Bivši šefovi SDB Srbije krivi za udruženi zločinački poduhvat:Stanišiću i Simatoviću po 15 godina zatvorske kazne
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Bivši šefovi SDB Srbije krivi za udruženi zločinački poduhvat: Stanišiću i Simatoviću po 15 godina zatvorske kazne

Žalbeno vijeće je utvrdilo da su Stanišić i Simatović odgovorni kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata za zločine koje su razne srpske snage počinile 1992. u Bosni i Hercegovini, u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i Sanskom Mostu, i za zločine počinjene 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu. Takođe su proglašeni odgovornim za ubistvo počinjeno u Daljskoj Planini u Hrvatskoj u junu 1992.

Stanišiću i Simatoviću po 15 godina zatvorske kazne
Frenki Simatović i Jovica Stanišić

Rezidualni mehanizam Međunarodnog krivičnog suda u Hagu osudio je Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, bivše čelnike Službe državne bezbjednosti Srbije na po 15 godina zatvorske kazne.

Prvostepenom presudom Simatović i Stanišić su bili osuđeni na 12 godina zatvora i to samo za zločine u Bosanskom Šamcu. Nakon žalbe Tužilaštva Simatović i Stanišić su proglađeni krivim i za zločine u Zvorniku, Bijeljini, Doboju, Trnovu i Sanskom Mostu. Presuda zaključuje da je u pitanju udruženi zločinački poduhvat.

Evo šta je žalbeno vijeće Mehanizma u kojem su bilo Graciela Gatti Santana kao predsjedavajuća te sudije Claudia Hoefer, Lee G. Muthog, Aminatta Runeni N’gum i Yusuf Aksar navelo u današnjoj presudi:

Žalbeno vijeće je odbacilo žalbe  Stanišića i  Simatovića na njihove osude za pomaganje i podržavanje ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja, kao i za ubistvo, deportaciju, nehumana dela (prisilno premještanje) i progon kao zločine protiv čovječnosti, počinjene u vezi sa, te nakon zauzimanja Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u aprilu 1992. Krivična odgovornost Stanišića i Simatovića bila je zasnovana na konstatacijama da su organizovali obuku, a zatim i angažovali srpske snage koje su učestvovale u zauzimanju i zločinima.

Žalbeno vijeće je takođe odbacilo žalbe Stanišića i  Simatovića na izrečene kazne od po 12 godina zatvora. Žalbeno vijeće je djelimično usvojilo žalbu tužilaštva time što je konstatovalo da je Pretresno vijeće pogrešilo kad nije Stanišića i Simatovića osudilo po modalitetu odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat. Pretresno vijeće je zaključilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da mu je zajednički zločinački cilj bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba iz velikih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine putem počinjenja ubistva, deportacije, nehumanih dela (prisilno premeštanje) i progona, kako se tereti u optužnici.

Pretresno Vijeće je takođe konstatovalo da su Stanišić i Simatović doprinijeli zajedničkom zločinačkom cilju u vezi sa zločinima u Bosanskom Šamcu, ali ih je oslobodilo odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat na osnovu toga da nije dokazano da je neko od njih dvojice posjedovao zajedničku namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj.

Žalbeno vijeće je utvrdilo da je Pretresno vijeće pogriješilo u ocjeni drugih doprinosa g. Stanišića i g. Simatovića zajedničkom zločinačkom cilju. Žalbeno vijeće je takođe konstatovalo da su oni posjedovali zajedničku namjeru da ostvare zajednički zločinački cilj. Shodno tome, Žalbeno vijeće je utvrdilo da su Stanišić i Simatović odgovorni kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata za zločine koje su razne srpske snage počinile 1992. u Bosni i Hercegovini, u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i Sanskom Mostu, i za zločine počinjene 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu. Takođe su proglašeni odgovornim za ubistvo počinjeno u Daljskoj Planini u Hrvatskoj u junu 1992.

Predsjedavajući sudija je konstatovala da izricanje ove presude predstavlja ključnu tačku u mandatu Mehanizma da nastavi da vrši stvarnu, vremensku i personalnu nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji je zatvoren 2017. godine.Ovo je poslednja žalbena presuda o primarnim krivičnim delima iz predmeta započetih pred MKSJ.

(zurnal.info)