Iako je Federalna lista obavezna za sve kantone:Zašto građani sami kupuju skupe lijekove za Covid?

Istražujemo

Iako je Federalna lista obavezna za sve kantone: Zašto građani sami kupuju skupe lijekove za Covid?

Proteklih nekoliko mjeseci brojni građani svjedočili su o tome kako su bili primorani privatno, o svom trošku, kupovati lijekove koji mogu pomoći u liječenju oboljelih od COVID-19. Bolnice nisu imale tocilizumab iako se ovaj lijek nalazi na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH. Situacija se razlikuje od kantona do kantona. Hoće li građanima biti refundirani troškovi?

Zašto građani sami kupuju skupe lijekove za Covid?

 

 

Iako zvaničnog lijeka za koronavirus još uvijek nema, još od izbijanja pandemije se za određene lijekove tvrdilo da pomažu u borbi protiv novog virusa.

Poslije godinu i po, liječenje oboljelih od COVID-19 donekle je standardizirano. Za liječenje oboljelih s najtežim simptomima nerijetko se koristi lijek tocilizumab. Osim toga, koriste se lijekovi remdesivir, favipiravir, anakinra itd. No, ove stvari više bi trebale zanimati medicinsku struku, nego same građane. Kažemo trebale, jer u proteklom periodu brojni naši sugrađani bili su prisiljeni znati ove, ali i mnoge druge detalje u vezi s lijekovima koji pomažu oboljelim.


TOCILIZUMAB ODAVNO NA FEDERALNOJ LISTI LIJEKOVA


U posljednjih nekoliko mjeseci mediji su intenzivno izvještavali o tome da građani o svom trošku kupuju lijekove za oboljele članove porodice koji se nalaze na bolničkom liječenju. Za te lijekove izdvajali su i po nekoliko hiljada maraka.

Osobe koje su kupovale lijekove, nerijetko su iznosili informacije da ih nisu kupovali „na svoju ruku“, već da su im to preporučili ljekari. Situacija je, zaista, poražavajuća. Osobama za koje neko godinama plaća doprinose za zdravstveno osiguranje, porodice o svom trošku moraju kupiti lijek koji im, možda, može spasiti život. Ako nemaju potreban novac, lijek ne mogu ni kupiti.

Kako bismo saznali više o samom liječenju COVID-19 bolesti, lijekovima, ali i pravima pacijenata, novinari Žurnala poslali su upite na adrese zavoda zdravstvenog osiguranja i ministarstava zdravstva ukupno šest kantona u Federaciji. Dobili smo tek nekoliko odgovora koje ćemo prenijeti.

Kada govorimo o liječenju nove bolesti izazvane koronavirusom, najviše se spominje lijek tocilizumab. U najkritičnijem epidemiološkom periodu, ovaj lijek bio je besplatan samo u Tuzlanskom kantonu. Što se tiče ostalih kantona, ne samo da nije bio dostupan za korištenje, nego ga se nije moglo ni kupiti regularno.

Zašto je situacija takva? Pa, do izražaja je došao komplikovani, decentralizirani, poprilično neefikasni zdravstveni sistem u FBiH.

Postoje ukupno tri federalne liste lijekova, a lijek tocilizumab nalazi se na postojećoj Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH, a koja je donesena još 2019. godine. Ova bolnička lista obavezna je za sve kantone, i to je obavezan sadržaj liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za područje kantona.

Međutim, liste lijekova brojnih kantona nisu usklađene s federalnim listama lijekova, pa zbog toga određeni lijekovi koji se nalaze na federalnoj listi, ne nalaze se na kantonalnim. Ko je odgovoran za to? „Kantonalne bolničke liste donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva i lijekovi sa te liste se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja“, odgovorili su za Žurnal iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva su nam potvrdili da se lijek tocilizumab nalazi na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH, te da bi ga stoga bolnice trebale nabavljati:

„Lijek se nalazi u prometu u BiH i ima dozvolu za promet izdatu od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Uvoz i promet ovog lijeka u BiH je slobodan i obavlja se putem ovlaštenih veleprometnika lijekovima u BiH. Iz svega navedenog jasno proizlazi da ga bolnice mogu i trebaju nabavljati.“

