ODBOR ZA ŽALBE ODBIO PRIJAVU Službe za zajedničke poslove:O postavljenju Melihe Jahjaefendić će odlučivati Sud BiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ODBOR ZA ŽALBE ODBIO PRIJAVU Službe za zajedničke poslove: O postavljenju Melihe Jahjaefendić će odlučivati Sud BiH

Meliha Jahjaefendić odlučivala je o svom postavljenju na rukovodeću poziciju u Službi za zajedničke poslove. Nakon što su slučaj istraživali SIPA, Tužilaštvo BiH, a kritikovala ga i revizija, imenovanje je "završilo" u Sudu BiH

O postavljenju Melihe Jahjaefendić će odlučivati Sud BiH
Sud BiH; Meliha Jahjaefendić

Slučaj imenovanja Melihe Jahjaefendić na radno mjesto pomoćnice direktora u Službi za zajedničke poslove BiH svoj epilog imat će na Sudu BiH. 
Služba za zajedničke poslove BiH je u septembru ove godine dostavila zahtjev Odboru državne službe za žalbe za preispitivanje nepravilnog postavljenja rukovodeće državne službenice Melihe Jahjaefendić na navedenu poziciju. Služba je zatražila da se izborni proces proglasi nevažećim i ukine rješenje o postavljenju. Dvadesetog oktobra Odbor je odbacio zahtjev službe uz obrazloženje da je neblagovremen. 

- U odredbi iz člana 5 stav 1 Odluke Vijeća ministara BiH kojom su uređena pitanja o uslovima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama BiH, određeni su rokovi za postupanje te je shodno tome uređeno da „Postupak za preispitivanje nepravilnog postavljenja se može pokrenuti u roku od šest mjeseci od kada se saznalo za nepravilno postavljenje ili kada se prema redovnom toku stvari za to trebalo saznati“- navedeno je u rješenju Odbora koje potpisuje predsjedavajući Enes Obralija

Iz rješenja koje je sačinio odbor sasvim je jasno da su upoznati da imenovanje istražuje SIPA, koja je u januaru po nalogu Tužilaštva BiH provjeravala postupak. Za Odbor dakle nije sporno što ovo imenovanje problematizira više pravosudnih institucija, kao i revizija, već se samo drže određenog roka i forme, te na taj način omogućavaju da se odabrani kadrovi neometano zadrže na željenim pozicijama. 

 

Odbor za žalbe ispituje imenovanje Melihe Jahjaefendić u Službi za zajedničke posloveIstražuju i SIPA i Tužilaštvo BiHOdbor za žalbe ispituje imenovanje Melihe Jahjaefendić u Službi za zajedničke poslove


Podsjetimo, Meliha Jahajefendić je, kako smo ranije pisali, na vlastiti zahtjev razriješena sa pozicije direktorice Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, gdje je bila do 30. aprila. Nakon objave internog oglasa, prijavljuje se za pomoćnicu direktora, a saglasnost za imenovanje dao je zamjenik direktora Službe Dragan Šojić. U vrijeme trajanja konkursa za pomoćnika direktora Službe, Meliha Jahjaefendić i dalje je bila na čelu Službe. SIPA i Tužilaštvo istražuju ovo imenovanje. 

Iako se u rješenju Odbora za žalbe kao razlog za odbijanje navodi neblagovremenost, Služba je zahtjev poslala nakon kompletiranja sve potrebne dokumentacije. Jedan od važnijih dokumenata bilo je mišljenje Ministarstva pravde koje je ranije zatraženo o ovom postavljenju. Tog dokumenta nije bilo u evidenciji Službe u periodu kada je njeno čelo postavljen Dragan Slipac u januaru ove godine. U vrijeme kada je dokument konačno dostavljen u Službu objavljen je i revizorski izvještaj Ureda za reviziju institucija u BiH u kojem se ovo imenovanje problematizira. 

-Svakako bi i u ovom slučaju trebalo imati u vidu da bi ispravnost takve prijave sekretara sa posebnim zadatkom na interni oglas bila upitna i iz drugih razloga koji dovode u pitanje njegovu objektivnost spram internog oglasa na koji bi se prijavio – citiran je dio iz dokumenta Ministarstva pravde u revizorskom izvještaju. 

Nakon odluke Odbora, pokrenut je upravni spor pa će o ovom imenovanju odlučivati Sud BiH. 

Meliha Jahjaefendić napiše imena, Dragan Šojić potpiše ugovoreZapošljavanje u Službi za zajedničke poslove institucija BiHMeliha Jahjaefendić napiše imena, Dragan Šojić potpiše ugovore(zurnal.info)