Kontakt

Online magazin Žurnal je prvi i za sada jedini internet mediji u Bosni i Hercegovini kojem je dodijeljen Međunarodni standardni broj serijske publikacije.

Adresa
Radićeva 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon
+387 33 26 35 45

Fax
+387 33 26 35 46

Web
www.zurnal.info

E-mail
[email protected]