TUŽILAŠTVO AMNESTIRALO LJEKARE I DIREKTORICU KCUS-A:Niko neće odgovarati za odbijanje liječenja djevojčice Nadin Smajlović
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

TUŽILAŠTVO AMNESTIRALO LJEKARE I DIREKTORICU KCUS-A: Niko neće odgovarati za odbijanje liječenja djevojčice Nadin Smajlović

Tužilaštvo Kantona Sarajevo odbilo je sve prijave porodice Smajlović u slučaju odbijanja liječenja maloljetne Nadin Smajlović. Za Tužilaštvo je odbijanje ljekara "hipotetičko" a iznošenje podataka bez umišljaja

Niko neće odgovarati za odbijanje liječenja djevojčice Nadin Smajlović
Sebija Izetbegović

Tužilaštvo Kantona Sarajevo neće provoditi istragu protiv ljekara i direktorice Kliničkog centra Univerziteta u zbog nepružanja medicinske pomoći djevojčici Nadin Smajlović iz Sarajeva. 

Ovo je druga naredba o neprovođenju istrage po prijavi protiv odgovornih u KCUS-u za odbijanje liječenja Nadin. 
Prvu ovakvu odluku je poništilo Federalno tužilaštvo i naredilo provođenje istrage još prošle godine – podsjeća majka djevojčice Amina Smajlović.

Ona za Žurnal kaže da je Kantonalno tužilaštvo posegnulo za naručenim nalazom vještaka iz Beograda kako bi donijeli ovu odluku:
Da sam ja poslala u Beograd neku dokumentaciju ovdje bih bila proglašena izdajnikom. Izričito smo rekli da se protivimo vještačenju medicinske dokumentacije u centrima u bivšoj SFRJ jer imamo opravdane sumnje da neće biti objektivni. 

Porodica najavljuje žalbu:
Odluka Tužilaštva KS je puna pravnih i logičkih nedostataka i to će biti osnov za žalbu. Detaljnije o tome će se moći govoriti nakon detaljne pravne analize ovog dopisa. Možda se bolje nije moglo ni očekivati od tužilaca koji već tri godine razvlače ovaj navodno “prioritetni” predmet. Borbu ćemo sigurno nastaviti na višim instancama – kaže Amina. 

To dijete više neće biti liječeno ovdje!SEBIJINA ZAKLETVATo dijete više neće biti liječeno ovdje!

Tužilaštvo KS-a prije odluke o neprovođenju istrage nije saslušalo ljekare ni direktoricu KCUS-a. Vještačenje je proveo Sudsko-medicinski odbor Medicinskog fakulteta u Beogradu, a u svojoj odluci Tužilaštvo citira dio nalaza:
- Antituberkulozni lijekovi, u dozama i oblicima propisanim od strane turskih ljekara, u BiH nisu bili dostupni, niti ih je bilo moguće nabaviti u kratkom vremenskom roku, a što se ne može smatrati propustom niti odgovornošću KCU Sarajevo. 

Ali ovaj komentar Odbora, kao ni odluka Tužilaštva bazirana na njemu, uopće ne tretira činjenicu da je KCUS zapravo odbio izdati potrebnu dokumentaciju za izmještanje djeteta na liječenje u inostranstvo, iako, dakle, nisu imali potrebne lijekove. 
Osim toga, u nalazu vještaka navodi se kako nije mogla biti upostavljena tačna dijagnoza zbog toga što roditelji nisu željeli KCUS-u dati nalaz biopsije jetre urađen u Turskoj, tj. preparat pločica, s obzirom da nije urađen u KCUS-u. Ali pločice je KCUS od roditelja tražio tek nakon incidenta koji se dogodio sa ocem djevojčice I ljekarom Edom Hasanbegovićem. 

- U pogledu navoda podnosilaca prijave da je na javnom istupu ljekara javno odbijeno liječenje, gdje se na upit ko će da liječi dijete niko nije javio, te da je takvim postupkom također došlo do izvršenja predemtnog krivičnog djela, tužilaštvo ne ulazeći u primjerenost ovakve izjave, nalazi da ovo krivično djelo može biti počinjeno konkretnom faktičkom radnjom, izričitog odbijanja ili izostajanja pomoći u odnosu na konkretan trenutak i vrijeme kada je pomoć potrebna…, a ne naknadnom i hipotetičkom izjavom datom u kontekstu održavanja protesta ljekara – navodi se u odluci Tužilaštva.

Koliko je “hipotetičko” bilo odbijanje ljekara, dovoljno svjedoči i snimak na koji podsjećamo. 

Osim toga, za Tužilaštvo ni otkrivanje ličnih podataka i dijagnoze nije krivično djelo, iako je Agencija za zaštitu ličnih podataka usvojila prigovor porodice Smajlović zbog javnog objavljivanja podataka u otvorenom pismu ljekara KCUS-a. 
Referišući se na navedeno rješenje, Tužilaštvo zaključuje da ljekari nisu imali namjeru odavati povjerljive podatke!
-… predmetno krivično djelo Neovlašćeno otkrivanje profesionalne tajne iz člana 197 stav 1 KZ FBiH može počiniti jedino sa umišljajem…

A ljekari su, prema Tužilaštvu, samo demantovali ranije medijske natpise i zbog toga su javno iznijeli brojne povjerljive informacije o djevojčici Nadin. Osim toga, Općinski sud u Sarajevu je utvrdio kršenje prava na privatnost i naložio KCUS-u da porodici Smajlović isplati 35 hiljada KM i uputi javno izvinjenje. 

(zurnal.info)