Umjesto međunarodnog tendera:ZZO KS milionske ugovore direktno dodjeljuje Meditu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Umjesto međunarodnog tendera: ZZO KS milionske ugovore direktno dodjeljuje Meditu

Federalni revizori ponovo imali zamjerke na rad Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Opet preporučuju da ZZO KS provodi međunarodne tendere za nabavku usluga održavanja informacionih sistema, umjesto da dodjeljuje ugovore direktno Meditu. Naveli i kako je značajan broj kupljenih licenci od Medita dodijeljen korisnicima koji nemaju potrebu za njihovim korištenjem

ZZO KS milionske ugovore direktno dodjeljuje Meditu
Foto: Adi Kebo / zurnal.info

„Prilikom obavljanja revizije za 2019. godinu dali smo preporuku da se postupci nabavke usluga održavanja postojećih informacionih sistema vrše uz provođenje međunarodnog otvorenog postupka, po kojoj nije postupljeno ni u 2021. godini“, ističe se u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS).

Umjesto provođenja međunarodnog tendera, iz ZZO KS (opet) su se odlučili direktno zaključivati ugovore s odabranim ponuđačima, koristeći netransparentni pregovarački postupak bez objave obavještenja.

 

 

Iako su, ističu revizori, iz ZZO KS tražili pomoć i od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, te iako su angažovali dva sudska vještaka iz oblasti IT tehnologija, rezultat je isti kao i prethodnih godina, osim što je cijena održavanja sistema rasla.

Revizori su posebno problematizirali dva ugovora – za održavanje integralnog informacionog sistema i za održavanje PACS sistema – o čemu je i Žurnal u nekoliko navrata detaljno pisao.

Samo jedan ugovor ZZO KS sa Meditom vrijedi više od milion marakaTUŽILAŠTVO KS NEĆE PROVODITI ISTRAGUSamo jedan ugovor ZZO KS sa Meditom vrijedi više od milion maraka

Podsjetimo, posljednji ugovor za održavanje integralnog informacionog sistema potpisan je 14. januara 2022. godine. Zaključen je s firmama Medit i E-medit, u vlasništvu Samira Dedovića, a vrijednost ugovora je milion i sto hiljada maraka bez PDV-a.

Poređenja radi, Meditu je 2017. plaćeno 410.000 KM za godišnje održavanje AIS, BIS, e-OSA, e-DOKTOR i e-APOTEKA sistema, naredne godine je taj ugovor je produžen aneksom, da bi se 2019. godine vrijednost ugovora popela na blizu 760.000 KM bez PDV-a.

Već 2020. godine vrijednost ugovora je opet rasla, na 850.000 KM, da bi konačno početkom 2022. godine zaključen ugovor vrijedan spomenutih 1.100.000 KM bez PDV-a.

Što se tiče ugovora za održavanje PACS sistema, do 2019. godine Medit je dobio tri ugovora od ZZO KS vrijednih skoro 300 hiljada maraka pojedinačno. Prošle i pretprošle godine je ugovore za održavanje ovog sistema dobila firma Berg, čiji su vlasnici su Jasminko i Amir Filipović, inače prethodni vlasnici – Medita.

Svi ovi ugovori dodjeljivali su se putem netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, umjesto da se provode međunarodni tenderi, kao što su to i sami revizori istakli.

Istaknimo i još nekoliko bitnih stvari na koje su revizori u svom izvještaju upozorili kada je riječ o informacionim sistemima. Kao što smo i ranije pisali, ZZO KS je pretposljednjeg dana 2020. godine s Meditom zaključio ugovor o nabavci dodatnih licenci za nove korisnike u integralnom informacionom sistemu, vrijedan 426.000 KM bez PDV-a.

Revizori utvrđuju da su od ukupno 3.944 kupljene i aktivirane licence, 62 bile slobodne i neiskorištene. Dalje, navodi se kako je značajan broj kupljenih licenci dodijeljen korisnicima koji nemaju potrebu za njihovim korištenjem na poslovima koje obavljaju, pa se postavlja pitanje opravdanosti nabavljanja ovolikog broja licenci, naročito s aspekta njihove cijene (1.755 KM po licenci)!

Zaključuje se kako ZZO KS nema utvrđenu politiku upravljanja licencama, što predstavlja nedostatak sistema internih kontrola i može imati za posljedicu neracionalno trošenje sredstava za njihovu kupovinu u odnosu na stvarnu potrebu zdravstvenih ustanova.

