MINISTAR OBMANJUJE JAVNOST:Privremenom odlukom veći dio Sarajevskog izvorišta se trajno uništava
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

MINISTAR OBMANJUJE JAVNOST: Privremenom odlukom veći dio Sarajevskog izvorišta se trajno uništava

Izvorište pitke vode Sarajevsko polje nije pravno nezaštićeno, štiti ga Odluka iz 1987. godine koju kantonalne institucije ne provode! Umjesto zaštite Nacrtom privremene odluke stavlja se van snage Odluka iz 1987. godine i katastrofalno smanjuje vodozaštitna zona. Stvaraju se osnove za TRAJNU uzurpaciju štićenog područja. Sve ove činjenice prije tri godine navele su stranačke kolege ministra Delića. Objavljujemo dokumente u kojima NIP-ovi kadrovi tvrde sve navedeno

Privremenom odlukom veći dio Sarajevskog izvorišta se trajno uništava
Foto: Adi Kebo (zurnal.info)

Konferencija za medije koju je organizovao ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić pokazala je da ministar ili ne zna ili se pravi da ne zna šta bi značilo da pokrene proceduru za usvajanje Nacrta odluke o zaštiti izvorišta Sarajevskog polja. Mnogo strašnija činjenica od ministrovog neshvatanja važnosti onoga što radi je činjenica da predsjednica Komisije za pripremu Nacrta privremene odluke profesorica doktorica Emina Hadžić podržava i predlaže ovakvu odluku. Posebno uzimajući u obzir da sama tvrdi da se čitav život bavi sarajevskim izvorištem.

Na pitanje Žurnala da li je profesorica svjesna blizine izvorišta Bačevo lokaciji na kojoj bi se, ako se usvoji ova odluka, mogla bez problema graditi čak i nuklearna elektrana te da li bi izvorište bilo ugroženo u slučaju bilo kakvog incidenta na takvom objektu, profesorica je sa smiješkom odgovorila da ukoliko bi se takvo što desilo ne treba da brinemo za izvorište jer bi "svi bili mrtvi"

Javnosti treba da bude jasno šta bi značilo ukoliko ministar Delić pokrene procedure za usvajanje Nacrta navedene odluke bilo u ovom obliku u kakvom je sada ili da čak usvoji sugestije javnosti za određenim izmjenama Nacrta. To bi definitivno značilo smanjenje vodozaštitne zone i trajno uništenje dijela izvora pitke vode za grad Sarajevo!

Vodozaštitna zona Sarajevskog polja smanjena za 32 hiljade hektaraZgrade važnije od pitke vodeVodozaštitna zona Sarajevskog polja smanjena za 32 hiljade hektara

DOKAZI ZA MINISTRA DELIĆA I VLADU KS

Bez obzira na uporne tvrdnje ministra Delića da je Sarajevsko izvorište nezaštićeno i da je Odluka o zaštiti Sarajevskog izvorišta iz 1987. godine nevažeći dokument te tvrdnje nisu tačne, a to su čak navele i stranačke kolege ministra Delića.

Na pitanje Žurnala ako je odluka iz 1987. godine o zaštiti izvorišta Sarajevskog polja nevažeća zašto se onda nju pozivaju direktori javnih institucija, ministri koji su čak njegove stranačke kolege, ministar Delić rekao je da pitamo njih.

Odluka iz 1987. godine nije važeći dokument, to znaju čak i oni koji se pozivaju na nju, iako bismo svi mi u Ministarstvu i Komisija koja je radila Nacrt voljeli da možemo vratiti zone u stanje koje je bilo propisano tom Odlukom. Nažalost, tu Odluku je van snage stavio Zakon o vodama koji je donijela Vlada FBiH 2006. godine i Pravilnik iz 2012. godine“, naveo je ministar Delić u saopštenju za javnost nakon održane konferencije za medije.

Ministar Delić očigledno ili ne zna ili se pravi da ne zna da je ova odluka JOŠ UVIJEK NA SNAZI i jedini način da je stavi van snage, bez Vlade FBiH i RS-a, jeste da se usvoji Privremena odluka čiji je nacrt pripremila Komisija.

Navedeno ćemo potkrijepiti i dokazima koje su sačinili upravo ministri, direktori i stranačke kolege ministra Delića iz Naroda i pravde. Bitno je naglasiti zbog čega Vlada pokušava ubijediti javnost da ova odluka uopšte nije na snazi.

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva”, broj 2/87) iz 1987. godine na snazi je sve do donošenja Privremene odluke o zaštiti izvorišta iz člana 83.stav(2) Zakona o vodama Kantona Sarajevo”, napisat će 18.6.2019. godine stranački kolega ministra Delića, tadašnji ministar privrede Haris Bašić, u odgovoru na pitanje skupštinske zastupnice Bilsene Šahman da joj razjasni da li je ova Odluka na snazi ili ne. Dokument je javno dostupan na ovom linku.

Na zastupničko pitanje stranačke kolegice ministra Delića Danijele Kristić Agencija za vodno području rijeke Save 13.11.2020. godine navodi da je Odluka iz 1987. godine NA SNAZI!

