Zašto je osuđen Sakib Mahmuljin :Deset godina zatvora zbog zločina odreda El Mudžahid
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Zašto je osuđen Sakib Mahmuljin : Deset godina zatvora zbog zločina odreda El Mudžahid

Desetogodišnja zatvorska kazna, još nepravomoćna, izrečena je Sakibu Mahmuljinu, bivšem komandantu III Korpusa Armije RBiH, za neprocesuiranje pripadnika odreda “El Mudžahid” zbog ratnih zločina na području Vozuće. Za porodice žrtava preblaga kazna a za Mahmuljinove saborce nepravedna, zbog čega najavljuju protestne skupove

Deset godina zatvora zbog zločina odreda El Mudžahid

 

Dom Armije u Zenici nekoliko dana nakon okončanja rata. U sali su inostrani pripadnici odreda “El Mudžahid”. Došli su na oproštajni susret sa vojnim vrhom Armije RBiH. Spremni su autobusi koji će ih potom odvesti put tuzlanskog aerodroma, odakle će svako nastaviti svojim putem. Unatoč očekivanjima, Alija Izetbegović u Zenicu nije došao. Razočaranim mudžahedinima i njihovom komandantu Abu Maaliu obraćaju se komandant Armije RBiH Rasim Delić i komandant III Korupusa Sakib Mahmuljin.

“Odlazite svojim kućama u dalju borbu na Allahovom putu. Kao jedna od najboljih jedinica Armije BiH i Trećeg korpusa, izvršili ste, uz Allahovu pomoć, sve postavljene zadatke, ali i zadatke učvršćenja vjere na ovim prostorima. U Bosni su sada ojačani korijeni islama koji će se uz Allahovu pomoć dalje učvršćivati i vi ćete kad ponovo dođete u Bosnu, a uvijek ste dobrodošli,” reći će pored ostalog Mahmuljin.  

“Ovo je samo prva runda, a ne znamo kad će doći do druge ili slijedeće. Zbog toga je vaša pomoć i pomoć islamskog svijeta za ovaj narod koji se nalazi na granici islama i hrišćanstva i dalje neophodna” dodao je Rasim Delić.

 

Oproštajni susret u Zenici (s lijeva) Abu Maali, Rasim Delić i Sakib Mahmuljin

 

Mudžahedini nisu ponovo došli u BiH, ali Delić i Mahmuljin jesu na optuženičke klupe. Uzalud su tako srdačno ispratili “braću” koji su iz BiH, otišli tek na molbu Alije Izetbegovića, a nakon ultimatuma međunarodne zajednice. Da je postojala namjera njihovog ostanka nakon rata pokazuje Mahmuljinov prijedlog da se odred  prefomira u brigadu tipa “A”.

 

Prijedlog o reorganizaciji odreda "EL Mudžahid"

 

Mudžahedini su otišli, a svojim nadređenima, Mahmuljinu, Deliću i Izetbegoviću ostavili su grobnice sa ubijenim ratnim zarobljenicima i civilima, u najvećem broju ubijenih nakon oslobađanja linija na Vozućoj. Ostavili su im i optužnice. Haški tribunal je istragu protiv Alije Izetbegovića obustavio nakon njegove smrti. Rasima Delića je isti sud  septembra 2008. godine osudio na tri godine zatvora jer nije, kako je navedeno u presudi, “preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi ili kazni zločine koje su počinili njegovi potčinjeni u Livadama i logoru Kamenica u blizini Zavidovića u srednjoj Bosni i Hercegovini u julu i augustu 1995. godine”.

Grupa od 20-ak naoružanih mudžahedina je nakon akcije u Vozućoj  otela zarobljenike od pripadnika  328. brigade te ih odvela do logora Kamenica gdje su kraja decembra svi ubijeni. Preživjelo je samo 11 zatočenih iz druge grupe.

Za sudsko vijeće nije bilo dokaza da je Rasim Delić raspolagao informacijama da je odred "El Mudžahid" bilo koga zarobio, a još manje da su zarobljenici ubijeni. Nije bilo dokaza da je Uprava bezbjednosti Glavnog štaba, ili bilo koji drugi izvor, obavijestila Rasima Delića o ubijanju zarobljenika.  Podsjetimo, odluku o inkorporiranju odreda “El Mudžahid” u sastav III Korpusa Armije RBiH potpisao je upravo Delić.

 


 naredba o formiranju odreda

 

Bilo je jasno da presudom Deliću nije završena istraga o ubistvima zarobljenih pripadnika Vojske RS i civila na području Vozuće odnosno Zavidovića. No, postojao je problem identifikacije izvršilaca zločina. Oni su napustili BiH, a uz ionako postojeći problem stvarne komandne nadležnosti nad odredom postojao je i onaj utvrđivanja njihovog stvarnog identiteta. Prema nezvaničnim, samo medijskim navodima, komandant El Mudžahida Abu Maali je preminuo u Alžiru. Maali je ukazom Predsjedništva RBiH 1994. dobio čin nadkapetana.

 

faksimil odluke Predsjedništva RBiH

 

Žurnal je decembra 2015. godine pisao o razlozima hapšenja Sakiba Mahmuljina. Slijedila je optužnica Tužilaštva BiH i suđenje. Sudsko vijeće Suda BiH je Sakiba Mahmuljina je proglasilo krivim i prvostepeno osudilo  na deset godina zatvorske kazne.

„Optuženi je propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje navedenih krivičnih djela ubistva i nečovječnog postupanja, jer je znao da se njemu podređeni pripadnici odreda El Mudžahidin spremaju učiniti takva krivična djela i propustio je da preduzme nužne i razumne mjere da se kazne učinitelji,“ navedeno je u obrazloženju presude.

Boračke organizacije proistekle iz Armije RBiH već su najavile protestne skupove povodom ove presude.  U Mahmuljinovu odbranu stalno se navodi kako niko nije imao efektivnu kontrolu nad postupcima mudžahedina.

“Vjerovali smo samo komandantu Trećeg korpusa Sakibu Mahmuljinu, pošto je bio pravi musliman i Izetbegovićev čovjek”, izjaviće kao svjedok na suđenju Rasimu Deliću bivši prevodilac odreda “El Mudžahidin” Aiman Awad. Awad tvrdi da je pripadnost odreda 3. korpusu bila samo formalna, te da nisu mogli naređivati odredu.

 

 

Prema presudi, Mahmuljin nije ragovao ni kada ga je Alija Izetbegović tokom posjete Vozućoj pitao za navode o nečovječnom postupanju prema civilima i zarobljenicima.  

“Riješit ćemo to..”, bila je jedina Mahmuljinova reakcija na sve informacije o zločinima mudžahedina na području Vozuće.

Vlada i Skupština ZDK na prijedlog nekoliko poslanika SDA je septembra 2019. godine Sakibu Mahmuljinu dodijelila plaketu za solidarnost, humanost i toleranciju među ljudima različitih nacija, vjera i kultura....

(zurnal.info)