Sadržaj e-maila Fikreta Hodžića:Premijer će riješiti dozvolu za rad i naša firma će je imati do dolaska robe
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Sadržaj e-maila Fikreta Hodžića: Premijer će riješiti dozvolu za rad i naša firma će je imati do dolaska robe

Tužilac predočio dokaze da su optuženi djelovali sinhronizovano, te da su nakon propalog pokušaja nabavke respiratora HCVE 003 ugovor i svi ostali dokumenti promijenjeni kako bi se unijela oznaka ACV 812A

Premijer će riješiti dozvolu za rad i naša firma će je imati do dolaska robe
FOTO: Adi Kebo/Žurnal

 

Tužilaštvo BiH je izvelo dokaze koji potvrđuju da su Fadil Novalić i Fahrudin Solak znali za nabavku respiratora ACM 812 A, rekao je na početku današnjeg ročišta tužilac Džermin Pašić.

Osim premijera Federacije BiH i suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite na optuženičkoj klupi su još vlasnik “Srebrene maline” Fikret Hodžić, te ministrica finansija Jelka Milićević.

 

Novalić je sve znao 

 

Set dokaza kojim tužilac nastoji potkrijepiti tvrdnju da je Hodžić cijelo vrijeme premijera Novalića obavještavao o procesu nabavke respiratora predočen je na prošlom ročištu, dok je tužilac danas prezentirao niz materijalne dokumentacije kojom nastoji dokazati da su optuženi tokom nabavke spornih respiratora, nabavljenih po daleko većoj cijeni od realne, djelovali sinhronizovano i da su bili podijeljeni po ulogama.

Odbrana je prigovorila na ovu tvrdnju Tužilaštva, navodeći da to nije tačno.

Tužilac je pročitao e-mail prepisku Fikreta Hodžića sa službenikom Privredne banke u Sarajevu, u kojoj je imao račun.

“Kako ti ovo prevazilaziš obzirom da nisi registrovan i za promet medicinske opreme”, pitao je taj službenik Hodžića, koji mu odgovara:

Što se tiče dozvole za rad lično premijer rješava dozvolu i naša firma će je imati do dolaska robe”.

Ugovor o nabavci respiratora prvo se odnosio na invazivne HCV 003, a s obzirom da je njih nestalo na tržištu, nabavljeni su neinvazivni ACM812 A po istoj cijeni od 10,5 miliona KM. Da mu treba dozvola za uvoz, optuženi Hodžić se sjetio dan prije nego su respiratori dovezeni na Sarajevski aerodrom.

Tužilac je prezentirao dokaze koji se odnose na tvrdnju da je Ured premijera uradio sve da se “Srebrena malina” upiše u veleprometnike i u tom pogledu predočena je prepiska između bivšeg premijerovog šefa kabineta Hasana Ganibegovića i člana stručnog vijeća Agencije za lijekove Haruna Avdagića.

Avdagić: Pozdrav.

Ganibegović: Merhaba.

Avdagić: (Izbrisan dio poruke)

Avdagić: Krasna je žena zovni ti. Stoji na raspolaganju.

Ganibegović: Nisam. Čekam prvu opciju da ovaj što uvozi respiratore pokuša svojim vezama.

Avdagić: Nema potrebe. Slobodno zovi. Što je do nje ona će završiti.

(opet izbrisana poruka).

Da je Novalić bio u sve upućen tužilac dokazuje viber prepiskom između njega i Ganibegovića:

Ganibegović: Joj jesmo se dali budali u ruke Fikretu malini.

Novalić: Što?

Ganibegović: Zbog dozvole. Dao je Hasan neku ženu, ganjam s njom.

Novalić: To moramo dobiti. Mislim da stižu u subotu respiratori.

Novalić: Zato smo dali tebe na to. (smajli)

 

Prepiska sa Solakovom pomoćnicom

 

Tužilac se osvrnuo i na e-mail prepisku između pomoćnice direktora FUCZ Sanite Alagić i Fikreta Hodžića od 21. aprila 2020., a u kojoj ga ona obavještava da je dužan u roku od sedam dana FUCZ obavijestiti o razlozima zbog kojih kasni isporuka respiraotra.

Hodžić joj odgovara: “Usmenim, ali i pismenim putem Vlada je obaviještena da će biti promijenjen datum isporuke i naziv proizvođača zbog izmjene zakona u Kini. Premijer je obaviješten o tome”.

Alagić mu je na to zamolila da pismenim putem na protokol FUCZ dostavi obavijest o razlozima kašnjenja jer “Vlada FBiH nije potpisnik ugovora”.

Na prošlom ročištu je, podsjetimo, prikazana fotografija koja je izuzeta sa telefona Fikreta Hodžića, a radi se o prepisci koja je prvo odštampana na papiru, a potom uslikana. U tim porukama je Hodžić napisao Novaliću da je potrebno da mu Solak da aneks ugovora zbog situacije oko promjene proizvođača i kašnjenja, na šta mu je premijer odgovorio da je to sređeno. Odbrana je uložila prigovor autentičnosti, ali s obzirom na odgovor koji je putem e-maila Hodžić uputio Saniti Alagić može se izvesti zaključak da je dokaz sa prošlog ročišta itekako autentičan.

Inače, dan nakon e-maila koji je dobio od Alagić, Fikret Hodžić je posjetio direktora Solaka, o čemu postoji evidencija o posjetama koju je Tužilaštvo BiH također prezentiralo.

“Isti dan Hodžić je pripremio ugovor na kojem se nalazi lažni podatak da je ugovor zaključen za respiratore ACM 812 A”, kazao je tužilac.

Tužilac je predočio obavijest o razlozima kašnjenja isporuke i na kojoj je rukom dopisan datum 22. april 2020. U toj obavijesti Hodžić navodi da je 80 komada respiratora ACM 812A stiglo u BiH 25. aprila!?

 “Dokument je retroaktivno napisan”, naglasio je tužilac.

Predočio je i drugu obavijest, sličnog sadržaja, sa datumom od 28. aprila.

“Dokazujemo da je isti dokument predat 22. aprila, a kada je uočena greška opet je predat 28. aprila”, kazao je tužilac. Međutim, u ovoj obavijesti se ponovo spominju respiratori HCVE 003.

 

Promijenjen i prijedlog za donošenje odluke o izuzeću

 

Uložen je i set dokumenata kojim se dokazuje da su se u FUCZ vršile aktivnosti u vezi promjene modela respiratora, te da su brojni dokumenti naknadno mijenjani i ispravljani, pa i u prijedlog za donošenje odluke o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama.

Agencija za lijekove je, inače, 27. aprila 2020. (dva dana nakon dolaska 80 respiratora, op.a.) dala saglasnost za hitan uvoz medicinskih sredstava, koju potpisuje Aleksandar Zolak. On je, također, u ovoj istrazi ispitan kao osumnjičeni, ali je predmet u odnosu na njega razdvojen. 

Suđenje se nastavlja 28. juna kada će tužilac prezentirati dokaze na okolnosti isporuke respiratora, a bit će predočena i prepiska sa Kristijanom Marićem, predstavnikom firme Exotrade iz Rijeke, koja je bila posrednik u nabavci respiratora. 

(žurnal.info)