ZZO KS dodijelio novi ugovor Meditu:Za iste usluge plaćeno 350.000 maraka više nego 2017. godine

Istražujemo

ZZO KS dodijelio novi ugovor Meditu: Za iste usluge plaćeno 350.000 maraka više nego 2017. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dodijelio novi ugovor sarajevskoj firmi Medit d.o.o. vrijedan 756.746,40 maraka bez PDV-a za “usluge održavanja AIS, BIS, eOsa sistema i ostalih modula IS”. 2017. godine za usluge sličnog naziva izdvojeno oko 350.000 maraka manje. To je novi potpisani ugovor – od 2012. do 2018. godine ZZO KS je ovoj firmi dodijelio ugovore ukupne vrijednosti 19,7 miliona maraka

Za iste usluge plaćeno 350.000 maraka više nego 2017. godine
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Sarajevska firma Medit d.o.o. dobila je 756.746,40 maraka bez PDV-a od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za “usluge održavanja AIS, BIS, eOsa sistema i ostalih modula IS”.

Ugovor je potpisan na jednu godinu, a riječ je o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Kao razlog za primjenu ovog postupka, u obrazloženju se navodi sljedeće: „Dana 15.07.2019. godine, zaprimljen je odgovor od strane T-Systems International GmbH u kojem je navedeno da je Medit d.o.o. Sarajevo ovlašteni distribucijski partner za njihove medicinske sisteme, servisiranje medicinskih informacionih sistema kao i nadogradnju informacionih sistema na teritoriji Bosne i Hercegovine.“

To je novi dodijeljeni ugovor Meditu. 

Podsjetimo, Žurnal je u novembru prošle godine pisao o tome kako je za uvođenje i održavanje informacionih sistema od 2012. do 2018. godine ZZO KS firmi Medit dodijelio ugovore ukupne vrijednosti 19,7 miliona maraka. Većina ovih ugovora dodijeljena je pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci. 

ODRŽAVANJE ISTIH SISTEMA SKUPLJE ZA 350 HILJADA

U februaru 2017. godine ZZO KS je za „održavanje AIS, BIS, e-OSA, e-DOKTOR i e-APOTEKA sistema“ firmi Medit platio 410.348,40 maraka bez PDV-a. Ugovor je dodijeljen pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Trajanje ugovora – jedna godina.

S obzirom na trajanje ugovora, u februaru 2018. godine ZZO KS donosi Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za „nabavku usluga održavanja AIS, BIS i eOsa sistema i ostalih modula IS“. Ova institucija je poslala Meditu zahtjev za dostavu konačne ponude i pregovore za navedene usluge, ali je, kako je to komisija konstatovala, dostavljena cijena prelazila procijenjenu vrijednost nabavke (595.000 maraka), zbog čega se ovaj pregovarački postupak poništio.

Zanimljivo je to što je Odluka o poništenju donesena tek 22. augusta ove godine, godinu i po nakon odluke o pokretanju postupka. Iako je sam naziv nabavke nešto drugačiji u odnosu na onu iz 2017. godine, u obrazloženju se navodi kako je riječ o „usluzi održavanja AIS, BIS, e-OSA, e-DOKTOR i e-APOTEKA sistema“, baš kao i 2017. godine. Već tada je planirano oko 180 hiljada maraka više za održavanje istih sistema.

Kako su nam potvrdili iz ZZO KS, Medit je i tokom 2018. godine održavao navedene sisteme: “Upravni odbor Zavoda je dao saglasnost direktoru da potpiše aneks prethodno pomenutog ugovora do okončanja nove procedure javne nabavke.”

Samo četiri dana kasnije, odnosno 26. augusta 2019. godine, ZZO KS objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga „AIS, BIS i eOsa sistema i ostalih modula IS“ na period od jedne godine. 

Ovog puta je za tu nabavku planirano znatno više sredstava – 760 hiljada maraka. Na kraju, kao što je na početku navedeno, ugovor vrijedan 756.746,40 maraka bez PDV-a dodjeljuje se sarajevskoj firmi Medit.

To znači da su usluge održavanja informacionih sistema skuplje za skoro 350 hiljada maraka, s obzirom na to da je 2017. godine njihovo održavanje koštalo nešto više od 410 hiljada maraka.

Iz ZZO KS su potvrdili da je riječ o istim uslugama, da je njihova ugovorna obaveza iz 2017. godine bila da u narednom periodu osiguraju odgovarajući budžet, a poskupljenje pravdaju i najavama da će se tokom realizacije ugovora uvezati sve ustanove: “Broj korisnika sistema će se povećati za više od 1.200 novih korisnika. Već je u toku uvezivanje tridesetak klinika KCUS-a, a odmah zatim je predviđeno i uvezivanje Zavoda za zaštitu radnika u saobraćaju, Zavoda za medicinu rada, stomatoloških službi u Domu zdravlja KS, a potom i drugih ustanova koje još uvijek nisu dio sistema.”

Do objavljivanja ovog teksta iz firme Medit nisu odgovorili na upite Žurnala.

Igor Vukajlović iz Udruženja građana „Tender“ za Žurnal kaže da je, kada je riječ o javnim nabavkama, IT sektor jedan od najapstraktnijih: “Tu je najveći prostor za zloupotrebe, posebno zbog toga što je riječ o uslugama, a ne o konkretnom proizvodu. Cijene održavanja informacionih sistema su najčešće previsoke. U ovom konkretnom slučaju, Medit ima ekskluzivna prava i može diktirati cijenu. Međutim, ugovorni organ je mogao razgovarati s drugim ponuđačima, pa eventualno promijeniti sistem ako bi troškovi održavanja bili osjetno manji.”

“NEEFIKASNA SOFTVERSKA RJEŠENJA”

I dok su 2016. godine predstavnici ZZO KS i firme Medit ponosno konstatovali da su usluge integracije i proširenja postojećih informacionih sistema u zdravstvu ostvarene na zadovoljavajućem nivou, demantirali su ih stručnjaci koji su revidirali učinke instaliranog elektronskog sistema, o čemu je Žurnal već pisao.

Podsjetimo, tada su revizori ukazali da veliki broj ugovorenih softverskih rješenja nije implementiran ili nisu efikasni. Ukazali su i na problem korištenja baze podataka esencijalne liste.

“Uočeni su sigurnosni rizici prilikom pristupa podacima o dijagnozama, receptima, pacijentima, doktorima i apotekama bez logiranja, u slučajevima kada se podaci ručno kopiraju iz e-Apoteka u EL - esencijalnu listu”, upozoreno je u revizorskom izvještaju.

Također, navedeno je i da “ne postoji usvojena adekvatna politika informacione sigurnosti”, te da “nisu uspostavljeni elementarni uslovi za rad informacionog sistema ni na jednoj od postojeće dvije korištene lokacije (ZZO, KCUS)”.

(zurnal.info)