Istražuju i SIPA i Tužilaštvo BiH:Odbor za žalbe ispituje imenovanje Melihe Jahjaefendić u Službi za zajedničke poslove
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Istražuju i SIPA i Tužilaštvo BiH: Odbor za žalbe ispituje imenovanje Melihe Jahjaefendić u Službi za zajedničke poslove

Odboru za žalbe državne službe podnesena je prijava zbog imenovanja Melihe Jahjaefendić za pomoćnicu direktora u Službi za zajedničke poslove BiH. Ranije smo pisali da ovo imenovanje istražuju i SIPA i Tužilaštvo BiH

Odbor za žalbe ispituje imenovanje Melihe Jahjaefendić u Službi za zajedničke poslove
M. Jahjaefendić

Odbor državne službe za žalbe preispituje navode o nepravilnom postavljenju državnog službenika Melihe Jahjaefendić na poziciju pomoćnika direktora u Službi za zajedničke poslove institucija BiH. Zahtjev je odboru podnijela Služba zbog imenovanja iz maja prošle godine, kada je Jahjaefendićeva imenovana na poziciju pomoćnice direktora u Sektoru za pravne, finansijske poslove i javne nabavke:

Navedeni zahtjev kod Odbora je zaprimljen 23.09.2022. godine i Odbor preduzima radnje iz svoje nadležnosti, a koje su definisane Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o upravnom postupku, Poslovnikom o radu Odbora, kao i relevantnim podzakonskim aktima i po predmetnom zahtjevu će biti blagovremeno postupljeno - kažu za Žurnal u Odboru.

Ona je na vlastiti zahtjev razriješena sa pozicije direktorice Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, gdje je bila do 30. aprila. Nakon objave internog oglasa, prijavljuje se za pomoćnicu direktora, a saglasnost za imenovanje dao je zamjenik direktora Službe Dragan Šojić. U vrijeme trajanja konkursa za pomoćnika direktora Službe, Meliha Jahjaefendić i dalje je bila na čelu Službe. Pisali smo već da SIPA i Tužilaštvo BiH istražuju ovo imenovanje. 
Direktor Službe Dragan Slipac potvrdio je za Žurnal da je prijava podnesena prije par sedmica, te da sada očekuju da Odbor pokrene procedure propisanu zakonom, te da se preispita I potreba suspenzije dok traje postupak. 

SIPA i Tužilaštvo istražuju imenovanje Melihe Jahjaefendić iz 2021.POSTAVLJENA NA MJESTO POMOĆNICE DIREKTORA U SLUŽBISIPA i Tužilaštvo istražuju imenovanje Melihe Jahjaefendić iz 2021.

U vrijeme trajanja konkursa za pomoćnika direktora Službe, Meliha Jahjaefendić i dalje je bila na čelu Službe, što nije ocijenjeno kao sukob interesa. Osim toga, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH jasno kaže da za imenovanje rukovodećih državnih službenika mora biti raspisan javni konkurs (član 28, stav 2).
Prema tumačenju Službe, navedena prijava je u skladu sa relevantnim propisima, jer je direktorica Službe prije imenovanja bila zaposlena u Službi na poziciji šefa Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove, te je stoga mogla učestvovati na internom konkursu. Prema Zakona o državnoj službi u institucijama BiH je propisano da se sekretar sa posebnim zadatkom koji je prethodno imao status državnog službenika, vraća na isto ili slično radno mjesto ako bi izgubio svoj posebni zadatak u slučaju završetka posebnog zadatka i dobrovoljne ostavke sa položaja. Dakle, direktorica Službe se nakon isteka mandata mogla vratiti na radno mjesto koje je isto ili slično radnom mjestu na koje je bila postavljena prije imenovanja, odnosno na radno mjesto šefa unutrašnje organizacione jedinice.

Meliha Jahjaefendić nezakonito imenovana za pomoćnicu direktora u Službi za zajedničke poslove BiHPOTVRĐENO PISANJE ŽURNALAMeliha Jahjaefendić nezakonito imenovana za pomoćnicu direktora u Službi za zajedničke poslove BiH

Agencija za državnu službu je od Ministarstva pravde zatražila mišljenje u vezi sa ovim imenovanjem.  
Mogućnost prijave sekretara sa posebnim zadatkom na interni oglas, imajući u vidu činjenicu da nije eksplicitno zabranjena, a s obzirom na član 17. Zakona, nesporna je kada takva osoba koja je na poziciji sekretara sa posebnim zadatkom dobrovoljno da ostavku sa tog položaja, vrati se na isto ili slično radno mjesto u instituciji i prijavi se na spomenuti interni oglas, naveli su iz Ministarstva pravde:

- Svakako bi i u ovom slučaju trebalo imati u vidu da bi ispravnost takve prijave sekretara sa posebnim zadatkom na interni oglas bila upitna i iz drugih razloga koji dovode u pitanje njegovu objektivnost spram internog oglasa na koji bi se prijavio. Tu prije svega mislimo na činjenicu da proceduru svakog konkursa pokreće rukovodilac institucije, a posebno da proceduru internog konkursa provodi komisija koju imenuje rukovodilac institucije koji je u pravilu sekretar s posebnim zadatkom, odnosno da sekretar sa posebnim zadatkom, a kao što smo gore naveli, obavlja poslove rukovodnog karaktera koji svakako ima utjecaj na sastav komisije, čak i u slučaju da je isti nije neposredno imenovao, te da u slučajevima postavljanja rukovodećeg državnog službenika istog imenuje rukovodilac institucije.

Ali, Agencija za državnu službu ovaj dokument nije dostavila Službi za zajedničke poslove. 
Sadašnji direktor Dragan Slipac, koji je na ovoj poziciji od januara 2022., za Žurnal kaže da nije imao dokument – mišljenje Ministarstva pravde u Službi. Agencija mu ga je dostavila naknadno, na njegov zahtjev.

U Odboru za žalbe kažu kako "zakonskim i podzakonskim aktima nije propisana obaveza izricanja mjere suspenzije za vrijeme trajanja postupka niti neka druga mjera".

(zurnal.info)