SVI POSLOVI HARISA IHTIJAREVIĆA (3):Zaradili 4,3 miliona KM na preprodaji imovine Slovenijalesa
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

SVI POSLOVI HARISA IHTIJAREVIĆA (3): Zaradili 4,3 miliona KM na preprodaji imovine Slovenijalesa

Ovo je još jedna prijava FP u nizu koju su domaće pravosudne institucije u prethodnim godinama odbacivale protiv Harisa Ihtijarevića i ostalih prijavljenih. Ranije smo pisali da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo odbacilo tri izvještaja u kojima se terete za različita djela, jer nijedno od njih nije okvalifikovano kao krivično

Zaradili 4,3 miliona KM na preprodaji imovine Slovenijalesa
dji-fly-20230203-153126-718-1675434970043-photo-optimized

Samo dvadeset dana trebalo je postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH u 2012. da odbaci prijavu protiv braće Harisa i Edina Ihtijarevića i ostalih prijavljenih u slučaju kupovine nekretnina i zemljišta Slovenijalesa u Sarajevu. 
Finansijska policija FBiH 28. juna 2012. uputila je izvještaj Tužilaštvu o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu, a kao počinici su navedeni Edin Ihtijarević (direktor i vlasnik Zelo d.o.o.), Žiga Jelenec (generalni direktor Slovenijales Ljubljana), Miha Žiberna (direktor i prokurista Parcela d.o.o. Ljubljana) i Haris Ihtijarević (direktor Službe zajedničkih poslova FBiH, prokurist u Zelo d.o.o. i većinski vlasnik u društvu Gliese 581).
Već 19. jula tužilac je okončao predmet  donošenjem naredbe o neprovođenju istrage. 
Ovo je još jedna prijava FP u nizu koju su domaće pravosudne institucije u prethodnim godinama odbacivale protiv Harisa Ihtijarevića i ostalih prijavljenih. Ranije smo pisali da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo odbacilo tri izvještaja u kojima se terete za različita djela, jer nijedno od njih nije okvalifikovano kao krivično. 

Tužilaštvo KS sklonilo tri predmeta u kojima je budžet oštećen za milione marakaSVI POSLOVI HARISA IHTIJAREVIĆA (1)Tužilaštvo KS sklonilo tri predmeta u kojima je budžet oštećen za milione maraka

Prijava se odnosi na kupoprodaju zgrade i zemljišta površine 5.825 metara kvadratnih Slovenijalesa po cijeni od 1,5 miliona KM, za što je Zelo d.o.o. od društva Parcela iz Slovenije posudilo 878 hiljada KM.  
Stvarna vrijednost zemljišta i nekretnine bila je mnogo veća (skoro šest miliona KM) i društvu Zelo, prema navodima FP, donijelo je višemilionsku korist:
-…prvoprijavljeni Edin Ihtijarević u saizvršilaštvu sa drugoprijavljenim Žiga Jelenec i trećeprijavljeni Mihom Žiberna omogućio privrednom društvu “Zelo” sticanje vlasništva na nekretnini tržišne vrijednosti u iznosu od 5.825.000 KM, te je tim radnjama nanesena šteta za Društvo Slovenijales d.d. Ljubljana, a ostvarena imovinska korist za privredno društvo Zelo u vrijednosti ne manjoj od 4,3 miliona KM – navedeno je u izvještaju.

Ugovor o zajmu sa d.o.o. Parcela zaključen je bez validnog pravnog osnova, sa rokom vraćanja od sedam godina, beskamatno, bez izjave ili zaključenog ugovora o osiguranju plaćanja i hipoteci. Posredstvom društva AsLab omogućili su kompaniji Zelo sticanje prihoda od zakupa parking prostora državnih i federalnih institucija BiH. Pisali smo da je ovu kompaniju osnovao Ihtijarevićev prijatelj iz djetinjstva vedran Pencl.

Bratski protok budžetskog novcaNovi detalji poslovanja Harisa IhtijarevićaBratski protok budžetskog novca

Iako se sada ponovo aktuelizirala priča oko zloupotreba sa kupovinom prostora na Marijin Dvoru i parkingom u vlasništvu Ihtijarevićeve kompanije, sve činjenice pravosudnim organima bile su poznate mnogo ranije ali je reakcija izostala.

Uloga Harisa Ihtijarevića u ovom slučaju bila je zloupotreba službenog položaja:

- Iskoristio je svoj službeni položaj, tako što je svojim uticajem i veza,ma sa rukovodiocima federalnih organa i institucija omogućio privrednom društvu Zelo da preko firme ASLab ostvari protupravnu imovinsku korist.

Edin Ihtijarević i Miha Žiberna prijavljeni su za zloupotrebu ovlasti u provrednom poslovanju i pranje novca, Žiga jelenec za zaključenje štetnog ugovora a Haris Ihtijarević zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo BiH je odlučilo da neće biti istrage. 
Zelo će kasnije nekretnine kupljene od Slovenijalesa upotrijebiti kao založno pravo prema BOR banci za kredit iz 2011.

U Agenciji za bankarstvo zapošljavani muževi, supruge, djeca i prijateljice političara i uticajnih osobaSVI POSLOVI HARISA IHTIJAREVIĆA (2)U Agenciji za bankarstvo zapošljavani muževi, supruge, djeca i prijateljice političara i uticajnih osoba

(zurnal.info)