 

 

Za održavanje PACS sistema revizori su u svom izvještaju istakli i to da se „nisu uvjerili da je postupljeno po preporukama IT revizije iz proteklog perioda, kao i revizije za 2019. godinu koje se odnose na jačanje vlastitih internih kapaciteta u oblasti upravljanja informacionim sistemima i obukom zaposlenih za njegovo održavanje“.

 

GODINE UNOSNIH UGOVORA

 

Podsjetimo i na sumnjive veze Medita, stranke SDA i medicinskih ustanova i zavoda o kojima smo pisali. Naime, zaposlenik Medita na mjestu višeg savjetnika (bio) je Enes Čengić, nekadašnji član Glavnog odbora SDA i bivši direktor Energoinvesta koji je pod njegovom vladavinom propadao.

Da li su stranačke veze omogućile dobijanje poslova od devet miliona maraka? Ljubav Medita i Kliničkog centraDa li su stranačke veze omogućile dobijanje poslova od devet miliona maraka?

Kada je riječ o poslovnoj saradnji Medita i ZZO KS, najznačajniji su bili tenderi od prije desetak godina kada je ZZO KS upravo ovoj firmi povjerio uvođenje informacionog sistema. Onda kada je uveden sistem koji samo oni mogu održavati, počeli su se nizati ugovori – od onih za održavanje informacionih sistem, preko proširenja tih sistema, pa sve do dodatnih licenci. Naravno, svi ovi ugovori, radi zaštite ekskluzivnih prava, mogli su biti dodijeljeni samo Meditu.

Saradnjom sa ZZO KS, kao i s brojnim drugim zdravstvenim ustanovima i zavodima u Federaciji, Medit je prihodovao više od 35 miliona maraka u periodu od februara 2015. do sredine jula 2022. godine.

 

Izvor: Portal javnih nabavki (ejn.gov.ba)

 

Naravno, federalni revizori su i ranije problematizirali zaključene ugovore između ZZO KS i Medita. Međutim, ni to, ali ni brojni medijski natpisi, nisu bili dovoljni za Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo koje je, u vrijeme pandemije i otežanih uvjeta rada, u roku od (samo) pola godine od izdavanja naredbe SIPA-i, odlučilo da se istraga neće provoditi kada je riječ o sumnjivom poslovanju ZZO KS i Medita.

 

OSIGURANICI USKRAĆENI ZA PRUŽANJE DEFICITARNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA

 

Što se tiče revizije usklađenosti, ZZO KS je od revizora dobio mišljenje s rezervom. Kada je riječ o javnim nabavkama, osim zamjerki u vezi sa spomenutim ugovorima iz oblasti IT tehnologija, revizori su utvrdili da Planom javnih nabavki za 2021. godinu nije nikako obuhvaćena nabavka ampuliranih lijekova, iako je ZZO KS za troškove nabavke ovih lijekova u 2021. godini utrošio sredstva u iznosu od 4.741.291 KM.

Ističe se kako ZZO KS nije provodio proceduru javne nabavke kako bi se utvrdila nova ampulirana lista lijekova KS s utvrđenim cijenama, što je imalo za posljedicu da su ampulirani lijekovi u 2021. godini nabavljani prema cijenama koje nisu utvrđene Zakonom o javnim nabavkama i Odlukom o listi lijekova KS.

Navedeno je i kako finansijski plan ZZO KS za 2021. nije prošao proceduru javne rasprave, što nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i članom 58. Statuta. Dalje, revizori navode da se za određene zaposlenike, kojima je uvećana plata, ne može potvrditi opravdanost tog uvećanja.

Bitno, ZZO KS planirana sredstva za pružanje deficitarnih usluga zdravstvene zaštite u 2021. godini nije nikako realizovao. Osim toga, ZZO KS u 2021. godini, kao ni do završetka revizorskog izvještaja, iako je trebao, nije raspisao javni poziv za finansiranje deficitarnih usluga zdravstvene zaštite. Na ovaj način osiguranici s područja Kantona Sarajevo su bili uskraćeni za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga, odnosno usluga za koje su postojale liste čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama.

Ističe se i kako ZZO KS s isporučiocima medicinskih sredstava za 2021. godinu nije zaključio nove ugovore, a trebao je, te da nije donio Program zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

(zurnal.info)