Borba protiv korupcije:Najbolje istraživačke priče napisali su Mitrović, Bajrović, Degirmendžić, Blagovčanin!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Arhiva

Borba protiv korupcije: Najbolje istraživačke priče napisali su Mitrović, Bajrović, Degirmendžić, Blagovčanin!

Nagrađeni su istraživački tekstovi Milene Mitrović i Sadete Bajrović, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (cin.ba), Semire Degirmendžić novinarke portala Fokus (fokus.ba) i Predraga Blagovčanina novinara portala Tačno (tacno.net). Čestitamo!

Najbolje istraživačke priče napisali su Mitrović, Bajrović, Degirmendžić, Blagovčanin!
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

Centar za razvoj medija i analize nastavlja tradiciju nagrađivanja istraživačkih novinara i promocije istraživačkog novinarstva o korupciji započetu prije devet godina.

ADI-6558

Milena Mitrović i Sadeta Bajrović dobile su nagradu za istraživačku novinarsku priču „Zaštićena područja bez zaštite“. Otkrile su kako se koncesijama štite „Pećina Ljubačevo“, endemske vrste u „Hutovom blatu“ i Nacionalni park „Sutjeska“. Šta se sve nelegalno gradi u Nacionalnom parku „Una“, Parku prirode „Blidinje“, Spomeniku prirode „Prokoško jezero“ i zaštićenom pejzažu „Trebević“. Koje nesređene imovinskopravne odnose i druge probleme imaju Spomenik prirode „Pećina Rastuša“, zaštićeno stanište „Gromiželj“, Spomenik prirode „Pećina Ledenjača“ i močvarni komleks “Bardača“.

„Ovim istraživanjem smo željeli i da posjetimo lično zaštićena područja i da se na terenu uvjerimo u kakvom su ona stanju. Ono što smo na terenu otkrili jeste da u većem dijelu tih zaštićenih područja su, prije svega, putevi nepristupačni, područja su zapuštena, zarasla u travu ili grmlje, ne postoje nikakve oznake ili obilježja da se radi o zaštićenim područjima, zbog čega smo i po nekoliko sati tražili neko zaštićeno prirodno dobro. Na terenu smo otkrili da je jedan od glavnih uzroka takvog lošeg stanja jaz između lokalne vlasti koja je određena za upravljača i viših nivoa vlasti koje su proglasili određeno područje zaštićenim“, rekla je Milena Mitrović.

„Najveća nagrada za novinare su efekti nakon objavljene priče, dakle, ukoliko se desi neka promjena na bolje u smislu promijene nekog propisa ili kažnjavanja odgovornih za propuste“, istakla je Sadeta Bajrović.

ADI-6561

Semira Degirmendžić nagrađena je za novinarsko istraživanje „Ko je omogućio da se lijek za oboljele od COVID-19 nelegalno kupuje u sarajevskim apotekama“. Lijek Veklury remdesivir koji se koristi za liječenje oboljelih od COVID-19 prodavao se u nekoliko privatnih apoteka u Sarajevu iako nije smio. Ovaj lijek, kako otkriva novinarka portala Fokus.ba, izdaje se isključivo u zdravstvenim ustanovama i pod nadzorom ljekara.

„Čast i zadovoljstvo mi je što se i ove godine moj tekst našao među nagrađenim pričama o korupciji. Priča o nelegalnoj prodaji lijeka Remdesivir u apotekama u Sarajevu nastala je u okviru projekta Programa za istraživačko novinarstvo kao i mnoge druge priče o korupciji u Bosni i Hercegovini. Još jednom se zahvaljujem svima koji su prepoznali moju priču kao jednu od onih koje treba nagraditi, a naravno zahvaljujem se i mojim kolegama u redakciji Fokusa koji su mi uvijek snažna podrška”, rekla je Semira Degirmendžić.

ADI-6564

Predrag Blagovčanin dobio je nagradu za istraživanje

"Netransparentnost Ujedinjenih naroda: Kako je UNDP dijelio milione dolara pomoći BiH za borbu protiv COVID-19.“ UNDP BIH je kroz program „Odgovor na Covid 19“ nabavljao medicinsku opremu na krajnje netransparentan način. Budžetskim sredstvima građana ove države, kao i donacijama za borbu protiv pandemije, ova međunarodna organizacija favorizirala je pojedine dobavljače te sklapala ugovore sa firmama koje su bile uključene u afere koje su obilježile ovu godinu.

“Prije svega želim da se zahvalim žiriju koji je moj tekst o nabavkama medicinske opreme koji vršio UNDP proglasio za jedno od najboljih istraživanja u protekloj godini. Želim, također, da se zahvalim kolegama sa portala Tačno.net na podršci u dosadašnjem radu. Ova nagrada bit će mi podstrek da se nastavim baviti pisanjem o korupciji koja je nažalost prisutna u svim segmentima u bosanskohercegovačkom društvu”, kazao je Predrag Blagovčanin.

Na konkurs za najbolje novinarsko istraživanje o korupciji pristiglo je više od četrdeset istraživačkih medijskih sadržaja. Nezavisni žiri Centra za razvoj medija i analize koji je ocjenjivao radove činili su novinari Amarildo Gutić, Branka Mrkić-Radević, Žana Gauk, Azra Omerović, Ljiljana Kovačević, Zinaida Đelilović i Dino Cviko. Novinarska nagrada dodijeljena je u okviru Programa istraživačkog novinarstva, koji finansira USAID u BiH.

(zurnal.info)