Zelene površine preduzeća Park:Vlada Kantona Sarajevo dva puta plaća iste poslove!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Zelene površine preduzeća Park: Vlada Kantona Sarajevo dva puta plaća iste poslove!

Vlada Kantona Sarajevo svake godine iz budžeta izdvaja skoro tri miliona maraka za plate i naknade zaposlenima u Sektoru za održavanje javnih zelenih površina u KJKP Park. Pored ovih sredstava, svake godine iz budžeta se izdvaja još dodatnih 1,9 miliona maraka. Dodatna sredstva služe za plaćanje poslova koji su redovne obaveze zaposlenih

Vlada Kantona Sarajevo dva puta plaća iste poslove!
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Stručno osposobljena radna snaga Sektora održavanja javnih zelenih površina i tehničkih poslova svakodnevno obavlja zadatke uređivanja, izgradnje, sanacije i održavanja javnih zelenih i rekreacionih površina, parkova, drvoreda, travnjaka (ručna i mašinska košnja), obrezivanja i sadnje ukrasnog grmlja, šišanja i sadnje žive ograde, pripreme i sadnje sezonskog cvijeća, okopavanja, obrezivanja i sadnje ružičnjaka, alejnog i parkovskog drveće, popravke parkovskog mobilijara (tobogani, klackalice, ljuljaške i vrteške) i pješčanih korita, održavanja zelenila uz gradske saobraćajnice, zelenih površina pored stambenih, vjerskih, rezidencijalnih objekata, te poslove zimske službe”, navedeno je na zvaničnoj stranici KJKP Park.

Ovo su redovni poslovni zadaci zaposlenih u ovom sektoru. Za obavljanje ovih poslova primaju platu. Svake godine samo za bruto plate i naknade zaposlenima u Sektoru za održavanje javnih zelenih površina u budžetu KS planira se 2.940.000 KM. Prema podacima KJKP Park u ovom sektoru prošle godine bilo je zaposleno 165 radnika.

Pored ovih sredstava, Vlada KS u budžetu svake godine planira i dodatnih 1,9 miliona KM za održavanje javnih zelenih površina. Dodatna sredstva služe za plaćanje poslova koji su redovni poslovi zaposlenih u Sektoru za održavanje javnih zelenih površina. Na taj način, za obavljanje istih poslova iz budžeta se isplaćuju dupla sredstva. 

Ukupan iznos izdvojenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo na godišnjem nivou za ove namjene iznosi oko 4,8 miliona maraka.

- Program održavanja javnih zelenih površina je i svojevrsni cjenovnik usluga preduzeća „Park“ za poslove koje ovo preduzeće obavlja za potrebe KS, kao svog osnivača- tvrde iz KJKP Park.


Po ovom cjenovniku u 2017. godini, od planiranih dodatnih 1,9 miliona maraka, do kraja novembra 2017. godine potrošeno je 1.620.750 KM.

Od ovog iznosa, na održavanje travnjaka potrošeno je 1.379.469 KM. U obrazloženju troškova navedeno je da održavanje travnjaka podrazumijeva “redovnu higijenu (kupljenje otpadaka), proljetno i jesenje izgrabljivanje sa prikupljanjem, utovarom, odvozom i odlaganjem, zatim košenje, prikupljenje granjevine usljed snjegoloma na krošnjama stabala (604 radna sata), sječa samoniklih izbojaka( 360 radnih sati) te rekonstrukciju travnjaka u obimu od 600 metara kvadratnih”.

Za održavanje grmlja potrošeno je 32.940 KM

Za održavanje staza i platoa, metenje i čišćenje snijega potrošeno je 51,868 KM

Za održavanje sezonskog cvijeća koje podrazumijeva plitko okopavanje, plijevljenje i sezonsku izmjenu 22.270 KM

Za plitko i duboko okopavanje ružičnjaka, orezivanje i  orezivanje u cvatu 11.506 KM

Za plijevljenje i orezivanje trajnica 186 KM

Za plijevljenje, okopavanje i sadnju sezonskog cvijeća u uličnim žardinjerama 22.270 KM

Za redovnu higijenu, plijevljenje, okopavanje i orezivanje žive ograde 14.224 KM

Za okopavanje, orezivanje, izmjenu vezova na mladim sadnicama, te orezivanje, dekaptaciju i sječu stabala 86.014 KM.

Do 30.11.2017. godine Ministarstvo komunalne privrede i infrastukture KS po osnovu učešća u sufinasiranju programa održavanja javnih zelenih zelenih površina izvršilo je isplatu sredstava KJKP Park u visini od 1.620.750,25 KM, odnosno 83 posto od ukupnih sredstava planiranih budžetom za 2017. godinu.


Iz KJKP Park u odgovoru na Žurnalov upit tvrde da je finansijski gledano program održavanja puno veći u odnosu na budžetska sredstva koja se izdvajaju za tu namjenu.

- Program održavanja javnih zelenih površina finansira se samo iz Budžeta KS i on je u odnosu na prihvaćenu cijenu i iskazane radove depreciran i svake godine se finansira u dosta umanjenijem iznosu. Ovogodišnji Program održavanja predviđen je u ukupnom iznosu od 6.324.181,27 KM, a Budžetom KS na godišnjem nivou za održavanje javnih zelenih površina pod stavkom „Učešće u finansiranju Programa održavanja planirano je 1.944.900 miliona KM i taj iznos se u dvanaest dijelova (dvanaest mjeseci godišnje) i to po 158.333,3 KM isplaćuje preduzeću "Park" za tu namjenu- tvrde iz KJKP Park.

Iz budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu za bruto plaće i naknade zaposlenima u Sektoru održavanja javnih zelenih površina ponovo je planirano 2.940.000 KM!

(zurnal.info)