Porodica Tais kontroliše zagađenje u Sarajevu:Vlada Kantona Sarajevo nabavlja opremu od svog stručnog saradnika
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Porodica Tais kontroliše zagađenje u Sarajevu: Vlada Kantona Sarajevo nabavlja opremu od svog stručnog saradnika

Pola miliona maraka za nabavku opreme za mjerenje kvalitete zraka. Plamenko Tais istovremeno član kantonalnog Stručnog tijela za kordinaciju i nadzor i glavni dobavljač opreme za mjerenje kvalitete zraka

Vlada Kantona Sarajevo nabavlja opremu od svog stručnog saradnika
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa Stručnim tijelom za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka Kantona Sarajevo, petog decembra, na hitnoj sjednici Skupštine KS dostavilo je  Informaciju o zagađenosti zraka, uzrocima i prijedlozima mjera za smanjenje zagađenosti. Za unaprijeđenje kvalitete zraka, do 2022.godine, prema procjenama Stručnog tijela potrebno je oko 80 miliona maraka. Od ovog iznosa više od million maraka planirano je za uspostavu registra zagađivača, izradu raznih studija i analiza uzroka zagađenja, te nabavku novih mjernih stanica i njihovo održavanje.


U navedenom planu ništa ne bi bilo sporno da član Stručnog tijela za korodinaciju i nadzor nije ujedno i vlasnik firme koja je jedini dobavljač opreme za mjerenje kvalitete zraka u Kanton Sarajevo. Ista firma od kantonalnih ministarstava i institucija godinama dobija i tendere za održavanje navedene opreme.


Posao za oca, sina i brata

Martin Tais javnosti je poznat kao klimatolog i specijalista za kvalitet zraka i klimatske promjene. Od 2012. godine radi kao konsultant za životnu sredinu u firmi Theiss d.o.o..  Njegov sin Plamenko član je kantonalnog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor. Javnosti je poznat po nedavnoj izjavi da je za alarmantne podatke o zagađenju zraka u Sarajevu kriva jedna ćevabdžinica. Plamenko Tais, zajedno sa bratom Jesenkom, vlasnik je firme Theiss d.o.o iz Sarajeva. Firma Theiss suvlasnik je, zajedno sa hrvatskom firmom Ekonerg holding, firme E3 iz Sarajeva. Direktor ove firme je Plamenko Tais. Sjedište firmi Theiss i E3 nalazi se na istoj adresi.

Sjedište firmi Theiss i E3

Od ovih firmi Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu životne okoline i Zavod za javno zdravstvo KS kupuje mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka. U posljednje dvije godine od Zavoda za javno zdravstvo ova firma dobila je tendere za nabavku opreme za mjerenje kvalitete zraka u vrijednosti  više od 380.000 maraka. Za kupljenu opremu Zavod bi zatim raspisao tendere za održavanje i nabavku rezervnih dijelova. Najpovoljniji ponuđač konzorcij Theiss i E3 iz Sarajeva. Za održavanje i isporuku rezervnih dijelova ove firme od Zavoda za javno zdravstvo dobile su više od 130.000 maraka.


U razgovoru za Žurnal Plamenko Tais kaže da ne vidi ništa sporno u tome što je član kantonalnog Stručnog tijela i glavni dobavljač opreme za mjerenje kvaliteta zrak. Smatra da se ne radi o sukobu interesa jer za posao koji radi u Stručnom tijelu nije plaćen a ionako kaže da ne odlučuje on o nabavci opreme za potrebe Kantona.


- Ja sam stručni saradnik za provedbu interventnih mjera, ne primam nikakvu naknadu, radim samo u slučaju prekomjernog zagađenja jer su me tako zamolili iz Ministarstva da učestvujem u tom tijelu, naravno da nikad nisam primio nikakvu naknadu. Oni su mene zamolili za pomoć jer jednostavno nema ko da im pomogne, ja to praktično radim besplatno, moja uloga je tu jedino na prognoziranju stanja i ništa više, kaže Tais.


To što su jedina firma od koje Kanton kupuje opremu i usluge održavanja za Taisa nije ništa sporno, jer za njegovu firmu poslovi sa kantonalnim institucijima predstavljaju tek 15 posto prihoda.


-Suštinski ne bavi se niko time, to je usko specijalizovano i u susjednim zemljama postoji samo po jedna firma koja se bavi time jer to nije roba široke potrošnje. Potrebna su velika sredstva i za servis i za sve ostalo. Ekonerg  je jedan od najvećih instituta na ovim prostorima što se tiče kvaliteta zraka i oni su u saradnji sa proizvođačem opreme koji je najveći ovdje dobili njihovo zastupništvo za BiH i praktično je tako nastala ta saradnja sa njima. Ne može baš svako servisirati tu opremu već neko ko je edukovan i ovlašten od strane proizvođača, kaže Tais.


Monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo vrši se putem 4 automatske stanice koje čine lokalnu mrežu stanica u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i dvije stanice koje pripadaju Federalnom hidrometerološkom zavodu. 

U saopštenju za javnost ministar prostornog uređanja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić najavio je da je potrebno nabaviti još četiri automatske stanice koje će biti smještene na području Kantona. Pored toga u Informaciji prezentovanoj Skupštini KS iz Ministarstva i Stručnog tijela za nadzor najavili su i nabavke “specijalizovanih analizatora kao…a cilj nabavke analizatora za specijalizovana mjerenja za određivanje ove grupa polutanata u Kantonu Sarajevo, ali i mjerenja na problematičnim lokacijama sa aspekta pritužbi građana..Za potrebe unapređenja monitoringa, potrebno je obezbjediti sredstva za dodatne analizatore i na postojećim stanicama, a to se prvenstveno odnosi na H2S na području Ilidže, te na nabavku aethalometra, kao i obnavljanje postojećih analizatora od kojih su neki stari i po 10 godina, a procijenjeni životni vijek ove opreme je 7 godina”.


Potrebno je naglasiti da je u prethodnim godinama navedenu opremu Kanton kupovao od firmi porodice Tais.  U informaciji je za “nabavku opreme i provođenje radio-sondažnih mjerenja na području sarajevske kotline u cilju sagledavanja stanja atmosfere i inverznog sloja planirano je 300.000 KM”, za “održavanje postojećih mjernih stanica, provođenje mjerenja i izrada izvještaja o stanju zagađenosti u KS 170.000 /godišnje+ 30.000 po svakoj novoj nabavljenoj i postavljenoj stanici/godišnje” te za “nabavku 5 novih stanica u mreži za praćenje kvaliteta zraka u KS-proširenje postojeće mreže stanica 220.000/godišnje po stanici”.

(zurnal.info)

Ovaj sadržaj je nastao u okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija, Indenpendent Media Empowerment Program (IMEP)