Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo:Zašto je nabavka sardina proglašena državnom tajnom?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo: Zašto je nabavka sardina proglašena državnom tajnom?

Direkcija za robne rezerve KS nabavku prehrambenih artikala vrijednu više od dva miliona KM proglasila je državnom tajnom. Firma Vinojug iz Sarajeva optužila je Direkciju za iskorištavanje pandemije za namještanje tendera

Zašto je nabavka sardina proglašena državnom tajnom?
FOTO: akta.ba

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 17. marta ove godine zahtjevom za dostavu ponuda pokrenula je nabavku prehrambenih artikala- povrća, mliječnih proizvoda, začina i ribe u vrijednosti 2.075.000 KM. Prehrambeni artikali bit će isporučeni na adrese šest javnih kuhinja i u skladište Direkcije. Ovu nabavku Direkcija je proglasila  državnom tajnom.

Da je kvalifikacija ove nabavke državnom tajnom u najmanju ruku pretjerana najbolje pokazuje činjenica da je Federalna direkcija za robne rezerve neke od ovih proizvoda nabavljala otvorenim postupkom. To znači da je osim  ponuđača i javnost mogla vidjeti šta Federalna direkcija nabavlja, u kojim količinama, po kojim cijenama i od koga.

Firma Vinojug iz Sarajeva, koja je dobila zahtjev za dostavu ponude uputila je Direkciji za robne rezerve KS žalbu na tendersku dokumentaciju navodeći da se radi o netransparentnom postupku i namještanju tendera.

Vanredna situacija nikako ne može biti izgovor za netransparentno, nezakonito i diskriminatorno ponašanje bilo koga, na način da se iskoristi ova situacija i prilagodi Zahtjev pojedinim ponuđačima, što se posebno vidi iz  uslova koji se odnosi na propisivanje obaveze da ponuđač u vlasništvu ili zakupu ima prostore na četiri različitite opštine (ponuđači koji imaju i po 7-8 prostora na jednoj opštini su diskriminisani), zatim nepropisivanje okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača, što nam utiče na formiranje cijena ( a poseban naglasak na mogućnost dostavljanja manjih  pakovanja a samim tim iskazivanje manje cijene na najmanja pakovanja) i kao vrhunac svega nije predviđeno javno i transparentno otvaranje ponuda, da bismo se mi (svi ponuđači u postupku) mogli uvjeriti u cijene dostavljenih ponuda“, naveli su iz firme Vinojug u žalbi upućenoj Direkciji za robne rezerve KS.

Nakon upućene žalbe, direktorica Direkcije za robne rezerve KS Jelena Pekić poziva predstavnike firme na sastanak.

Kako su iz firme Vinojug i nakon sastanka insistirali da Direkcija žalbu proslijedi Uredu za razmatranje žalbi iz Direkcije su naveli da oni ne podliježu Zakonu o javnim nabavkama.

Zakon o robnim rezervama KS  kaže da se plan robnih rezervi, kao i podaci o poslovanju Direkcije smatraju državnom tajnom. U članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH kaže se da su ugovori o nabavkama koji su zakonima u BiH proglašeni državnom tajnom izuzeti od primjene odredbi  ovog zakona“, naveli su iz Direkcije.

Na navode firme Vinojug o namještanju tendera  iz Direkciju su naveli da su “ nemalo neugodno iznenađeni„ pa se u vezi s tim neće posebno ni očitovati.

Zakon o robnim rezervama Kantona Sarajevo  definisao je da Direkcija kupovinu robe i obnavljanje robnih rezervi obavlja javnim i ograničenim nadmetanje - prikupljanjem pisanih ponuda. Isti način kupovine i obnavljanja robnih rezervi definisao je i Zakon o robnim rezervama Federacije BiH.

Međutim, nabavku prehrambenih proizvoda koje Direkcija za robne rezerve KS smatra državnom tajnom Federalna direkcija nabavlja otvorenim postupkom. Primjera radi, nabavku sardina u biljnom ulju Federalna direkcija za robne rezerve nabavlja i otvorenim postupkom primjenjujući Zakon o javnim nabavkama BiH. Isti postupak Federalna direkcija koristila je i za nabavku drugih prehrambenih artikala. Međutim, iz  Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo smatraju da nabavka između ostalog i sardina treba da bude državna tajna.

(zurnal.info)