Kako se Vlada KS bori protiv pandemije:Dva miliona maraka za informacioni sistem, milion za borbu protiv virusa
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kako se Vlada KS bori protiv pandemije: Dva miliona maraka za informacioni sistem, milion za borbu protiv virusa

Za nabavku informacionog sistema Vlada KS planirala je dva miliona maraka dok za nabavku neophodne medicinske opreme za borbu protiv korona virusa izdvaja samo millio. Novac za informacioni sistem obezbijeđen je iz budžeta a ostatak novca za medicinsku opremu prikupljat će se donacijama

Dva miliona maraka za informacioni sistem, milion za borbu protiv virusa
FOTO: bhrt.ba

Posebno važan set odluka odnosi se na finansiranje borbe protiv koronavirusa. Donijeli smo Odluku o formiranju posebne budžetske stavke „Fond za nabavku neophodne sanitetske i medicinske opreme u iznosu od milion KM, kao startni iznos, odnosno kao inicijalna sredstva da otvorimo fond i uredimo procedure gdje će se sredstva trošiti”, saopćio je krajem marta premijer KS Mario Nenadić informirajući javnost šta radi Vlada u borbi protiv pandemije. 

Ono što je premijer zaboravio reći jeste da će ostatak novca neophodnog za nabavku medicinske opreme Vlada KS skupljati donacijama.


Vlada Kantona Sarajevo na šestoj vanrednoj sjednici održanoj 22. 03. 2020. godine, donijela je odluku o formiranju posebne budžetske stavke Fond- nabavka neophodne sanitetske i medicinske sa inicijalnim sredstvima u iznosu od 1.000.000 KM”, navedno je u Odluci Vlade KS.

U istoj odluci objavljenoj u Službenom glasniku Kantona Sarajevo navedeno je da se pokreće “ hitna inicijativa prema Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim državnim organima Bosne i Hercegovine da putem prikupljanja donatorskih sredstava pomognu finansiranje Fonda.“

Samo 12 dana ranije ista ova Vlada na čelu sa premijerom Nenadićem usvojila je odluku o nabavci jedinstvenog informacionog sistema vrijednog dva miliona KM.

  

Vlada Kantona Sarajevo na prvoj vanrednoj sjednici održanoj 10. 03. 2020. godine, donijela je Odluku o prihvatanju projekata "Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema" okvirne vrijednosti 2.000.000 KM, a realizacija istog je planirana do kraja 2021. godine. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedit će se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. i 2021. godinu.”, navedeno je u odluci Vlade Kantona Sarajevo objavljenoj u Službenom glasniku KS.

U odluci je dalje navedeno da se za implementaciju projekta zadužuju kantonalna javna komunalna preduzeća, a monitoring nad realizacijom Projekta vršit će Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Za nabavku informacionog sistema novac se neće prikupljati donacijama, dva miliona maraka obezbijeđena su iz budžeta Kantona Sarajevo.

Neophodno je naglasiti da će “jedinstveni informacioni sistem” Kantona Sarajevo koštati koliko i godišnja nabavka robnih rezervi za potrebe Federacije BiH. U budžetu Federacije BiH za nabavku robnih rezervi za 2020. godinu planirano je upravo dva miliona maraka.

(zurnal.info)