Dr. Dragan Stevanović, koji radi sarajevskoj Općoj bolnici, za Žurnal precizira: „Lijek tocilizumab bio je određen samo za indikacijsko područje za liječenje jedne vrste artritisa. Mogli ste ga povući s federalne liste samo ako liječite artritis. Za druge indikacije nije bio propisan. Prije korone, lijek su trebale imati samo one bolnice koje liječe tu bolest, npr. klinički centri. Federalni ministar je prije možda mjesec stavio taj lijek da može ići i za COVID. Sad ne bi trebalo da postoji bilo kakva prepreka da ga sve bolnice kupe.“

Ipak, većina bolnica ga ne nabavlja, nego su taj lijek kupovale porodice oboljelih. Kako tvrde iz ZZO HNK, bolnice, odnosno zavodi, dužni su refundirati troškove:

„Navedeni lijek tocilizumab nalazi se na Federalnoj bolničkoj listi i ako tijekom bolničkog liječenja bolnica nije imala na stanju navedeni lijek, tada ga pacijent kupuje, a bolnica u kojoj se pacijent liječio dužna je pacijentu refundirati taj lijek temeljem fiskalnog računa. Ako bolnica to ne učini, pacijent se može obratiti ZZO kao drugostupanjskom tijelu. Navedeno pravilo važi za sve lijekove s Federalne bolničke liste.“

Iz ove ustanove ističu da ovaj kanton uopće nema usvojenu kantonalnu bolničku listu lijekova, da je federalna lista obavezujuća za sve kantone, te da ZZO HNK postupa u skladu s tim.


RAZLIKE MEĐU KANTONIMA


Kako je cijeli zdravstveni sistem decentraliziran i (previše) komplikovan, tako se i situacija znatno razlikuje od kantona do kantona. Međutim, i pored svega toga, federalna lista lijekova obavezna je za sve kantone. Podsjetimo, na toj listi nalazi se i lijek tocilizumab.

„Federalna lista je obavezna za sve kantone, a onda svaki kanton prema svojim finansijskim mogućnostima tu listu lijekova koji mogu ići na teret zdravstvenog osiguranja proširuje“, precizira dr. Stevanović.

Nedavno su mediji izvijestili kako je lijek tocilizumab besplatan za COVID pacijente u Tuzli.

Kako nam je saopćeno, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 31.12.2020. godine donijelo Odluku kojom se odobrava Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove. U okviru Programa lijekova nalaze se i lijekovi tocilizumab i favipiravir. Prijedlogom raspodjele za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 233.000 KM za realizaciju lijeka tocilizumab za ukupno 56 pacijenata, odnosno 150.000 KM za realizaciju lijeka favipiravir predviđenu za 300 pacijenata.

Inače, Tuzlanski kanton jedan je od rijetkih koji redovno ažurira kantonalne liste lijekova u skladu s federalnim listama.

U Kantonu Sarajevo problem je neusklađenosti kantonalnih s federalnim listama lijekova. Tek kada je situacija eskalirala, krajem marta zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo izglasali su prijedlog da se lijekovi tocilizumab i remdesivir stave na bolničke liste za liječenje teških COVID bolesnika. U međuvremenu je Njemačka humanitarna organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Općoj bolnici u Sarajevu donirala lijek tocilizumab u vrijednosti od 20.000 KM.

Iz ZZO KS za Žurnal navode da će građani moći refundirati troškove: „Usvojeni su amandmani na Finansijski plan Zavoda za 2021. godinu i formirana je posebna pozicija za refundaciju skupih lijekova za liječenje Covid-19 u iznosu 650.000 KM.“

Kada je riječ o drugim kantonima, nismo dobili nikakav odgovor od zavoda i ministarstava zdravstva USK, SBK i Ze-Do kantona. Ipak, novinari Žurnala nedavno su razgovarali s direktorima bolnica s područja USK i SBK koji su nam potvrdili da nemaju lijekove kao što su tocilizumab ili remdesivir, te da ih kupuju porodice pacijenata i koriste ih samo u određenim situacijama kada se, prema kliničkoj slici, mogu primijeniti.

Da stvar bude gora, nedavno je Skupština SBK odbila da lijekovi tocilizumab i remdesivir budu na bolničkoj listi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je sredinom aprila objavio da će refundirati troškove nabavke lijeka tocilizumab svim pacijentima oboljelim od COVID-19 koji se nalaze na liječenju u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj.

(zurnal.info)