Milanko Kajganić umjesto Gordane Tadić:Izabran tužilac sa najmanje iskustva i sa lošim rezultatima u istraživanju ratnih zločina
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Fokus

Milanko Kajganić umjesto Gordane Tadić: Izabran tužilac sa najmanje iskustva i sa lošim rezultatima u istraživanju ratnih zločina

Gordanu Tadić će na poziciji glavnog tužioca Tužilaštva BiH kao vršilac dužnosti zamijeniti Milanko Kajganić, koji je ujedno “većinski bio prijedlog Podvijeća na nivou BiH”. On je na sjednici izabran sa sedam glasova ZA, tri PROTIV i tri suzdržana

Izabran tužilac sa najmanje iskustva i sa lošim rezultatima u istraživanju ratnih zločina
Milanko Kajganić, Gordana Tadić, Diana Kajmaković

 

Gordanu Tadić će na poziciji glavnog tužioca Tužilaštva BiH kao vršilac dužnosti zamijeniti Milanko Kajganić, koji je ujedno “većinski bio prijedlog Podvijeća na nivou BiH”. On je na sjednici izabran sa sedam glasova ZA, tri PROTIV i tri suzdržana. 

Na sjednici su, ipak, izneseni jaki argumenti protiv njegovog imenovanja.

Tako je član Vijeća Sanin Bogunić naglasio da je “novi kurs da se biraju najkvalitetniji kandidati”.

“Uz dužno poštovanje prema kolegi Kajganiću, ali među ovim kandidatima imamo ljude koji više od 25 godina rade ovaj posao i koji iza sebe imaju velike predmete. Za kolegu Kajganića ne znam da ima ijedan jači predmet”, naglasio je Bogunić.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija, također, je naglasio da poznaje sve kandidate i da je pratio njihov rad.

“Podvijeću sam rekao da smo došli u specifičnu situaciju. Imam informacije da se već od otvaranja disciplinskog postupka protiv bivše glavne tužiteljice Diane Kajmaković situacija u Tužilaštvu BiH usložila. Došlo je do podjela, bilo je ružnih scena i cijeneći sve to rekao sam da je moj stav da moramo voditi računa da izaberemo iskusnog vršioca dužnosti i nekoga ko ima veliki autoritet. Smatram da su to dva ključna argumenta. To je moj stav”, kazao je Lagumdžija.

Spomenuo je da poznaje Kajganića, kroz sudnicu, i da se radi o pozitivnoj osobi, ali da ima malo tužilačko iskustvo.

“On će za par godina biti dobar tužilac. Zbog toga njega nisam nominirao među dva kandidata. Nisam ni kolegu Šuškića, kojeg dobro poznajem, ali mislim da je preblag za ono što nas očekuje u Tužilaštvu. Javno govorim i ne stidim se ničega."

Za Ozrenku Nešković i Dianu Kajmaković je kazao da su iskusne sa dovoljnim iskustvom.

Prijedlog Lagumdžije bila je Kajmaković: “Ona je podigla i zastupala najveću optužnicu u historiji BiH, u predmetu Turković. U tom predmetu sam bio član KV vijeća i spoznao sam težinu tog predmeta, dimenziju Diane Kajmaković koja je tada ušla u gard protiv najvećeg ganga koji je postojao u poslijeratnoj BiH. Znam da je radila sve vrste kriminaliteta, i predmet Elez, automafija i masa drugih predmeta. Iz tog razloga je moj prijedlog da to bude Kajmaković u odnosu na Ozrenku Nešković koja u svom radu nema tako zvučnih predmeta i toliko osuđujućih presuda”.

No, Lagumdžija je u Podvijeću bio u manjini.

Izbog članice Vijeća Željke Radović bio je Kajganić, iako profesionalno najviše poznaje Kajmaković:

“Radile smo od 2010., poznajem je dugo kao profesionalca i u tom dijelu je izvrsna. Moj prijedlog je ipak bio Kajganić, a obrazloženje je išlo iz ugla predsjedavajućeg i člana Komsiije za efikasnost tužilaštava. Ono što je bitno je se od 2019. godine, kada je raspoređen kao voditelj Odjela za ratne zločine, tamo stanje popravilo u pogledu rada i rezultata…”.

Za Kajganića kaže da je pokazao odlučnost i autoritet.

