POTVRĐENO PISANJE ŽURNALA:Zbog sumnji u neregularnosti poništava se tender za gradnju autoputa kod Počitelja

Pošta sa okupirane strane

POTVRĐENO PISANJE ŽURNALA: Zbog sumnji u neregularnosti poništava se tender za gradnju autoputa kod Počitelja

U Žurnalu smo u novembru 2016. godine pisali o nelogičnostima tendera Autocesta Federacije. Četiri mjeseca poslije, banka koja finansira projekat savjetuje Autoceste da cijeli tender ponište

Zbog sumnji u neregularnosti poništava se tender za gradnju autoputa kod Počitelja
Ilustracija; FOTO: Autoceste Federacije

Tender za izgradnju autoputa od Počitelja do Zvirovića bit će poništen i raspisan novi, potvrdio je za Žurnal Adnan Terzić.

Direktor Autocesta Federacije izjavio je da će poništavanje starog i raspisivanje novog tendera ubrzati početak gradnje ovog dijela autoputa. Odluka donesena u dogovoru sa Evropskom investicijskom bankom, kreditorom ovog tendera, dolazi prije završetka izvještaja ove banke o mogućim neregularnostima tokom provođenja tendera vrijednog 200 miliona maraka, o čemu je Žurnal ranije
pisao.

Terzić kaže da je sa predstavnicima banke tražio način kako da na najbrži način dođu do sredstava.

- Poslije kompletne analize došli smo do zaključka da je najbolje da uprava Autocesta poništi natječaj koji je raspisan prije dvije godine - kaže Terzić.

Direktor Autocesta kaže kako su njemu i ministru Denisu Lasiću na sastanku u Luksemburgu predstavnici banke sugerisali da je najbolje poništiti tender i raspisati novi kako bi gradnja počela što ranije. Novi tender bit će raspisan po ubrzanoj proceduri jer banka traži da se pobjednici tendera izaberu već do 1. augusta.

Ovakav stav predstavnika banke i direktora Terzića naslućuju da bi konačni izvještaj banke mogao otkriti neregularnosti u provedbi ovog skupocjenog tendera.

U razgovoru sa istražnim timom banke, predstavnici Autocesta morali su objašnjavati kako su u jednom dijelu tendera firmu Hering izabrali kao najbolju a u drugom je proglasili nedovoljno dobrom da uopšte učestvuje na tenderu.

U Žurnalu smo detaljno pisali o nelogičnostima ovog tendera.

Terzić kaže kako mu u Luksemburgu nisu predstavljeni rezultati istražnog tima banke jer istraga o ovom slučaju još uvijek nije okončana.

- Mi smo i na sastanku rekli, ako je napravljena greška mi insistiramo da nam Evropska investicijska banka predoči izvještaj kada bude gotov - objašnjava Terzić i dodaje da cilj neće biti kažnjavanje uposlenika koji su pogriješili nego učenje na greškama: Tražimo gdje je greška ne iz razloga da ganjamo vještice već da ne ponovimo greške.

 

Dubinska analiza za neželjene

Tender za gradnju autoputa od Počitelja do Zvirovića pokrenut u augustu 2015. godine zatvoren je otvaranjem ponuda brojnih kompanija u oktobru 2015. godine. Autoceste Federacije, na čijem je čelu tada još uvijek bio Ensad Karić, su odlučile tender vrijedan gotovo 200 miliona maraka podijeliti na dva dijela. Prvi dio tendera odnosno takozvani LOT 1 odnosio se na izgradnju mosta dugog gotovo kilometar. Drugi je dio tendera gradnja oko 11 kilometara autoputa i spajanje sa mostom.

Krajem oktobra 2015. godine otvorene su ponude a konzorcij Hering-Viadukt imao je najnižu cijenu za oba dijela tendera.

Hering je na svojoj internet stranici krajem oktobra 2015. godine ponosno objavio da su njihove ponude u oba dijela tendera najpovoljnije.

