Javna rasprava Antikorupcijske mreže ACCOUNT u Brčkom:Hitno donijeti antikorupcijski Zakon o javnim nabavkama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Hitno donijeti antikorupcijski Zakon o javnim nabavkama

U Brčkom je održana još jedna javna rasprava o aktuelnom stanju korupcije u javnim nabavkama u BiH i predloženim rješenjima u Nacrtima Agencije za javne nabavke i UG TENDER

Hitno donijeti antikorupcijski Zakon o javnim nabavkama
Rajko Kecman UG Tender i Eldin Karić izvršni direktor Centra za razvoje medija i analize

Na inicijativu Antikorupcijske mreže ACCOUNT i Udruženja građana Tender iz Banja Luka, u Brčkom je održana javna rasprava o aktuelnom stanju korupcije u javnim nabavkama u BiH i predloženim rješenjima u Nacrtima Agencije za javne nabavke i UG TENDER.

Rasprava je održana uz pomoć Omladinskog centra „Vermont“ i Udruženja građana „RAZRED“.

Na osnovu procjena aktuelnog ekonomskog, političkog i socijalnog stanja, Antikorupcijska mreža ACCOUNT uime svih članica, naglasila je važnost za hitno donošenje novog, antikoruptivnog Zakona o javnim nabavkama.

Ovom prilikom šira javnost u Brčko Distriktu je imala priliku da se upozna sa sadržajem i rješenjima koja su predložena u Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama BiH (ZJN) Agencije za javne nabavke i njenog Odbora i Nacrtu UG Tender.

Ovakav zakon bi obezbijedio racionalno, trošenje javnih sredstava u nabavkama roba, usluga i radova u svakom ugovornom organu.

Cilj ove i budućih javnih rasprava jeste da se delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH obezbijedi šira, jasnija i stručnija osnova za efikasno donošenje dugo očekivanog konkretnog i efikasnog antikoruptivnog ZJN-a.

(zurnal.info)