Sporna gradnja u Hadžićima:Tužilaštvo KS zaprimilo još jednu prijavu protiv načelnika Hamde Ejubovića

Istražujemo

Sporna gradnja u Hadžićima: Tužilaštvo KS zaprimilo još jednu prijavu protiv načelnika Hamde Ejubovića

Iz Općine Hadžići je, po naredbi Tužilaštva KS, izuzeta određena dokumentacija s ciljem provjere navoda iz podnesene prijave u vezi izgradnje zgrade investitora CET BAH u Hadžićima za koju postoji sumnja da izlazi izvan regulacionog plana. Drugostepenim rješenjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, zbog vrlo ozbiljnih propusta, poništeno prvostepeno rješenje o upisu tehničke promjene u katastru uplanjenjem dijela sporne zgrade

Tužilaštvo KS zaprimilo još jednu prijavu protiv načelnika Hamde Ejubovića
Hamdo Ejubović

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zaprimilo je novu krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Hadžići Hamde Ejubovića zbog sumnje u zloupotrebu položaja u vezi izgradnje zgrade investitora CET BAH d.o.o. u Hadžićima.

S ciljem provjere navoda iz prijave, iz Općine Hadžići izuzeta je određena dokumentacija, a što su potvrdili i iz Tužilaštva KS.

Na prijedlog Tužilaštva KS, Kantonalni sud u Sarajevu izdao je naredbu za privremeno oduzimanje dokumentacije u navedenom predmetu u cilju provjere navoda iz prijave“, odgovorili su iz ove pravosudne institucije.

Saznajemo da se u ovoj prijavi navodi da zgrada investitora CET BAH d.o.o. u ulici Zlatnih ljiljana na broju 43, koja se prostire na tri parcele u vlasništvu Općine Hadžići, izlazi izvan regulacionog plana. Navodno je to jedan od razloga zbog kojeg se zgrada na spomenutoj adresi ne može uplaniti.

Objekat se ne može uplaniti jer nije ispoštovan regulacioni plan koji je zakonski dokument i od njega nema odstupanja”, navode izvori Žurnala.

Iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kažu za Žurnal da su njihovim drugostepenim rješenjem, zbog vrlo ozbiljnih propusta procesne i materijalno-pravne naravi, postupajući po žalbi privrednog društva CET BAH d.o.o. Sarajevo poništili prvostepeno rješenje nadležne službe za upravu Općine Hadžići o upisu tehničke promjene u katastarskom operatu, uplanjenjem dijela zgrade u Hadžićima.

"Naše poništavajuće rješenje sadrži jasne razloge i konkretne upute općinskom organu kako da u ponovljenom postupku postupi po prijavi promjene na zemljištu i riješi u skladu sa zakonom. Naše rješenje ne sadrži stav/utvrđenje kako se predmetna zgrada ne može uplaniti, jer takvo što bez dodatnih provjera i provođenja dodatnih dokaza u ponovljenom postupku pred prvostupanjskim organom nije niti moguće utvrditi", navedeno je u odgovoru Gorana Brkića, pomoćnika direktora za imovinsko-pravne i opće poslove. 

Napomenuli su da njihovo rješenje može osporavati u upravnom sporu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, ali da oni nemaju podatak da je to uradio CET BAH d.o.o. Sarajevo ili bilo ko drugi, a što bi prema njihovim riječima, trebalo značiti da u u pogledu zakonitosti njihovog rješenja stranke nemaju rezervi i da su shvatili razloge. 

Ovaj predmet sada je u nadležnosti općinskog organa koji treba utvrditi sve činjenice i zavisno od utvrđenog stvar ponovno riješiti.  

Zatražili smo komentar od načelnika Ejubovića, ali na upit nismo dobili odgovor do zaključenja ovog teksta.

Ovo i nije prva krivična prijava koja je upućena Tužilaštvu KS protiv Hamde Ejubovića, a sve su i dalje u fazi provjera.

Tako, Tužilaštvo KS provjerava i navode prijave, koju su također zaprimili nedavno, a koja se odnosi na otpuštanje dvojice uposlenika iz Općine Hadžići Remzije Balića i Hasana Topalovića.

Jedna od prijava upućenih Tužilaštvu KS odnosi se i na izvještaj Ureda za reviziju FBiH koji su Općini Hadžići za finansijsku reviziju za 2020. godinu dodijelili mišljenje s rezervom.

Prijave protiv načelnika Hamde Ejubovića proslijeđene Tužilaštvu KSKorupcija u Općini HadžićiPrijave protiv načelnika Hamde Ejubovića proslijeđene Tužilaštvu KS

Revizori su, podsjetimo, tada utvrdili da neutrošeni namjenski prihodi u iznosu od najmanje 773.995 KM nisu pravilno knjigovodstveno evidentirano što je za posljedicu imalo da su kratkoročna vremenska razgraničenja podcijenjena, a neraspoređeni višak prihoda nad rashodima je na 31.12.2020. precijenjen za navedeni iznos. Ovo nije u skladu sa zakonom o budžetima u FBiH i računovodstvenim politikama za kantonalne budžetske korisnike i trezor KS.

Osim toga, revizori su utvrdili da plan javnih nabavki nije sačinjen na način da daje potpune informacije o predmetima nabavke, njihovim vrijednostima i vrstom postupka koje se planiraju provesti.

Žurnal je ranije pisao i o tome da Općina Hadžići godinama za određene poslove i usluge na tenderima ugovore zaključuje sa istim firmama.

U Općini Hadžići preferiraju direktne sporazume na zakonskoj graniciZakon po Ejubovićevim mjerilimaU Općini Hadžići preferiraju direktne sporazume na zakonskoj granici

Pisali smo i o slučaju iz novembra 2022. godine kada je Općinsko vijeće, uprkos usvojenom Zakonu o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, usvojilo je odluku o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrane „Toplica“ 3 na rijeci Lepenici.

Uprkos zabrani, poklanjaju zemljište za izgradnju male hidroelektraneVIJEĆNICI OV HADŽIĆI SVJESNO KRŠE ZAKONUprkos zabrani, poklanjaju zemljište za izgradnju male hidroelektrane

Iz Udruženja Eko akcija tada su upozorili da se Općinsko vijeće Hadžića namjerilo da privatniku pokloni državno zemljište za gradnju male hidroelektrane.

Podsjetimo i na krađu granitne kocke smještene u krugu nekadašnje kasarne Žunovnica, o čemu je Žurnal pisao početkom februara prošle godine. MUP Kantona Sarajevo je o krađi obaviješten 4. maja 2020. godine, a oni su nakon kompletiranja operativnih podataka službeni izvještaj Tužilaštvu KS proslijedili četiri mjeseca nakon toga. Krađu je, podsjetimo, prijavila Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići, a prijava je podnesena protiv nepoznatih osoba. 

Granitnu kocku poklanjali podobnim za uređenje privatnih dvorištaKorupcija u Općini HadžićiGranitnu kocku poklanjali podobnim za uređenje privatnih dvorišta

Iz Tužilaštva KS za Žurnal kažu da se još uvijek provjeravaju i navodi iz ove krivične prijave.

(zurnal.info)