Nepotizam i zaštita:Fahrudin Solak zapošljava rodbinu, stranačke kolege, djecu uposlenika, deminere bez iskustva...

Istražujemo

Nepotizam i zaštita: Fahrudin Solak zapošljava rodbinu, stranačke kolege, djecu uposlenika, deminere bez iskustva...

Fahrudin Solak, od septembra 2014. kada je imenovan za direktora Civilne zaštite do danas, zaposlio je 44 osobe u ovu instituciju. Među zaposlenima su njegova rodbina, stranačke kolege, demineri bez radnog iskustva i djeca i rodbina zaposlenika FUCZ-a

Fahrudin Solak zapošljava rodbinu, stranačke kolege, djecu uposlenika, deminere bez iskustva...
"Ono što je uočeno, to je nedostatak ljudstva" rekao je Fahrudin Solak gostujući na TV Alfa 12.12.2018. godine.  
 
Odlukom Vlade Federacije u septembru 2014. godine, Solak je imenovan za direktora Federalne uprave civilne zaštite. Od tada do danas, zaposlio je 44 osobe. Žurnal vam donosi njihova imena: 
 
Marina Kanevčev, Majda Kovač, Jasminko Ibraković, Samra Numanović, Naida Zahiragić, Amina Hajdarević, Sulejman Aljović, Nermin Grabovica, Sabahudin Spahović, Alen Nadarević, Alen Škamo, Hamdo Velić, Denis Prazina, Adnan Adžamija, Haris Skando, Emir Turić, Mehmed Prelić, Sandra Musić, Almir Avdibegović, Nedim Skorupan, Damir Biloš, Haris Ramić, Belma Mahmić, Edin Delija, Amar Goretić, Samir Ademović, Žana Marjanović, Sanjin Smriko, Damir Bilić, Semir Šatorović, Edin Drežnjak, Anes Redžić, Edin Mušanović, Nerma Fejzić, Adil Curić, Kemal Hanjalić, Sanel Bekan, Osman Kurtović, Asmir Suljević, Ermin Zahirović, Mirhat Krajinić, Sanel Lušija i Samir Sakić. 
 
Među navedenim imenima nalazi se rodbina Fahrudina Solaka, a tu su i stranačke kolege, demineri bez radnog iskustva, djeca i rodbina Solakovih kolega, o čemu je Žurnal ranije pisao. 

Dolaskom Fahrudina Solaka  na direktorsku poziciju u FUCZ-a je zaposlena Amina Hajdarević, supruga Emira Hajdarevića, brata Solakove supruge Amire Hajdarević.
 
Zaposleni Amar Goretić sin je uposlenika Civilne zaštite Alije Goretića
Edin Delija brat je Halima Delije koji također od ranije radi u FUCZ-u. Zaposleni Haris Skando sin je nekadašnjeg radnika Armana Skande koji je penzionisan.
Mirhat Krajinić godinama je obezbjeđivao kapiju Civilne zaštite, tvrdi izvor Žurnala. Na zadnjem konkursu zaposlen je kao deminer. 
Zapsolena Nerma Fejzić prijateljica je Fahrudina Solaka, tvrdi izvor Žurnala.
Emir Turić iz Sportsko rekreativnog kluba Neretva, sa kojim je FUCZ imao dugogodišnju saradnju zaposlen je u FUCZ nakon što je Žurnal i prije samog konkursa napisao da će biti novi zaposlenik ove institucije. 
Zajedno sa Turićem zaposlen je i Mehmed Prelić koji je kao pripadnik GSS-a FBiH putovao sa ljudima iz Civline zaštite u Češku.
 
 

NEISKUSNI DEMINERI
 
 
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Federalnu upravu civilne zaštite za 6 deminera „za manuelnu pripremu i čišćenje terena u Odsjeku za deminiranje, Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava (UES)“ objavljen je 30.10.2018. godine. 
Direktor FUCZ-a Fahrudin Solak 28.11.2018. godine odlučio je da budu zaposleni sljedeći kandidati: Adil Curić, Kemal Hanjalić, Sanel Bekan, Osman Kurtović, Asmir Suljević i Ermin Zahirović. 


 
U ovom javnog oglasu pod stavkom posebnih uslova, između ostalog, piše da demineri koji konkurišu za ovu poziciju moraju imati „...osnovni deminerski kurs što je u skladu sa odredbom čl. 5. i 6. Pravilnika o akreditaciji i ovlaštenju lica u humanitarnom deminiranju br. 01-50-7207-1/09 od 23.12.2009. godine i radni staž u trajanju od najmanje 10 mjeseci“ 
 
Najčešća praksa na drugim konkursima za deminere je da kandidat ima najmanje dvije godine radnog staža deminiranja. U oglasu FUCZ-a nije precizirano da li se radni staž od 10 mjeseci odnosi na deminiranje. 
 
Međutim, tri od šest „najuspješnijih“ kandidata su sporni, jer su završili deminersku obuku samo osam dana prije objavljivanja konkursa. Jedan se ne nalazi u bazi podataka Centra za uklanjanje mina u BiH (BH MAC).
 
