Kako direktor Banjac vodi Bolnicu Mlječanicu:Zaduživanje bolnice, cjepkanje javnih nabavki, dodatni radovi, netransparentnost...
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kako direktor Banjac vodi Bolnicu Mlječanicu: Zaduživanje bolnice, cjepkanje javnih nabavki, dodatni radovi, netransparentnost...

Otkad je na čelu Bolnice “Mlječanica”, Darko Banjac je potpisao ugovore vrijedne preko dva miliona maraka. Najveći dio sredstava osiguran kreditom. Novac većinom potrošen na rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih. Tzv. cjepkanje nabavki, dodatni radovi i neprovođenje transparentnijih postupaka osnovne su karakteristike javnih nabavki koje je provela Bolnica “Mlječanica” pod vodstvom Darka Banjca

Zaduživanje bolnice, cjepkanje javnih nabavki, dodatni radovi, netransparentnost...
Foto: spamljecanica.com

 

JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Mlječanica” Kozarska Dubica, skraćeno Bolnica “Mlječanica”, javna je institucija u vlasništvu Republike Srpske. V.d. direktora ove bolnice je Darko Banjac, poslanik u Narodnoj skupštini RS. U vrijeme kada je imenovan na ovu poziciju, u maju 2020. godine, bio je šef Kluba poslanika DNS-a. Stranku je napustio kada je rukovodstvo DNS-a krajem 2020. odlučilo da raskida koaliciju sa SNSD-om i ide u opoziciju. Nezadovoljni Banjac brzo je osnovao novu stranku (Narodna partija Srpske) s kojom je ostao vjeran Dodikovom SNSD-u.

Jedan od prvih poteza direktora Banjca bilo je zaduživanje bolnice. Bolnica je digla kredit kod “Nove banke” u iznosu od 2,5 miliona maraka. Kako je tada govorio, sredstva se planiraju utrošiti u rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih.

Nekoliko mjeseci kasnije, vrijeme je bilo za prve zvanične posjete bolnici.

“On (Darko Banjac, op.a) ističe da su u tom cilju rekonstruisane kinezi sala, zatim sala za elektroterapije, sve ljekarske ordinacije, kuhinja, laboratorija, sala za ultrazvučnu dijagnostiku, a zamijenjena je i stolarija u sklopu projekta energetske efikasnosti”, objavljeno je nedavno na facebook stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

 

Darko Banjac i ministar Alen Šeranić (Foto: Facebook / Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS)

CJEPKANJE NABAVKI, DODATNI RADOVI…

Od sredine maja kada je Banjac imenovan za direktora, pa sve do sredine decembra 2020. godine, Bolnica “Mlječanica” potpisala je ukupno 79 ugovora s dobavljačima. Od tog broja, najviše je direktnih sporazuma (70) na koje je potrošeno skoro 390 hiljada maraka.

 

 

Potpisivanje direktnih sporazuma s dobavljačima dozvoljeno je ako vrijednost ugovora ne prelazi 6.000 maraka. U tom slučaju, ugovorni organ nije dužan provoditi proceduru kao što se to radi kada se provodi npr. otvoreni postupak javne nabavke, a koja podrazumijeva objavu obavještenja o nabavci, objavu tenderske dokumentacije, mogućnost javljanja više ponuđača, prihvatanje i otvaranje ponuda, objavu obavještenja o dodjeli ugovora itd. Ukratko, procedura je dosta kraća i netransparentnija

Kako je to radila Bolnica “Mlječanica” na čelu sa Darkom Banjcem? 

S firmom “Mackop” d.o.o. Banjac je od 18. augusta do 11. novembra zaključio devet ugovora vrijednih ukupno 53.225 KM bez PDV-a. Prosječno je to oko 5.914 KM po ugovoru, malo manje od granične vrijednosti za direktne sporazume koja iznosi 6.000 maraka. Ako uzmemo u obzir da se u svim slučajevima radi o zemljanim radovima, sve upućuje na to da je riječ o tzv. cjepkanju nabavke. Drugim riječima, potpisano je više direktnih sporazuma, umjesto da se provede transparentniji postupak što bi, vjerovatno, rezultiralo i povoljnijom cijenom.

