Imovina fakulteta pod jednim krovom:Kanton Sarajevo postaje bogatiji za 450 zgrada i 25 stanova na atraktivnim lokacijama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Imovina fakulteta pod jednim krovom: Kanton Sarajevo postaje bogatiji za 450 zgrada i 25 stanova na atraktivnim lokacijama

Odlukom Vlade KS fakulteti Univerziteta u Sarajevu ostaju bez 25 stanova, više od 450 zgrada i kuća te više od 86 hiljada metara kvadratnih građevinskog zemljišta na atraktivnim lokacijama u Sarajevu. Vlasništvo nad ovim nekretninama prelazi na Univerzitet, odnosno na Kanton Sarajevo

Kanton Sarajevo postaje bogatiji za 450 zgrada i 25 stanova na atraktivnim lokacijama
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

U odluci Skupštine KS o pripajanju fakulteta objavljene u Službenom glasniku KS objavljen je i Registar nekretnina organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Od 27 fakulteta, akademija, instituta i rektorata UNSA sedam fakulteta i instituta ne posjeduju imovinu, dok ostali fakulteti i rektorat u vlasništvu imaju stanove, zgrade, kuće i građevinsko zemljište na atraktivnim lokacijama u Sarajevu.

Prema objavljenom Registru, sarajevski fakulteti i rektorat posjeduju 24 stana veličine od 23 do 100 kvadrata. Pored toga,  u svom posjedu imaju više od 450 zgrada i kuća na području grada Sarajeva. Ukupna površina građevinskog zemljišta koji su u vlasništvu ovih institucija na području Sarajeva iznosi 86,5 hiljada metara kvadratnih.

Stanovi na Vratniku, Koševu, Pofalićima, Čengić Vili

U sarajevskom naselju Vratnik, u ulici Safet-bega Bašagića na broju 63, Muzička akademija posjeduje garsonjeru od 23  kvadrata.

 


zgrada u Kolodvorskoj ulici

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja posjeduje stan u Kolodvorskoj ulici broj 13, te porodičnu zgradu u ulici Hasana Brkića.

 


zgrada u Gradačačkoj ulici 

U sarajevskom naselju Čengić Vila, u ulici Gradačačka broj 31, Ekonomski  fakultet ima stan od 52 kvadrata,

zgrada u ulici Rizaha Štetića 

Stan na Koševu, u ulici Rizaha Štetića broj 10, veličine 68 metara kvadratnih i stan  ulici Zmaja od Bosne veličine 41 metar kvadratnih.

Lokacije stanova nepoznate nadležnim službama

Rektorat UNSA posjeduje 21 stan u Sarajevu. U Registru objavljenom u sklopu odluke o pripajanju fakulteta Univerzitetu navedeni su katastarski podaci za samo dva stana. Podatke o preostalih 19 stanova u vlasništvu Rektorata ne posjeduju ni zemljišnoknjižni ured kao ni Općinski sud u Sarajevu. Ove podatke nema ni Općina Novo Sarajevo na čijoj teritoriji se nalaze stanovi.

U zemljišnoknjižnom uredu tvrde da oni ne posjeduju adrese stanova, te su nas uputili u općine na čijoj teritoriji se nalaze nekretnine. U Općini Novo Sarajevo tvrde da ni oni ne posjeduje te informacije već da imaju samo adrese stanova koji su u posjedu Općine, te su nas uputili u Općinski sud. Iz Općinskog suda dobili smo upute da informacije potražimo u zemljišnoknjižnom uredu.

Niti jedna od navedenih službi ne raspolaže informacijama o  lokacijama na kojima se nalazi 19 stanova u vlasništvu Rektorata UNSA.

Informacije o vrijednosti imovine koja je u posjedu fakulteta, akademija, instituta i rektorata UNSA te u koje svrhe se imovina koristi nismo dobili ni od 17 institucija u okviru UNSA.

Na Žurnalove upite odgovorili su samo dekani Veterinarskog, Šumarskog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

U odgovoru na Žurnalov upit dekan Veterinarskog fakulteta Nihad Fejzić kaže da  je sva imovina fakulteta u funkciji obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i veterinarske djelatnosti.

- Ukupna nabavna vrijednost cjelokupne imovine Veterinarskog fakulteta iznosi 25.796.603 KM. Urađena je procjena vrijednosti zemljišta na lokalitetu Stup u iznosu 1.967.500 KM. Na navedenom zemljištu u toku su završni radovi na uređenju kompleksa Veterinarskog instituta Stup Ilidža- kaže Fejzić.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Mustafa Memić tvrdi da nije rađena procjena vrijednosti imovine fakulteta, ali da se sva imovina kojom raspolaže fakultet koristi za nastavnonaučni proces.

- Prirodno-matematički fakultet za nastavnonaučni proces koristi dvije zgrade od kojih je jedna u vlasništvu Prirodno-matematičkog fakulteta, a druga u vlasništvu Univerziteta u Sarajevu, kaže Memić.

Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Dautbašić u odgovoru na Žurnalov upit kaže da nisu radili procjenu  cjelokupne imovine

- Kompletnu imovinu Šumarski fakultet koristi u nastavne, naučno-istraživačke i obrazovne svrhe fakulteta, kaže Dautbašić.

Iako uprava fakulteta ne zna tačnu vrijednost imovine koju posjeduju, tvrde da se imovina koristi samo za nastavnonaučni proces. Poznata ili nepoznata vrijednost, vlasništvo nad ovim nekretninama prelazi na Univerzitet.

 

 (zurnal.info)