Prema saznanjima Žurnala, na ovaj i prethodne konkurse za deminere, prijavljivali su se demineri sa dugogodišnjim iskustvom rada koji iza sebe imaju višegodišnje radno iskustvo. Većina primljenih nema nikakvo iskustvo.  

„Adil Curić – završio deminersku obuku u „PRO VITI“ od 08.10.2018. godine do 22.10.2018. godine; 
Kemal Hanjalić – završio deminersku obuku u „PRO VITI“ od 08.10.2018. godine do 22.10.2018. godine; 
Sanel Bekan – završio deminersku obuku u „PRO VITI“ od 08.10.2018. godine do 22.10.2018. godine; 
Ermin Zahirović- uvidom u bazu podataka trenutno ne raspolažemo sa podacima o završenoj deminerskoj obuci, međutim navedena osoba se usmeno obraćala BHMAC-u vezano za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije i ovlaštenje“ piše u odgovoru BHMAC-a Žurnalu. 
   
O svemu smo htjeli razgovarati sa direktorom FUCZ-a Fahrudinom Solakom, ali do objave ovog teksta nije odgovarao na pozive Žurnala. 
 
Podsjećamo, Žurnal je pisao i o konkursu iz februaru prošle godine gdje od osam primljenih deminera, njih čak pet nije bilo u bazi podataka BHMAC-a, odnosno nije imalo završen deminerski kurs. Bez obzira na to svi su danas zaposlenici FUCZ-a. 
 

MAŠINA ZA „GOLO BRDO 2“ 
 
Nisu sporna samo zapošljavanja u Civilnoj zaštiti, neregularnosti ima i u organizacijskoj strukturi. Polovinom augusta 2018. godine, iz Civilne zaštite pisali su BH MAC-u sa zahtjevom za upotrebu mašine za deminiranje na Golom brdu. 
 

 
„Nismo saglasni da se odobri upotreba mašine na ovom zadatku iz razloga jer je aktom br.01-50-5263-1/10 od 22.10.2010. godine navedeno: „Na zadacima na kojima postoje dokazi ili se sumnja u postojanje kasetnih bombi ne može se koristiti mašina ili prege, već isključivo koristiti manuelnu metodu deminiranja“ odgovorili su iz BHMAC-a. 
 
Potpisnik navedenog dopisa ispred FUCZ-a je Mustafa Kadribregović. 
On se ne nalazi u organizacijskoj strukturi deminerskog osoblja pa nije mogao biti potpisnik molbe koja je pristigla BHMAC-u. On u tom trenutku nije bio ovlašteno lice za navedene poslove, potvrdio nam je Fikret Smajiš iz BHMAC-a.  
 
 
Šest dana nakon što je BHMAC odbio FUCZ, Fahrudin Solak šalje zahtjev za izmjenu organizacione strukture FUCZ-a: 
„Da umjesto Murata Baručije, koji je vršio dužnost Rukovodioca Sektora za organizaciju i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES), stavite Mustafu Kadribegovića koji je po ovlaštenju direktora FUCZ-a raspoređen za obavljanje navedenih poslova“ piše u Solakovom zahtjevu BH MAC-u. 
 

 
Mustafa Kadribegović je lojalni poslušnik Fahrudina Solaka, tvrdi nekoliko izvora Žurnala. 
 
„Mustafa Kadribegović je zaposlen u FUCZ prije više od četiri godine. Dvije godine je bio stručni saradnik za planiranje u Odsjeku za deminiranje. Nakon toga je internim konkursom za koji niko nije znao, premješten za stručnog savjetnika za organizovanje, pripremanje i provođenje zaštite od požara i eksplozija. Napredovao je za dvije pozicije, iako to Zakonom i Pravilnikom FUCZ-a nije dozvoljeno“ piše nam izvor Žurnala iz Civilne zaštite.   
 

Mustafa Kadribegović (lijevo)
 
Izvor iz FUCZ-a dalje tvrdi da je Kadribegovića direktor Fahrudin Solak postavio da rukovodi Sektorom za organizaciju deminiranja u  UES-u, iako nije imao rješenje za taj posao. Epilog svega navedenog jeste da je FUCZ objavio javni oglas za poziciju rukovodica pomenutog Sektora, na kojem je pogađate,  Mustafa Kadribegović bio najuspješniji kandidat.

„Murat Baručija, dosadašnji rukovodilac Sektora za organizaciju i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) je, pod pritiskom i višegodišnjim mobingom, morao napisati zahtjev na premještaj po službenoj dužnosti. Sada je na mjestu rukovodioca Centra za obuku“ navodi izvor iz Civilne zaštite. 
 
Murat Baručija u razgovoru za Žurnal kratko odbacuje sve tvrdnje o pritisku i mobingu. Mustafa Kadribegović nije odgovarao na naše pozive. 
 
 
Fahrudin Solak zapošljava koga želi, troši milione na nepostojeće jedinice, koristi službena vozila i ljude FUCZ-a za privatne zabave, plaća svoju samopromociju u medijima, predstavlja državu bez saglasnosti državnih institucija, i to sve radi - našim novcem! Za to vrijeme nadležne institucije nikada nisu ispitale rad Fahrudina Solaka i Federalne uprave civilne zaštite.   
 
 
(zurnal.info)