Brčko:Teolog u biblioteci, a bibliotekari na čekanju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Brčko: Teolog u biblioteci, a bibliotekari na čekanju

Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikta raspisalo je 21. avgusta prošle godine javni konkurs za prijem u radni odnos na poziciju stručni saradnik - bibliotekar na neodređeno vrijeme. Bibliotekar je bio potreban u tri škole - Prvoj osnovnoj, Četvrtoj osnovnoj i Devetoj osnovnoj školi u Brčkom. Ni na jednom konkursu nije primljen bibliotekar

Teolog u biblioteci, a bibliotekari na čekanju

Na mjesto bibliotekara u Prvoj osnovnoj školi primljen je diplomirani teolog Siniša Đurić koji nije ispunjavao uslove konkursa. 


 

Apelaciona komisija je utvrdila da Đurić nema završen odgovarajući fakultet. Đurić je zvanje diplomiranog teologa stekao 2014. godine a radno iskustvo na radnom mjestu vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke. Teološki fakultet pripada grupi humanističkih nauka. Đurić je dostavio uvjerenje iz kojega se vidi da je radno iskustvo stekao kao vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke. Iz dokumentacije je vidljivo da je Đurić taj posao radio prije nego je stekao zvanje diplomiranog teologa.


 
Iz prvog rješenja koje je donijela Apelaciona komisija vidi se i da je potvrdu o položenom stručnom ispitu Đuriću izdao Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči, a to svakako nije uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara.
 
- Na samom početku, pri samoj selekciji kandidata za pismeni test, Odbor za zapošljavanje eliminisao je sedamnaest kandidata prijavljenih na konkurs zbog toga što nemaju položen ispit za bibliotekara, a nisu eliminisali Sinišu Đuriću koji takođe nije imao položen stručni ispit - istakao je diplomirani komparativsta i bibliotekar Mašo Mehmedović koji je uložio žalbu na ovu odluku.
 

 
 
Nakon uložene žalbe Apelaciona komisija je donije rješenje kojim se odluka Odbora za zapošljavanje poništava i kojim se predmet vraća prvostepenom tijelu na ponovni postupak. Bez obzra na sve nepravilnosti na koje je ukazala  i Apelaciona komisija, Odbor za zapošljavanje ponovo je odlučilo u decembru prošle godine da se Đurić ponovo primi na radno mjesto bibliotekara.
 

 
 
Potom je Apelaciona komisija ponovo donijela rješenje kojim se i po drugi put poništava odluka koju je donio Odbor za zapošljavanje te su od ovog Odbora tražili da se ponovo organizuje usmeni intervju i utvrdi kvalifikacija za svakog selektovanog kandidata.
 


 
Međutim, ni tada Odbor nije postupio po obavezujućim uputama rješenja Apealcione komisije, jer je na usmeni intervju ponovo pozvao kandidata Sinišu Đurića. U februaru ove godine Odbor ponovo donosi odluku kojom se u radni odnos prima kandidat Siniša Đurić!


 
 
 
- Apelaciona komisija je 13. marta donijela odluku kojom se najednom utvrdilo da je moja žalba neosnovana i da izabrani kandidat odjednom ispunjava uslove konkursa. U ovom rješenju se navodi da pomenuti kandidat ima i položen stručni ispit za bibliotekara, iako u prva dva rješenja to nigdje nije bilo navedeno - kazao je Mehmedović. 
 


 
 
Đurić je iskustvo stekao kao volonter u Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovidna lica Republike Srpske, a stručni izbor je položio u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS. Izvori „frontala“ otkrivaju da se ovaj ispit u NUB RS može veoma brzo položiti za 400 maraka, a kao uslov za polaganje ispita potrebno je dostaviti potvrdu o stečenom radnom iskustvu od šest mjeseci koju može izdati bilo ko. Iz NUB RS nismo dobili ni demanti ni potvrdu ove tvrdnje, a nismo dobili ni odgovor na pitanje da li su izdali potvrdu o stručnom ispitu koji je položio Đurić. Komentar nismo dobili ni od direktorice Prve osnovne škole Brčko Orijane Milošević.
 
Iz nevladine organizacije Transparency International navode da oko 10% prijava korupcije koje obrađuje njihov Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije, odnosi se na oblast obrazovanja u posljenjih nekoliko godina, a većina tih prijava se opet odnosi na nepravilnosti u postupcima zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama.
 
„Građani najčešće prijavljuju da se radi o unaprijed dogovorenom zapošljavanju na osnovu prijateljskih, rođačkih ili partijskih veza. Najveći problem konkursnih procedura je nedostatak transparentnosti i to što i sami propisi ne omogućavaju izbor najboljih kandidata. Npr., TI BiH je uspio izdejstvovati izmjene Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. Ali ovaj Pravilnik i dalje daje mogućnost direktorima da biraju između najbolje rangiranih kandidata čime se ne smanjuju koruptivni rizici, već se daje prednost diskrecionim ovlastima ispre kriterija. Jedina razlika je što direktori sada biraju između 2 umjesto 3 najbolja kandidata. Naš prijedlog je bio da se uspostavi obavezan izbor najbolje plasiranog kandidata“, objašnjavaju nam u IT BiH.
 
Transparency International BiH pruža pravnu podršku učesnicima konkursnih procedura u oblasti obrazovanja, a jedan od najčešćih problema sa kojima se kandidati suočavaju je nemogućnost da pristupe konkursnoj dokumentaciji, tj. da ostvare pristup svim informacijama, što i dalje smanjuje izglede u postupku pravne zaštite.
 
Mehmedović i njegova kolegica Jovana Radulović podnijeli su krivičnu prijavu protiv predsjednice Odbora za zapošljavanje Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta Dragane Janković zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi. 
 
U Tužilaštvu Brčko distrikta kažu da ne mogu dati informacije zbog ometanja dalje istrage. Inspektor Saša Lazić kome je povjeren ovaj slučaj je takođe bio nedostupan.
 
Pored Dragane Janković članovi komisije na spornom konkursu bili su i Admir Bilalović, Petar Mendeš, Milorad Jandrić i Tanja Bratanović. Bilalović je već poznat javnosti kada ga je zajedno sa još nekim kolegama kaznio tadašnji gradonačelnik Brčko distrikta Anto Domić obustavom plate, jer kao članovi radne grupe nisu dostavili organizacijski plan rada Odjela za obrazovanje. Izvori bliski radnoj grupi su tvrdili da je problem nastao kada je Domić od njih tražio da potpišu nacrt koji je pripremo umjesto njih, a u kojem je predvidio nepotrebna nova radna mjesta za njegove ljude, kao i novac za plate četvorice hrvatskih nastavnika koji uopšte nisu učili djecu u školama. Domić je tada promijenio Organizacioni plan kako bi mogao da primi svog „miljenika“ istoričara. Do tada su se prema Organizacionom planu u školskoj biblioteci mogli zapošljavati samo diplomirani bibliotekari i nastavnici jezika.
 
Šef Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta Senad Osmanović nije odgovorio na naša pitanja, kao ni neki od članova komisije. Tišina je prekrila sve. Ostaje tek eho još jednog nezakonitog zapošljavanja. 
 
*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)