Kako se u Posavskom kantonu bore protiv pandemije:Zavod kupio automobil, u Orašju plaćali stare dugove
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kako se u Posavskom kantonu bore protiv pandemije: Zavod kupio automobil, u Orašju plaćali stare dugove

Prošle godine zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu Ministarstvo je raspodijelilo 980 hiljada KM. Neke zdravstvene ustanove od tog novca kupovale su automobile a druge plaćale obaveze napravljene u prethodnim godinama  

Zavod kupio automobil, u Orašju plaćali stare dugove

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona u vrijeme pandemije Covid-19 nije imalo plan i program mjera zdravstvene zaštite. Time je Ministarstvo prekršilo Zakon o zdravstvenoj zaštiti Posavskog kantona.

Prošle godine zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu Ministarstvo je raspodijelilo 980 hiljada KM, ali bez kriterija koji su definisani u Programu utroška sredstava koji je donijela Vlada. Time je prekršen Zakon o izvršenju budžeta Posavskog kantona, utvrdio je ured za reviziju institucija u Federaciji BiH. Tako su neke zdravstvene ustanove od tog novca kupovale automobile a druge plaćale obaveze napravljene u prethodnim godinama.  

Ministru Damiru Živkoviću (HDZ) ovo je drugi mandat.

 

MINISTARSTVO BEZ VAŽNIH DOKUMENATA

 

Kako je došlo do toga da Ministarstvo u vrijeme najteže zdravstvene krize nakon rata u BiH nema ni plan i program mjera zdravstvene zaštite? Prijedlog ovog dokumenta daje Kantonalni zavod za javno zdravstvo. Na temelju tog plana, Zaviod zdravstvenog osiguranja donosi Program zdravstvene zaštite o prućanju zdravstvenih usluga, uz prethodnu saglasnost Ministarstva. Ipak:

- Ministarstvo nije donijelo plan i program mjera zdravstvene zaštite, niti je prezentirana dokumentacija koja potvrđuje da je Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske Ministarstvu dostavio njegov prijedlog, što nije sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županije Posavske – navodi se u revizorskom izvještaju.
Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa vrši kantonalni zdravstveni inspektor, koji je ujedno i zaposlenik Ministarstva, ali o utvrđenim nepravilnostima i pojavama nije izvještavao javnost.

 

zivkovic

Ministar Živković na pres konferenciji (na slici lijevo)


Ministarstvo je izdvojilo oko 1,4 miliona KM za transfere zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb i sufinansiranje projekata Odgovor na Covid-19 (UNDP).
Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu skrb odobreni su Županijskoj bolnici (490 hiljada KM), Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske (201 hiljada KM), Domu zdravlja Odžak (185 hiljada KM), Domu zdravlja Orašje (125 hiljada KM) i Domu zdravlja Domaljevac (39 hiljada KM) i Međunarodnoj organizaciji UNDP (400 hiljada KM).

Sredstva su korisnicima odobravana na osnovu odluke o odobravanju po podnesenim zahtjevima zdravstvenih ustanova. Ali revizija je utvrdila da nije imenovana komisija koja bi vrednovala podnesene zahtjeve, niti je Ministarstvo moglo predočiti dokumentaciju da su primijenjeni kriteriji utvrđeni odgovarajućim programom:

- Kriteriji raspodjele nisu jasno definirani, kao ni način utvrđivanja visine sredstava koja će se dodijeliti korisnicima.

Tako je prekršen Zakon o izvršenju budžeta Posavskog kantona.
Također, Zakonom i pratećim odlukama nije predviđeno da korisnici sredstava pravdaju aktivnosti u slučaju nenamjenskog troška sredstava. Korisnici osim izvještaja o utrošku sredstava ne moraju prilagati dokumentaciju kojom bi dokazali da je novac utrošen namjenski.

Tako se i dogodilo da je revizija uvtrdila da njihovi izvještaji nisu kompletni. Iako su sredstva namijenjena za 2020., vrijeme pandemije, ona su korištena za plaćanje ranije prispjelih obaveza: Dom zdravlja Orašje plaćao je lijekove nabavljene ranijih godina a Zavod za javno zdravstvo Posavskog kantona kupio je automobil:

- Ministarstvo po prijemu izvješća nije izvršilo suštinski nadzor nad namjenskim utroškom sredstava.

Zbog toga je Ured doveo u pitanje zakonitost raspodjele i utroška sredstava zdravstvenih ustanovama u inosu od 980 hiljada KM.
Kao što nije imalo Plan zdravstvene zaštite u vrijeme korona krize, Ministarstvo nema ni propise koji se odnose na socijalnu zaštitu – različite vrste finansijske i psihološke pomoći, osnivanje ustanova socijalne pomoći, udomljavanje socijalno ugroženih osoba, stručne poslove i nadzor nad centrima za socijalni rad…

Tako je prekršen još jedan zakon koji obavezuje na posjedovanje takvih planova – Zakon o socijalnoj zaštiti Posavskog kantona. Ministarstvo nije donijelo ni obavezujuće akte kojima se uređuje nesposobnost za rad, oštećenje, postupak ostvarivanja određenih prava i pomoći i slično.

Jedan od dokumenata koji bi pospješio kontrole u Ministarstvu bio bi Plan integriteta, samo da ga je institucija zaista i donijela. Strategijom za borbu protiv korupcije u Posavskom kantonu za razdoblje 2016. – 2019. godine i Akcijskim planom za njeno provođenje predviđena je aktivnost izrade i nadogradnje i provođenje planova integriteta u javnim službama Županije. Ali Ministarstvo zdravstva još uvijek nije donijelo Plan kao unutrašnji antikorupcijski dokument.

(zurnal.info)