Za Željku Radović se, inače, još u vrijeme mandata prethodne postave VSTV-a govorilo da je desna ruka Milana Tegeltije, a Kajganić je izabran za tužioca, bez prethodnog iskustva, u vrijeme Tegeltijinog mandata.

Član Vijeća Davor Martinović pitao je “o čemu se priča i da se otvore rukavice”:

“Diana Kajmaković je jedina kandidatkinja koja nema ocjenu pet, ali ocjena je najmanje bitna. Da neko ima toliko osuđujućih presuda iza sebe treba cijeniti.  Svjedoci smo da pravila koja su vrijedila jutros u 10 sati, sad u 17 sati ne vrijede.”.

Prema Martinovićevim riječima, u 10 sati se smijenila tužiteljica zbog neupotrebe TCMS-a, a sada se biraju tužitelji koji nisu koristili taj isti TCMS.

Član Vijeća Slavo Lakić kazao je da bi u ovoj situaciji, kada nemamo utvrđenu procedure biranja vršioca dužnosti, mudra odluka bila da za v.d. bude izabran Kajganić.

Član Vijeća Mustafa Šabić kazao je da uvijek glasa za najboljeg kandidata i iznio je svoje argumente:

“Diana Kajmaković ima 26 godina radnog staža kao tužilac, a od toga 13 godina kao tužilac Tužilaštva BiH. Radila je jako složene slučajeve. Nešković ima 11 godina radnog staža, poznajem je sa televizije po neke dvije neugodne scene i posljednja sa snimkom (sastanak sa Tadić i direktorom OSA-e). Šuškić ima 27 godina radnog staža, sada mu je 67 godina i mislim da nema neku preveliku ambiciju u tim godinama da popravlja stanje u Tužilaštvu. Kajganić, ne pozanajem ga, ali kao tužilac ima iskustva sedam godina. Pogledajte malo uslove koji su da bi se izabrao za tužioca”.

On se, kaže, dvoumio između Kajmaković i Nešković, ali prevagnuo je sporni snimak.

Šabić je naglasio i to da je Kajganić imao i minimum uslova prilikom izbora za tužioca u Tužilaštvo BiH.

Ranije smo objavili da je Kajganić diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2005., a pravosudni ispit je položio 2008. Od 1994. do 2006. radio je u MUP-u RS na raznim poslovima, od policajca, komandira voda, inspektora u Odjeljenju za syss kontrolu.

U Tužilaštvo BiH je imenovan 2014. godine za vrijeme mandata Milana Tegeltije i raspoređen je u Poseban odjel za ratne zločine. Veći dio predmeta pred Sudom BiH zastupao je u zamjeni kolega.

BIRN je još 2015., u tekstu “Sudije bez iskustva, tužioci bez znanja, diplome sa cijenom”, objavio da je Kajganić u Tužilaštvo BiH izabran sa iskustvom policijskog i tužilačkog istražioca.

U istom tekstu su spomenuli još neke tužioce iz Odjela za ratne zločine, na čiji rad se, inače, najviše kritika i odnosi, kako domaćih tako i međunarodnih stručnjaka.  

Tako je u izvještaju sutkinje Joanne Korner iz septembra 2020.  istaknuto je da Tužilaštvo BiH nije napravilo napredak u radu na predmetima ratnih zločina u odnosu na 2016. godinu i da je došlo do pada u kvaliteti rada na istragama i podizanju optužnica.

O neiskustvu i nestručnosti većine tužilaca u Tužilaštvu BiH već odavno bruji pravosudna zajednica, zbog čega se već odavno ukazuje na činjenicu da se pod hitno mora mijenjati način njihovog izbora.

Je li Radović u sukobu interesa?

Spomenimo i to da je sporno i to što je u izboru vršioca dužnosti učestvovala i Željka Radović, kojoj je kćerka uposlena u Tužilaštvu BiH. Njenu kćerku je uposlila upravo Gordana Tadić i ona je zbog toga bila izuzeta iz glasanja o njenoj smjeni.

Međutim, predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija kazao je da će Radović učestvovati u izboru vršioca dužnosti glavnog tužitelja, a tu odluku je obrazložio s tim jer „osoba koja je zaposlila njenu kćerku više nije na toj poziciji“.

Na naše pitanje zar ipak nije i dalje u sukobu interesa, Lagumdžija je kratko odgovorio da je „tako odlučeno“.

No, Pravilnik o sukobu interesa članova VSTV-a, govori pak, nešto drugačije.

(zurnal.info)