KO MOŽE PREDAVATI NA SARAJEVSKOM MEDICINSKOM FAKULTETU:Različiti kriteriji za profesorski angažman Sebije Izetbegović
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

KO MOŽE PREDAVATI NA SARAJEVSKOM MEDICINSKOM FAKULTETU: Različiti kriteriji za profesorski angažman Sebije Izetbegović

Rektor sarajevskog univerziteta realizovao je ranije najave i suspendovao dekanesu Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semru Čavaljugu. Treba podsjetiti da je direktorica Kliničkog centra UNSA Sebija Izetbegović predavala na Medicinskom fakultetu u vrijeme dok nije bila zaposlena na KCUS-u. Tada to za nju nije bio problem, ali danas za ostale jeste

Različiti kriteriji za profesorski angažman Sebije Izetbegović
FOTO: Tacno.net

 

Rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj suspendovao je dekanesu Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semru Čavaljugu. Kao formalni razlog navedeno je odbijanje Fakulteta da poštuje odluke Upravnog odbora UNSA. Suspenziju dekanese rektor je najavljivao još od maja ove godine. Tada je u  razgovoru za Žurnal upozorio kako će “ u skorije vrijeme” pozvati dekanesu “na razgovor”:
- Nisam zadovoljan njenim načinom vođenja tih procedura jer se događa u zadnje vrijeme da se gore generiraju problemi oko izbora a onda se oni reflektiraju na cijeli fakultet, pa i univerzitet. Morat ću je pitati da li ona može u periodu koji je pred nama smanjiti broj tih inspekcijskih nadzora, na način da dosljedno provodi zakon i Statut. Ako ne može – neka razmisli šta će sa tom pozicijom, jer kako sada stvari stoje – to nije dobro. Čim inspekcija propiše kazne to znači da tamo nešto nije urađeno kako treba.

Već je, upozorio je tada, u slučaju prethodne dekanese Amele Kulenović, koja je nedavno preminula, reagovao na najradikalniji način:

- Kada je koleginica Kulenović počela eklatantno da krši zakon suspendovao sam je. Ključni razlog je što nije radila po zakonu neke stvari a u tom času je tvrdila da radi. Vidim da koleginica koja sada vodi Fakultet, na drugi način, ali ide istim putem kojim je išla njena prethodnica. Ako se generiraju sudski sporovi, to znači da se nečije pravo krši i da taj neko traži zaštitu.

Već tada se od izvora sa Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra UNSA moglo čuti kako će dekanesu Čavaljuga zamijeniti Eldan Kapur, prodekan za nastavu na Medicinskom fakultetu.

Postoje li uvjeti za suspenzij?

Petog novembra, očekujući suspenziju, dekanesa Čavaljuga u dopisu upućenom Ministarstvu obrazovanja KS i rektoru UNSA piše:

- Cijeneći da je djelatnost visokog obrazovanja od posebnog društvenog interesa smatramo da rektor ne bi trebao preduzimati bilo kakve aktivnosti koje bi mogle dovesti do poremećaja redovnog funkcionisanja Medicinskog fakulteta sve dok se Ministarstvo obrazovanja ne odredi i ne donese odluku. Napominjemo posebno da bi se posezanjem za suspenzijom dekana prekršili Zakon  o visokom obrazovanju i statut UNSA i nanijela šteta Medicinskom fakultetu i KCUS. Nadalje, važećim Statutom UNSA nisu propisani načini i uvjeti za suspenziju dekana.

Na sjednicama održanim u oktobru Medicinski fakultet inicirao je sastanak sa rektorom kako bi se detaljnije analizirala situacija. Predlažu čak i termin za sastanak ali ga rektor odbija navodeći kako taj dan nije u Sarajevu. Ne propušta ni priliku da pouči dekanesu da će on odlučivati kada će se sastajati:

- Želim Vam skrenuti pažnju da sastanke ovakvog karaktera dogovaramo tako da organima UNSA, nakon dostavljanja zahtjeva za sastankom, prepustimo utvrđivanje odgovarajućih termina.

Sastanka do sada nije ni bilo. U službenom dopisu rektor Škrijelj Fakultet optužuje za opstrukciju u vezi sa povratkom profesora Gavrankapetanovića na posao.

Interesantno je kako se Ministarstvo obrazovanja i Medicinski fakultet u svojim očitovanjima brinu da bi povratak profesora Gavrankapetanovića na Fakultet imao i negativne finansijske posljedice za ovu ustanovu. Morali bi, navode, platiti kazne za nepoštivanje propisa. Do sada to ipak nije bio problem. Već godinama Fakultet plaća desetine hiljada KM godišnje zbog neprovođenja naloga inspektora. Samo u prvih nekoliko mjeseci ove godine, Uprava za inspekcijske poslove izvršila je više od 20 nadzora od čega se 10 odnosilo na izbor u zvanja. Fakultet je samo za te uočene nepravilnosti tada platio 12 hiljada KM.

Časni izuzeci

Sagovornici Žurnala sa Medicinskog fakulteta upozoravaju i na još jedan kuriozitet: direktorica Kliničkog centra UNSA Sebija Izetbegović predavala je na Medicinskom fakultetu u vrijeme dok nije bila zaposlena na KCUS-u. Tada to nije bio problem, ali danas jeste. Podsjetimo još na činjenicu da proces povratka na fakultet profesora Gavrankapetanovića nije usamljen slučaj: od oktobra 2017. iz Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu isključuju se profesori Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija-Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih, o čemu je Žurnal već ranije pisao. Kako ne rade u Kliničkom centru, “zamjera” im se što nemaju nastavnu bazu, što se koristi kao razlog zbog kojeg više ne mogu predavati na Fakultetu. Neki od njih svoje apelacije podnijeli su i nadležnim sudovima i Ministarstvu pravde BiH. Zašto je suspenzija i aktivnije zalaganje rektora uslijedilo tek sada? Ranije je tvrdio da čak i ne zna za dopise inspekcije. Ili pak očekuje više razumijevanja od novog ministra obrazovanja koji najvjerovatnije neće biti kadar SDA?


(zurnal.info)