JAVNE NABAVKE UKC-a TUZLA:Tri firme utajivača poreza dobile poslove vrijedne više od sedam miliona maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

JAVNE NABAVKE UKC-a TUZLA: Tri firme utajivača poreza dobile poslove vrijedne više od sedam miliona maraka

Istraživanjem Žurnala o javnim nabavkama na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, uočeno je da se krši Zakon o javnim nabavkama, te da nekoliko farmaceutskih kompanija koje imaju istog osnivača posluju sa UKC-om Tuzla.

Tri firme utajivača poreza dobile poslove vrijedne više od sedam miliona maraka
Prema istraživanju koje je proveo Žurnal, Univerzitetski klinički centar u Tuzli dodijelio je u posljednje tri i po godine poslove vrijedne više od 5,3 miliona maraka firmi Hercegovinalijek iz Mostara. 
Kompanija Farmacija 2011. Bihać naplatila je za isti period od UKC-a 3.080.849 KM,Farmavita Vogošća više od 2,5 miliona maraka, Interpromet Novi Grad iz Sarajeva dobio je 2,3 miliona, Sedžan Ingenering 2,1 miliona maraka, Apomedical Ilidža približno 2 miliona KM
Tuzla Farm je kompanija koja je ubjedljivo najviše poslovala sa Kliničkim centrom sa čak 30 miliona maraka, o čemu je Žurnal ranije pisao.  
 
 
JEDAN VLASNIK TRI KOMPANIJE

Hercegovinalijek Mostar, Apomedical Ilidža i MGM Farm Kakanj dobili su poslove na UKC-u Tuzla u ukupnoj vrijednosti od 7.714.568 maraka, prema podacima dostupnim na portalu javnih nabavki. Osnivač kompanije MGM Farm i Hercegovinalijek je Mensur Mušija. Osnivač firme Apomedical Ilidža je MGM Farm Kakanj. Žurnal je ranije pisao da je Kantonalni sud u Zenici početkom 2016. godine osudio Mensura Mušiju kao odgovorno lice i suvlasnika firme “MGM Farm” na godinu dana zatvora zbog izbjegavanja plaćanja poreza na dobit. 
 
Direktor UKC-a Tuzla Nešad Hotić, smatra da nema ništa sporno što jedan vlasnik kroz nekoliko firmi posluje sa UKC-om. 
„Ja vjerujem da će te velike firme pokupovati manje. Ja sam gospodina Mušiju dva puta sreo u životu. Nikad u životu nisam rekao kolegama, dajte da ovaj ili onaj prođu na tenderima“ odgovara za Žurnal Hotić. 
 
 
1,7 MILIONA MESA ZA DVIJE GODINE 
 
Firma Dolar Company iz Kalesije posljednjih nekoliko godina, opskrbljuje UKC Tuzla mesom. U 2016. i 2017. godini, prema podacima dostupnim na portalu javnih nabavki, ova kalesijska kompanija zaradila je 1.798.347 maraka, prodajom mesa Kliničkom centru. 
Vlasnik ove firme je Adnan Kamerić, vijećnik SDA u Općinskom vijeću Kalesija. Adnan Kamerić sin je Salke Kamerića, koji je prije pet godina utajio 1,5 miliona maraka poreza kroz svoju firmu „Salko-mex“, utvrdila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo, pokazalo je da je Salko Kamerić, prije nego je UIO BiH utvrdila propuste, likvidirao firmu „Salko-mex“ i za to nikada nije odgovarao. Sin Adnan je nastavio raditi sa opremom i poslovnim prostorima očeve firme, osnivajući 2013. godine firmu Dolar Company.  
 
„Mi stvarno nismo znali da ta firma Dolar Company ima takav background. Što se tiče papira oni su uredni, i to je nama najvažnije“ kažu na Univerzitetskom kliničkom centru. 
 
KRŠENJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 
U izvještaju za finansijsku reviziju 2016. godine uočene su nepravilnosti kod usluga servisiranja medicinske opreme i potrošnog medicinskog materijala i reagenasa:  
 
„Kod nabavke usluga servisiranja medicinske opreme i potrošnog medicinskog materijala i reagenasa u iznosu od 1.380.903 KM, izbor dobavljača i zaključenje ugovora sa istima, izvršeno je putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a da u svim slučajevima nisu ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o javnim nabavkama. Ovakvim načinom nabavke ne može se potvrditi da je u potpunosti osiguran princip pravične i otvorene konkurencije, niti je postignuta transparentnost prema svim potencijalnim ponuđačima u skladu sa navedenim Zakonom“ piše u izvještaju Ureda za reviziju FBiH.  
 
Ured za reviziju FBiH, kod nabavke medicinskog potrošnog materijala od 11.05. 2016. u vrijednosti od 106 hiljada KM bez PDV-a za dvije godine, konstatovao je da je poziv za dostavu Zahtjeva za učešće u postupku dostavljen na adresu samo jednog kandidata „INEL-MED“ d.o.o. Mostar. U skladu sa članom 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama ponuđač mora imati ekskluzivna prava na cijeloj teritoriji BiH, te da nudi robu medicinskog potrošnog materijala. Ponuđač je ovu obavezu dokumentovao dokazom o autorizaciji za ekskluzivnog proizvođača Beckman Coluter na području BiH.
 
„Konstatujemo da za odabir pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za dodjelu ugovora, nije prezentiran relevantan dokaz da su ispunjeni uslovi odabira najpovoljnijeg ponuđača, po odredbama člana 21. i 23. Zakona o javnim nabavkama. Dostavljena Izjava ponuđača o ekskluzivitetu nije dovoljan dokaz kako bi se uvjerili da se zbog suštinskih, dokazivih, tehničkih ili umjetničkih razloga ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor mogao dodijeliti samo određenom dobavljaču“ piše u izvještaju Ureda za reviziju FBiH. 
 
Dalje se u izvještaju o finansijskoj reviziji navodi odluka od 19. avgusta 2016. godine o nabavci aparata za hemodijalizu za potrebe Klinike za interne bolesti. Ova nabavka vrijedna je 50.000 KM sa PDV-om.  U toku postupka dostavljene su žalbe ponuđača Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo i INEL-MED d.o.o. Mostar, radi neusklađenosti tenderske dokumentacije sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. 
 
 
„Konstatujemo da Ustanova nije dozvolila mogućnost nuđenja ekvivalenata proizvoda, te su samim tim direktno povrijeđene odredbe člana 54. Zakona o javnim nabavkama, prema kojima tehničke specifikacije ne smiju biti diskriminatorne i moraju omogućiti pravičnu i otvorenu konkurenciju“ između ostalog piše u izvještaju. 
 
Poslove u vrijednosti većoj od milion maraka, u posljednje tri i po godine od UKC-a Tuzla dobile su firme: 
Osteo-Med Sarajevo (1.227.297 KM),
LKB Sarajevo (1.001.850 KM), 
Daimedic Sarajevo (1.840.150 KM), 
Rudnik mrkog uglja Đurđevik (1.665.277 KM), 
Broma Bel Banja Luka (1.637.008 KM), 
TPDC Sarajevo (1.776.574 KM). 


(zurnal.info)