenja djevojčice Nadin SmajlovićTUŽILAŠTVO AMNESTIRALO LJEKARE I DIREKTORICU KCUS-ANiko neće odgovarati za odbijanje liječenja djevojčice Nadin Smajlović

Nije pozivana na odgovornost ni za nabavke u vrijeme pandemije.

Sebija Izetbegović potpisala je propale ugovore za nabavku respiratora!IAKO NA SUDU TVRDI DA SE NE SJEĆASebija Izetbegović potpisala je propale ugovore za nabavku respiratora!

Kada se uzmu u obzir sve navedene afere, koje u Tužilaštvu KS-a nisu rezultirale istragama i optužnicama, onda se i ova sa odugovlačenjem u predmetu diploma sasvim uklapa u taj već uhodani obrazac nedodirljivosti.

Pogledajte film "Direktorica"!TV ŽURNAL PRIKAZUJEPogledajte film "Direktorica"!

(zurnal.info)