KAKO SE PUNI FOND ZA PODRŠKU PRIVREDI U KS:Vlada KS uzela 4,5 miliona KM od nauke, izbjeglica, socijalne zaštite, kulture...
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

KAKO SE PUNI FOND ZA PODRŠKU PRIVREDI U KS: Vlada KS uzela 4,5 miliona KM od nauke, izbjeglica, socijalne zaštite, kulture...

Odakle je Vlada uzela ovaj novac? Od kulture, nauke, izbjeglica i projekata energetske efikasnosti koji bi trebali doprinijeti smanjenju zagađenja. Novom Pazaru grant od 50 hiljada KM

Vlada KS uzela 4,5 miliona KM od nauke, izbjeglica, socijalne zaštite, kulture...
FOTO: Adi Kebo (zurnal.info)

Vlada Kantona Sarajevo nakon pandemije virusa COVID-19 oformila je Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih pademijom koronavirusa. Na Šestoj sjednici održanoj 17. aprila Vlada je donijela zaključak kojim se u Fond raspoređuje skoro četiri i po miliona KM budžetskih sredstava iz različitih oblasti. 


Odakle je Vlada uzela ovaj novac?
Od kulture, nauke, izbjeglica i projekata energetske efikasnosti koji bi trebali doprinijeti smanjenju zagađenja.

Preraspodjelom budžetskih sredstava, najveći iznos – dva miliona i 145 hiljada KM Vlada je uzela od – nauke. Sredstva su preraspoređena iz dijela budžeta predviđenog za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.

I dok ministar kulture i sporta KS-a Kenan Alikadić najavljuje sistemsko rješavanje statusa šest kulturnih ustanova u KS-u, "pandemijski fond" puni se iz budžetskih sredstava namijenjenih za transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture. 

Najskromniji iznos – 50 hiljada KM, preraspoređen je od nabavke opreme za organe i uprave službe Kantona.

  


Skoro milion KM (950 hiljada) preraspoređeno je iz transfera za Skenderiju, ZOI 84, KAP, podsticaj za razvoj male privrede, zapošljavanje mladih, podršku razvoju IT industrije i ostalih transfera iz oblasti industrije.
Od kulture Vlada je “povukla” 250 hiljada KM, socijalne zaštite 100 hiljada KM, projekata energetske efikasnosti 700 hiljada KM, te oblasti komunalne potrošnje 150 hiljada KM.

U brojnim naučnim studijama koje se objavljuju proteklih sedmica diljem svijeta, upozorava se kako je stanovništvo zemalja sa zagađenim zrakom podložnije komplikacijama od koronavirusa.
Gradovi BiH proteklih sezona nalaze se u vrhu iste najzagađenijih evropskih, pa i svjetskih gradova. Projekti energetske efikasnosti trebali bi doprinijeti snanjenju zagađenja.
Uzimanje 700 hiljada KM iz budžeta upravo za ovu namjenu dovodi u pitanje spremnost Kantonalne vlade da se ozbiljnije pozabavi problemom zagađenja. Uzimajući iz ovog Fonda pod okriljem borbe protiv koronavirusa, Vlada bi ipak mogla stvoriti podlogu za njegovo pogubnije djelovanje u eventualnom zimskom talasu.

O besmislu uzimanja sredstava iz fonda socijalne zaštite, u vrijeme kada hiljade radnika samo u KS-u ostaju bez posla, a socijalne kategoriju su nikad ugroženije ne treba posebno ni govoriti. Kultura, nauka... kao i uvijek prve su na udaru budžetskih eksperata. Više od dva miliona KM za nauku – prava sitnica.

Na istoj sjednici Vlada KS donijela je odluku o izdvajanju prijateljske simbolične pomoći gradu Novi Pazar u iznosu od 50 hiljada KM za nabavku opreme u borbi protiv koronavirusa.

Budžetske obveznike brojni kabineti u Kantonalnoj vladi i Skupštini koštaju milione maraka. Samo za plate u tim kabinetima izdvajaju se visoke sume. Za Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predjedavajućeg Skupštine KS-a u budžetu za ovu godinu plairane su 274 hiljade KM. Plate i naknade u kabinetu premijera KS-a 420 hiljada. Stručna služba Vlade KS-a - također 420 hiljada. Šampionski, Ured za borbu protiv korupcije - 650 hiljada, Služba za protokol i pres skoro 400 hiljada. 

(zurnal.info)