SKUPO PLAĆENA OPREMA, KOJA SE NE KORISTI:Bivša uprava Opće bolnice ostavila dug od 3,6 miliona KM

Istražujemo

SKUPO PLAĆENA OPREMA, KOJA SE NE KORISTI: Bivša uprava Opće bolnice ostavila dug od 3,6 miliona KM

Bivši direktor Opće bolnice kupio je CT aparat od Medita po hitnoj proceduri, vrijedan pola miliona KM iako ustanova za to nije imala novca. Osim što je napravljen značajan dug, aparat ni danas nije stavljen u funkciju - potrebno je još 370 hiljada KM za nadogradnju. Nabavke nisu vršene po zahtjevima odjeljenja i za njih praktično nije ni bilo novca

Bivša uprava Opće bolnice ostavila dug od 3,6 miliona KM
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu je od decembra 2019. do maja 2020. nabavila opremu vrijednu blizu 3,6 miliona KM za koju uglavnom nije imala novca. Tako je do sredine prošle godine, nakon plaćanja manjih iznosa, bolnica napravila dug prema dobavljačima od skoro tri miliona KM, koji još uvijek nije u potpunosti izmiren. 

Prema informacijama Žurnala, ove nabavke nisu pokrenute u skladu za zahtjevima odjeljenja. Direktor Opće bolnice u to vrijeme bio je Zlatko Kravić. Zlatko Kravić je dugogodišnji ljekar, a trenutno i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ispred SBB-a.

Neplanske nabavke bez finansijske konstrukcije nisu jedini problem: dio skupo plaćene opreme do danas nije uopće stavljen u funkciju. Čak ni aparati koji su nabavljeni na početku pandemije i plaćani po pola miliona KM najnetransparentnijom procedurom - pregovaračkim postupkom. 

Podsjetimo, u vrijeme pandemije Agencija za javne nabavke omogućila je zdravstvenim ustanovama da se u slučajevima izuzetne hitnosti ne mora raspisivati tender, već se roba može nabavljati tek provođenjem pregovaračkog postupka sa jednim dobavljačem.

Pisali smo već da je zahvaljujući toj olakšici Opća bolnica u aprilu prošle godine od Medita kupila CT aparat za pola miliona KM. Više od godinu dana kasnije, ovaj CT, poslužimo se riječima premijera Kantona Sarajevo Edina Forte, nije ni otpakovan. Za njegovo stavljanje u funkciju, neophodnu nadogradnju, potrebno je dodatnih čak 370 hiljada KM, novac koji bolnica za ovu namjenu nema. Ova „hitnost“ Meditu je omogućila ekspresnu zaradu od pola miliona KM.zlatko-kravic

Zlatko Kravić (foto: Opća bolnica Sarajevo)

 

PAD LIKVIDNOSTI BOLNICE

 

Od novembra 2019. do januara 2020. godine Opća bolnica sklopila je nekoliko ugovora sa kompanijom Sedžan Ingenering iz Sarajeva. Upravo su te nabavke glavni dio duga koji je bolnica napravila neplanskom kupovinom. Enteroskop vrijedan 158 hiljada KM, EUS-endoskopski UZV sistem vrijedan više od pola miliona KM – 548 hiljada KM, HDTV videoendoskopski sistem za ERCP – sa PDV-om skoro pola miliona KM. Nijedan od ovih aparata se ne koristi. Da bi se stavio u funkciju, potrebna je edukacija kadra, nabavka pribora i potrošnog materijala u vrijednosti od 180 hiljada KM. Procijenjeno vrijeme stavljanja u funkciju je 2023. godina.

Ne koristi se ni FESS aparat za operacije paranazalnih sinusa kupljen u decembru 2019. Prodavac: Sedžan Inginering. Vrijednost: 120 hiljada KM. Razlog: nedostaju dijelovi.

Edukacija kadra potrebna je i za UZ aparat za kardiološku dijagnostiku, kupljen u januaru 2020. vrijedan 130 hiljada KM, a nabavka opreme za korištenje videolarinoskopa (10 hiljada KM). Kupovina ovog videolarinoskopa dio je nabavke iz novembra 2020: tada je kompaniji Sedžan Inginering dodijeljeno šest lotova vrijednih oko 400 hiljada KM.

Za navedenu opremu novca nije bilo, što je rezultiralo padom likvidnosti bolnice.

edin-forto-1

 

ZAŠTO ŠUTE VLADA I PREMIJER

 

Sa svim su upoznati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar zdravstva KS-a Haris Vranić, zastupnici u Skupštini KS-a i predsjedavajući Skupštine KS-a Elvedin Okerić.

O tome da u Općoj bolnici stoji neplaćena i neotpakovana oprema kupljena za vrijeme prethodne uprave obaviješten je i prošli saziv Kantonalne vlade i (ne)postojeći ministri zdravstva. Upravni odbor bolnice od 9. mjeseca prošle godine poziva institucije da kontrolišu finansijsko poslovanje: Ured za reviziju institucija Federacije BiH pozvan je da izvrši vanrednu reviziju. Ministarstvu finansija KS-a (budžetskom inspektoratu) upućen je zahtjev za inspekcijski nadzor. Kako nisu reagovali poslati su ponovni pozivi.

Premijer Forto nedavno je upozorio da je JU Dom zdravlja KS kupio aparat vrijedan 150 hiljada KM pregovaračkim postupkom zbog hitnosti, da se aparat još uvijek ne koristi i da će zbog toga poslati prijavu tužilaštvu. Iako zna za nabavke u Općoj bolnici za vrijeme bivše uprave, nije ih objelodanio.

(zurnal.info)