Do kraja izbora pobjednika tendera, što je trajalo duže od pola godine, Autoceste će donijeti nekoliko odluka protiv Heringa i diskvalifikovati ih iz dijela tendera što će omogućiti Euro-asfaltu da kao drugi najpovoljniji ponuđač na tenderu na njemu na kraju pobijedi.

Komisija za provođenje postupka u Autocestama počela je aktivno raditi na izboru najbolje kompanije tek 2016. godine. Članovi komisije pravdali su se činjenicom da su tri ista člana imenovana u tri različite komisije za tendere u kojima je otvaranje ponuda bilo isti dan, pokazuju dokumenti koje je Žurnal imao uvid. Na čelu Autocesta već je tada na mandat od šest mjeseci bio imenovan Jasmin Bučo. On je u februaru 2016. godine imenovao novu komisiju za izbor najbolje kompanije za gradnju novih kilometara autoceste, nakon što je prva komisija svoj posao radila već četiri mjeseca.

Kada je tender, nakon više od šest mjeseci od njegovog početka, ušao u završnu fazu, od konzorcija Hering-Viadukt a potom i Strabaga i Euro-asfalta zatraženi su finansijski izvještaji za 2015. godinu.

Vanjski finansijski stručnja procijenio je “dubinskom analizom poslovanja” da poslovanja konzorcija Hering-Viadukt nije bilo dovoljno dobro za pobjedu na tenderu odnosno, zaključili su, ove dvije firme nisu imale dovoljno velik promet tokom 2015. godine. Članovi komisije smatrali su da je “za ponuđača koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u postupku postkvalifikacije konstatovano da više ne ispunjava jedan od kvalifikacionih kriterija odnosno kriterij koji se tiče traženog prosječnog obrta u izgradnji, te je komisija ponudu pomenutog ponuđača isključila iz daljnjeg postupka evaluacije”.

Na taj način je konzorcij Strabaga i Euro-asfalta dospio na prvo mjesto najpovoljnijih ponuđača ali za njih nije tražena "dubinska analiza poslovanja".


Zar je važno ko je kriv?

Članovi komisije su na osnovu finansijskih izvještaja i mišljenja stručnjaka ocijenili da ponuda Heringa i Viadukta nije zadovoljavajuća za pobjedu na LOT-u 2 odnosno drugom dijelu tendera za autoput od Počitelja do Zvirovića. Petočlana komisija Autocesta predložila je Evropskoj investicionoj banci da izabere konzorcij Strabaga i Euro-asfalta za LOT 2.

Ono što nakon ovakvog toka događaja zvuči nevjerovatno jeste da je druga komisija istovremeno predložila Hering i Viadukt kao najbolje ponuđače za LOT 1, pokazuju dokumenti u koje je Žurnal imao uvid. Tri od pet članova ove dvije komisije su bili isti ljudi!

Za prvi dio nabavke, odnosno LOT 1 u kojem je komisija predložila izbor Heringa i Viadukta, Autoceste Federacije nisu dobile saglasnost Evropske investicione banke.

Za drugi dio nabavke banka je već ranije dala saglasnost za izbor Strabaga i Euro-asfalta, kao i uprava društva, ali svoju saglasnost nije dao Nadzorni odbor Autocesta.

Novi direktor Autocesta Đenan Salčin tražio je da se ispita cijeli slučaj nakon čega je i Evropska investicijska banka pokrenula svoju istragu.

Kako cijeli tender nije bio raspisan po domaćem Zakonu o javnim nabavkama, za oštećene kompanije ne postoji previše mogućnosti za žalbu niti zahtjev za nadoknadu štete.

Kakvu i koliko štete su napravili ključni ljudi u Autocestama ocijenit će istražni tim banke u svom konačnom izvještaju kojeg se može očekivati za nekoliko mjeseci.

Ponovno raspisivanje tendera, makar po ubrzanom postupku, usporit će početak gradnje za nova četiri mjeseca, kaže trenutni direktor Autocesta Adnan Terzić i dodaje da zbog toga novi tender mora biti pripremljen bez greške.
- Jasna dokumentacija je kritična, ako tu postavimo stvari kako bi trebalo, ne bi trebalo biti problema - kaže Terzić.

(zurnal.info)