U ovom trenutku je za izvorište Sarajevsko polje NA SNAZI Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada  Sarajeva broj: 02/87) iz 1987. godine i ista nije usklađena sa pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje sanitarne i zaštitnih mjera za izvorišta voda za javno vodosnadbijevanje i u mnogima elementima ne odgovara odredbama navedenog pravilnika- od administrativno upravnog teritorijalnog ustroja, do promjena stanja na terenu proisteklih iz nepoštivanja/neprovođenja propisanih mjera”, naveli su iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Dokument je javno dostupan na ovom linku.

Čak i na stranici Vlade Kantona Sarajevo navodi se da Odluka o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje iz 1987. godine NIJE NEVAŽEĆI propis.

Ukoliko je u interesu javnosti i ako struka smatra da je rješenje ostaviti postojeći status u kojem je izvorište potpuno nezaštićeno, Ministarstvo će Nacrt privremene odluke ostaviti u ladicu i prekinuti sve procese vezane uz ovo pitanje”, kazao je ministar Delić.

Da je u interesu javnosti da ministar Delić kako kaže “ostavi sve u ladicu” objasnio je prije skoro tri godine njegov stranački kolega Haris Bašić. Kada je skupštinski zastupnik Elvis Vreto pitao Vladu KS zašto još uvijek nije donesena Privremena odluka o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje u odgovoru tadašnjeg ministra privrede Kantona Sarajevo Harisa Bašića jasno je navedeno zašto.

Prostor na kojem se prostire vodozaštitna zona izvorišta Sarajevsko polje s pravnog aspekta je zaštićen Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva, broj 02/87) i iste se treba striktno pridržavati… Imamo obavezu informisati vas da su granice obuhvata postojeće važeće Odluke iz 1987. godine mnogo šire od granica koje se predlažu Privremenom odlukom, zbog toga što su granice Privremene odluke određene na osnovu važećeg Pravilnika a važeći Pravilnik svojim odredbama u velikoj mjeri skraćuje zone sanitarne zaštite”, naveo je Bašić.

Elvis Vreto sad je član NiP-a i može ministru Deliću potvrditi sve navedeno. Bez obzira na to ministar Delić, iako je tvrdio da ne smanjuje vodozaštitnu zonu, sada ipak kaže da je to pitanje struke i Pravilnika i da javnost ne može o tome raspravljati.

Najvažnije pitanje koje se postavlja jesmo li i koliko smo smanjili zone vodozaštite. To nije nešto o čemu može javnost raspravljati jer je to pitanje struke. Postoje granice vodozaštitnih zona koje je propisao elaborat iz 2014. godine, a na osnovu Pravilnika iz 2012. godine, te na osnovu te infrastrukture mi smo ovim nacrtom propisali mjere i preporuke”, reći će ministar Delić.

I sam Delić naveo je da je Pravilnik loš i da će tražiti njegove izmjene ali tek nakon što usvoje Nacrt privremene odluke.

Međutim, više je nego neophodno ponoviti šta bi to značilo za izvorište Sarajevsko polje. Ponovo ćemo navesti odgovore koje je tadašnji ministar Bašić naveo a u kojim je jasno upozorio da “skraćenje zona samo po sebi predstavlja problem prilikom provođenja mjera zaštite te stvaranje ozbiljnih pretpostavki za TRAJNU uzurpaciju štićenog područja te stvaranje osnova za PROMJENE NAMJENE sada štićenog vodozaštitnog prostora u obuhvatu zona sanitarne zaštite”. 

Osim toga, u odgovoru Bašić navodi da su potrebe za vodom sve veće u Kantonu Sarajevo, a samim tim i crpljenja vode iz podzemnih izvorišta se povećavaju, što povećava obuhvat zone sanitarne zaštite. Privremenim Nacrtom odluke obuhvat se drastično smanjuje i neophodno je da ministar pod hitno povuče navedeni nacrt odluke te u sklopu Vlade Kantona Sarajevo insistira da se sve nadležene institucije aktivnije uključe u provođenje zaštitnih mjera propisanih Odlukom iz 1987. godine!

Navedena VAŽEĆA Odluka iz 1987. godine o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju svojim obuhvatom ŠTITI izvorišta vode i u Sokolovićima, Stupu i Bačevu-Konacima ali se trebaju i moraju poštovati, kontinuirano poboljšavati, osavremenjavati, prilagođavati i OBAVEZNO provoditi mjere zaštite izvorišta, putem upravitelja u ovom slučaju putem KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo kojem su vodozaštitne zone mjesta obavljanja djelatnosti tj. Mjesta izgrađenih vodnih objekata za sadašnje i buduće zahvatanje vode,” naveo je stranački kolega ministra Delića Haris Bašić! Dokument je javno dostupan na ovom linku.

Ako ministar ne vjeruje medijima i  kako kaže “skupinama okupljenim oko ideje zaštite životne sredine” nadamo se da vjeruje svojim stranačkim kolegama.

(zurnal.info)