ELEKTRONSKE AUKCIJE :Za četiri mjeseca ušteđeno 73 hiljade maraka

Arhiva

ELEKTRONSKE AUKCIJE : Za četiri mjeseca ušteđeno 73 hiljade maraka

Sistem je na samom početku ostvario budžetske uštede u iznosu od 73.200 maraka odnosno 7,4 posto ukupne vrijednosti inicijalnih ponuda

Za četiri mjeseca ušteđeno 73 hiljade maraka

U prva četiri mjeseca korištenja sistema elektronskih aukcija uspješno su održane 52 aukcije  na kojima je ušteđeno 73.200 maraka, pokazuju podaci Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Agencija je prije četiri mjeseca na portalu za javne nabavke uvela opciju provođenja elektronske aukcije za ponuđače koji učestvuju u postupcima. Ukupna početna cijena najpovoljnijih ponuda u postupcima prije elektronske aukcije iznosila je 987.600 maraka a po okončanju aukcija taj iznos smanjen je na 914.400 maraka, tako je sistem na samom početku ostvario budžetske uštede u iznosu od 73.200 maraka odnosno 7,4 posto ukupne vrijednosti inicijalnih ponuda. 

ELEKTRONSKE AUKCIJE USKORO ZA SVE NABAVKE

Ukupna vrijednost javnih nabavki u prethodnoj godini procjenjena je na više od dvije milijarde maraka, sistem za elektronske aukcije već pokazuje značajan potencijal u pogledu smanjenja budžetskih troškova po osnovu javnih nabavki u svim javnim organima u BiH.

Sistem elektronskih aukcija funkcioniše tako da nakon što ponuđači dostave svoje ponude, javni organ može upotrijebiti elektronsku aukciju prije dodjele ugovora, svim ponuđačima omogućeno je da u tačno određenom vremenu, metodom obrnute aukcije, poboljšaju svoje inicijalno poslane ponude podnošenjem novih nižih cijena i poboljšanih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda. 

Svi javni organi u BiH u 2017. godini dužni su završiti najmanje 30 posto javnih nabavki upotrebljavajući elektronsku aukciju. 

Obaveznost upotrebe sistema za elektronsku aukciju u postupcima javnih nabavki uvodi se fazno do 2020. godine kada je predviđeno da svi postupci javnih nabavki u BiH završavaju ovim putem. 

(zurnal.info)