KANTON SARAJEVO:Sudskim sporovima do naplate milionskih dugova za koncesije
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

KANTON SARAJEVO: Sudskim sporovima do naplate milionskih dugova za koncesije

Pitanjem naplate za koncesije prethodnih godina bavili su se i federalni revizori. U Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu koji je objavljen prošle godine navedeno je da najveći broj pravnih lica koja vrše eksploataciju prirodnih resursa na području Kantona nema zaključen ugovor o koncesiji.

Sudskim sporovima do naplate milionskih dugova za koncesije
foto: Dron.ba

Vlada Kantona Sarajevo obavijestila je javnost da je donijela Odluku kojom se Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo daje saglasnost za obnavljanje Ugovora o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode iz bunara B-1 sa koncesionarom "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo. 

Po zahtjevu "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo za obnavljanje Ugovora o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode iz bunara B-1, koji je 2013. godine zaključen između Vlade Kantona Sarajevo i "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo privrede KS, nakon što je provelo postupak obnavljanja navedenog Ugovora o koncesiji, u kojem je koncesionar "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo ispunio potrebne uslove, predložilo je Vladi KS ovu odluku. Vlada KS podržala je prijedlog Ministarstva privrede KS i dala saglasnost za produženje koncesije”, naveli su iz Vlade.

Predviđeno je da se Ugovor obnovi na period od pet godina, čime će "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo ostvariti pravo korištenja pitke podzemne vode u obimu od dvanaest litara u sekundi, odnosno u obimu od 378.683,42 m³ na godišnjem nivou, iz bunara koji se nalazi u proizvodnom krugu ove kompanije.

Pitka podzemna voda iz ovog bunara koristit će se za proizvodnju bezalkoholnih pića i osvježavajućih napitaka, proizvodnju pitke vode obogaćene mineralima-stolne mineralne vode i za tehnološke potrebe. Ova je firma već godinama bila na sudu sa Kantonom Sarajevo i to zbog neplaćanja koncesione naknade.

Do početka 2018. važila je odluka po kojoj se voda mogla zahvatati čak i ako nije bila potpisana koncesija za njeno korištenje. Početkom 2018. tadašnji premijer Elmedin Konaković ukida ovu odluku. Nakon 31.1.2018. privredni subjekti nemaju pravni osnov za korištenje vode iz vlastitog vodozahvata. Kasnijim zakonskim regulativama, svi korisnici morali su potpisati koncesiju ili prestati zahvatati vodu. Skupština KS krajem decembra 2021. godine donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. U roku od 30 dana korisnici voda morali su podnijeti zahtjev za potpisivanje koncesije a u roku od 90 dana morao je biti potpisan ugovor o koncesiji. Do aprila prošle godine Ministarstvo je potpisalo devet ugovora o koncesiji: sa Akova impexom, dva sa Coca Colom HBC H-B, Sarajevskom pivarom, TBG BH Kakanj, Telopticom, dva sa Termama Ilidža i KJP Poljoprivrednim dobrom Butmir.

Tri godine firma Teloptic nezakonito eksploatirala vodu pa nagrađena ugovorom!IGRE SA KONCESIJAMA (2)Tri godine firma Teloptic nezakonito eksploatirala vodu pa nagrađena ugovorom!

Kanton Sarajevo ranije je podnio tužbu protiv "Coca-Cola BH" zbog neplaćanja naknade za eksploatisanu vodu. Prema podacima iz izvještaja o radu Pravobranilaštva KS za 2021. godinu u ovom predmetu donesena je drugostepena presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev Kantona ali je Coca-Cola uložila reviziju. Ukupni dug ove firme po tužbenom zahtjevu iznosi 358.557 KM!

Iz firme Coca-Cola HBC  BH u odgovoru na Žurnalov upit naveli su da su po drugostepenoj presudi izvršili sve svoje obaveze prema Kantonu Sarajevo.

Iz Ministarstva privrede KS navode da je Kantonalni sud u Sarajevu donio presudu u maju 2021. godine, kojom je dosuđeno da je firma "Coca Cola HBC BH" dužna Kantonu Sarajevo uplatiti iznos od 358.557,00 KM sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatamana ime naknade za eksploataciju vode temeljem Odluke o naknadi za eksploatacijiu voda na području Kantona Sarajevo, te tužitelju uplatiti troškove ovog parničnog postupka u iznosu od 1.860,00 KM.

"Postupajući po Presudi Kantonalnog suda u Sarajevu, od 20.05.2021. godine, pravno lice "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo je 04.01.2022. godine i 05.01.2022. godine u cijelosti izvršilo obaveze po ovoj Presudi, tj. izvršilo je uplatu sredstava u Budžet Kantona Sarajevo, u naprijed navedenim iznosima: glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i troškova parničnog potupka”, naveli su na Žurnalov upit iz Ministarstva privrede KS.

Prošle godine su iz Ministarstva privrede jasno naveli da za firme koje godinama bez ugovora koriste prirodna dobra, neće biti sankcija jer se iz Ministarstva privrede KS nadaju „uvođenjem u zakonske okvire“ ovih firmi odnosno potpisivanju ugovora o koncesiji.

Nakon milionskog duga i četiri sudska spora za naplatu, ponovo dobili koncesiju!Igre sa koncesijama (1)Nakon milionskog duga i četiri sudska spora za naplatu, ponovo dobili koncesiju!

Podsjetimo javnost da su se ovim pitanjem prethodnih godina bavili i federalni revizori. U Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu koji je objavljen prošle godine navedeno je da najveći broj pravnih lica koja vrše eksploataciju prirodnih resursa na području Kantona nema zaključen ugovor o koncesiji.

"Potraživanja za naknade po ovom osnovu iskazana su u iznosu od 15.939.784 KM, ne uključujući ona koja pripadaju jedinicama lokalne samouprave s područja Kantona, i u najvećoj mjeri su predmet tužbenih zahtjeva i sudskih sporova. To ima negativne učinke kako na Budžet Kantona tako i na budžete općina na čijem području se nalaze predmeti koncesija”, naveli su revizori Ureda za reviziju FBiH u Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Dug za koncesione naknade premašio 15 miliona KMPrirodna dobra eksploatišu se besplatnoDug za koncesione naknade premašio 15 miliona KM

Među najvećim dužnicima tada su bile i firme „Bags Energotehnika“ d.d. Vogošća12.329.122 KM, „Termalna rivijera“ Ilidža- 470.598 KMKJP „Poljoprivredno dobro Butmir“- 314.029 KM, „Teleopticd.o.o. Sarajevo -227.260 KM i „HBRD Hotele Ilidža“ -209.546 KM.

Kanton Sarajevo sam sebi duguje milione maraka za nezakonitu eksploataciju vode!U saradnji sa kompanijom Bags EnergotehnikaKanton Sarajevo sam sebi duguje milione maraka za nezakonitu eksploataciju vode!

U svjevrsnom demantiju na revizorski izvještaj, iz Ministarstva privrede KS su naveli da su podnijeli 85 zahtjeva Pravobranilaštvu KS za pokretanje tužbi za neizmirene obaveze za eksploataciju sirovina i vode, a od 2019. godine u korist Kantona Sarajevo dosuđeno je 25,4 miliona maraka.

(zurnal.info)