SAMOVOLJA SEBIJE IZETBEGOVIĆ:Uposlenik KCUS-a duže vrijeme trpio mobing, ponižavanje i degradaciju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

SAMOVOLJA SEBIJE IZETBEGOVIĆ: Uposlenik KCUS-a duže vrijeme trpio mobing, ponižavanje i degradaciju

Utvrđeno je da je tuženi (KCUS, op. B.M.) izvršio mobing nad tužiteljem tako što je poduzimanjem radnji nefizičkog uznemiravanja na njegovom radnom mjestu i to dodjelom ponižavajućih poslova bez uslova rada, dodjelom poslova koji ne odgovaraju stručnoj spremi tužitelja i radnom iskustvu, uskraćivanjem osnovnih sredstava za rad i radnog prostora, te provođenjem sindroma praznog stola

Uposlenik KCUS-a duže vrijeme trpio mobing, ponižavanje i degradaciju
Sebija Izetbegović

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu iz 2018. godine da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu odgovoran za mobing, otkaz i dodjelu degradirajućeg ugovora svom uposleniku Sanjinu Draganoviću tokom 2016. 

Do dolaska Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a, Draganović je radio u Institutu za klinička ispitivanja, koji je pripadao kabinetu generalnog direktora. Dolaskom nove generalne direktorice, Institut se ukida, a pet uposlenika doživljava različite sudbine – jedan od njih uskoro je dobio otkaz, a ostali su premješteni. Tri uposlenika raspoređena su na rad u Etičkom komitetu, na poslove za koje su prekvalifikovani. 
Jedan od njih je i Draganović, koji je dobio otkaz a zatim novi ugovor na mjestu tehničkog sekretara u Službi za finansije. 

Draganović je novi ugovor dobio 2016, nakon čega je tužio KCUS. Općinski sud presudio je u njegovu korist, KCUS je uložio žalbu ali je Kantonalni sud sada žalbu odbio i potvrdio da je Draganović bio žrtva nezakonitog raspoređivanja i mobinga. Sud je za novi ugovor koji je Draganović dobio utvrdio da predstavlja kršenje Pravilnika o radu kojim se može ponuditi novi ugovor koji odgovara stručnoj spremi i radnoj sposobnosti. 

Utvrđeno je da je tuženi (KCUS, op. B.M.) izvršio mobing nad tužiteljem tako što je poduzimanjem radnji nefizičkog uznemiravanja na njegovom radnom mjestu i to dodjelom ponižavajućih poslova bez uslova rada, dodjelom poslova koji ne odgovaraju stručnoj spremi tužitelja i radnom iskustvu, uskraćivanjem osnovnih sredstava za rad i radnog prostora, te provođenjem sindroma praznog stola u periodu od juna 2016. do 15.11. 2016. ugrozio psihičko stanje tužitelja i doveo do degradacije radnih uslova i radno-profesionalnog statusa tužitelja – navedeno je u presudi iz juna ove godine. 

U mobing je Sud uračunao i situacije poput onih kada je pozivan u kabinet generalne direktorice gdje mu je prijećeno otkazom jer je navodno slao fotografije dnevnim novinama. Dovođen je u vezu sa bivšom upravom:

Tužitelj je trpio zlostavljanje na radu koje se odvijalo u dužem vremenskom periodu. Tuženi tokom postupka nije proveo nijedan dokaz kojim bi dokazao da mobinga nije bilo.

Iako je KCUS dužan da Draganovića vrati na posao, to se još uvijek nije dogodilo, i njemu još uvijek nije ponuđen novi ugovor o radu koji bi bio u skladu sa presudom. 

Žurnal je o ovom slučaju pisao i nakon prvostepene presude. 

Na Kliničkom centru u Sarajevu provodi se mobing i nezakonito premještanjeOPĆINSKI SUD ODLUČIONa Kliničkom centru u Sarajevu provodi se mobing i nezakonito premještanje

- Zbog straha za vlastitu egzistenciju i nelagodne situacije koju je tužitelj zajedno sa druga dva radnika doživio.... kao i mobinga zvanog “sindrom praznog stola”, tužitelj je sa kolegama otišao na Etički komitet. Međutim, na Komitetu tužitelj nije dobio radne zadatke navedene u službenim aktima, već mu se dodjeljuju teški i prljavi poslovi slaganja neurednih arhiva, u uslovima nedovoljne količine kisika i velike količine prašine, zbog čega je on i drugo dvoje kolega morao nositi masku radi zaštite svog zdravlja. Tužitelj je sa kolegama osjećao strah od gubitka posla zbog činjenice da je jedan od radnika Instituta u tom periodu dobio otkaz ugovora o radu, iako su kao visokokvalifikovan kadar bili poniženi i neprimjereno iskorištavani vrstom rada koju su bili obavezni raditi po nalogu prof. dr. Enre Suljić – navodi se u prvostepenoj presudi.

U julu 2016., nakon primopredaje dužnosti u Etičkom komitetu, zamijenjene su brave, pa uposlenici ostaju u čekaonici “da čekaju daljnju sudbinu, bez ikakvih radnih zaduženja, bez ljudskog i bilo kakvog radnog prostora u kome bi ostvarivao radni učinak”, navodi se u tužbi. Sve do novembra 2016. on ostaje neraspoređen u istim radnim uslovima. Njegove tvrdnje prilikom svjedočenja na sudu potvrdile su i bivše radne kolege:

- Kada sam preraspoređena, poznato mi je da je tužitelj ostao u hodniku Etičkog komiteta.... – rekla je jedna od svjedokinja na sudu.

Od oktobra te godine je morao slati molbe generalnoj direktorici Sebiji Izetbegović kako bi mu se ovjerile platne liste i mogla biti isplaćena plata.

U drugostepenoj presudi navodi se i kako su u dnevnim novinama objavljivani oglasi koji su odgovarali stručnoj spremi Sanjina Draganovića, ali ga KCUS nije rasporedio na te poslove. Obaveza KCUS-a bila je da prvo tužitelju ponudi ta radna mjesta, što nije učinjeno, čime je prekršen Zakon o radu. 

Klinički centar nije dokazao u sudskom postupku opravdanost oduka o otkazu i premještanju iz organizacijskih razloga. Također, uštede i sistematizacija kojima se godinama hvali još uvijek aktuelna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović nisu dokazane:

Tuženi nije dokazao da je do nove sistematizacije radnih mjesta došlo zbog racionalizacije ili efikasnije organizacije rada tuženog, niti da je tuženi imao poteškoće ili gubitke u poslovanju koji su prethodili ukidanju Instituta i radnog mjesta tužitelja. Žalbeni navodi da se tuženi nalazio u teškoj finansijskoj situaciji u toku postupka nisu dokazani – navodi se u presudi Kantonalnog suda. 

Pogledajte film "Direktorica"!TV ŽURNAL PRIKAZUJEPogledajte film "Direktorica"!


(zurnal.info)