Bolnica “Mlječanica” je s kompanijom “Šumil” d.o.o. u periodu od 27. maja do 24. novembra zaključila devet ugovora vrijednih skoro 290 hiljada maraka. Tri su direktna sporazuma, pet konkurentskih zahtjeva i jedan pregovarački postupak bez objave obavještenja.

Posebno zanimljiva bila je nabavka radova sanacije i adaptacije kinezi sale i sale za elektroterapiju. Prvo je 17. augusta, nakon provedenog konkurentskog zahtjeva, potpisan ugovor vrijedan 52.973,80 KM. Samo tri dana kasnije zaključena su dva direktna sporazuma5.969,20 KM vrijedan ugovor za građevinsko-zanatske radove na kabinetu za elektroterapiju-ultrazvuk, te 5.944 KM vrijedan ugovor za građevinsko-zanatske radove na maloj sali za kineziterapiju.

Sanacija i adaptacija kinezi sale i sale za elektroterapiju je 24. novembra plaćena još dodatnih 10.584,50 KM. Ugovor dodijeljen preko pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a riječ je , kako se navodi, o dodatnim radovima.

Nakon što je u julu s banjalučkom firmom “Baustatik” d.o.o. zaključen ugovor vrijedan 860.000 maraka bez PDV-a za uslugu izrade glavnog projekta adaptacije postojećih smještajnih i terapijskih kapaciteta, kao i dogradnje novih s pratećim sadržajima, u narednim mjesecima potpisano je još šest direktnih sporazuma.

Šestog augusta potpisana su dva ugovora vrijedna po 5.950 KM – jedan se tiče izrade glavnog projekta za izgradnju bungalova, a drugi izrade projekta vanjskog uređenja za izgradnju bungalova. Opet sve upućuje na tzv. cjepkanje nabavke. Navedena firma je za “Mlječanicu” izradila i stručno mišljenje, idejno rješenje i glavni projekat za objekat poluintenzivne njege. Za to su potpisana tri ugovora 28. i 29. septembra vrijedna po 5.980 KM.

Firma “Deltamed” d.o.o. je od Bolnice “Mlječanica” u navedenom periodu prihodovala 65.690 KM. Zaključeno je čak 11 direktnih sporazuma, prosječno oko 5.950 KM po ugovoru. Nekoliko puta nabavljala se medicinska oprema, nekoliko puta namještaj… 

Tzv. cjepkanje nabavke je najvjerovatnije bio slučaj i kada su se nabavljale i ugrađivale inoksne ograde i rukohvati. Za dva dana juna direktor Darko Banjac je sa SZR “Tica inox” zaključio dva ugovora vrijedna 5.990, odnosno 5.435 KM

Ovo je samo dio javnih nabavki Bolnice “Mlječanica” u vrijeme direktovanja Darka Banjca. Kao što se može vidjeti, najčešće je riječ o tzv. cjepkanju nabavki. Kako u Zakonu o javnim nabavkama nije jasno precizirana ova problematika, zloupotrebe se najčešće ne sankcioniraju, a još rjeđe se sprečavaju. 

Međutim, u Zakonu o javnih nabavkama jasno se navodi kako ugovorni organi trebaju na svojoj internet stranici, ako je imaju, objaviti određene dokumente kao što su planovi javnih nabavki, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odluke o poništenju postupka nabavke itd. Na zvaničnoj stranici ove ustanove, u dijelu “javne nabavke”, nalazi se samo jedno obavještenje.

 

Do kompletiranja teksta nismo dobili odgovor na upit iz Bolnice “Mlječanica”.

(zurnal.info)