BOŠNJACI POD ZASTAVOM ISIL-A (2):Švercer Muradif iz Zvornika u Siriji postao biznismen Hamzabeg
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Svijet

BOŠNJACI POD ZASTAVOM ISIL-A (2): Švercer Muradif iz Zvornika u Siriji postao biznismen Hamzabeg

Prema zvaničnim podacima, najmanje stotinu pedeset i pet bh državljana borilo se u Siriji i Iraku. Većina ratnika Bošnjaka bila je u jedinici kojom je komandovao Srbijanac Goran Pavlović. Jedan od njih, nakon povratka iz Sirije, policijskim je agencijama dao iskaz

Švercer Muradif iz Zvornika u Siriji postao biznismen Hamzabeg

Prema zvaničnim podacima, najmanje stotinu pedeset i pet bh državljana borilo se u Siriji i Iraku. Većina ratnika Bošnjaka bila je u jedinici kojom je komandovao Srbijanac Goran Pavlović. Jedan od njih, nakon povratka iz Sirije,  policijskim je agencijama dao iskaz u kojem je detaljno obrazložio gdje su, s kim su i za koga su se borili bh državljani.

Edina Alijeva, zvani Abdul Hakim, upoznao sam u Haritanu, kada sam tek došao u Sriju. Bio je u vojnoj ketibi kod Bajre Ikanovića, a zatim je prešao kod Gorana Pavlovića. Oženjen je Bosankom i ima jedno dijete koje je rođeno u Siriji. Bio je ranjen i znam da je ostao u gradu El Bab u Siriji“, naveo je svjedok u svom iskazu.

Ebu Isa ratnički je nadimak Bosanca Jasmina Grabusa. Svjedok tvrdi da ga je viđao u gradu Mimbidžu. 

„Bio je u Raki, u jedinici za specijalne operacije, te je u jednoj akciji i poginuo. Znam daje bio oženjen sa dvije žene, Bosankom i Makedonkom, a u Siriji je dobio i sina Muhameda.Iz Bosne je doveo sina Isu i kćerku Saru“, ispričao je svjedok, inače povratnik iz Sirije.

U Gornjoj Maoči svjedok je upoznao Muniba Ahmetspahića. Početkom 2014.godine vidio ga je u sirijskom gradu Haritanu.

„Borio se u formaciji Bejtul Muhadžiri kod Safeta Brkića. Za njega sam čuo da je ranjen i da je izgubio nogu. Trenutno je sa Nusretom Imamovićem u Al Nusri“, kazao je bivši pripadnik ISIL-a.

U jedinici Gorana Pavlovića borio se i Samir Cicvara. Svjedok ga poznaje iz Gornje Maoče.

„Oženjen je kćerkom Gorana Pavlovića. Znam da je imao jednog sina, a da je kasnije oženio i ženu Seida Čolića, koji je poginuo u Siriji“, naveo je svjedok.

Begzada Spahića upoznao je u Raki, kao pripadnika ketibe Gorana Pavlovića. Kasnije je čuo da je ranjen dok je bio na punktu.

„Pogođen je bespilotnom letjelicom“, piše u iskazu koji je svjedok dao u SIPA-i.

O borcu Adnanu Ćatiću svjedok nije znao mnogo. Vidio ga je tek dvaput u Haritanu, a za njega zna da je bio u jedinici Bejtul Muhadžirin.

„Ebu Saru, ili pravim imenom Adnana Mujačića, sreo sam u Mimbidžu 2015. godine. Bio je jedinici sa Bajrom Ikanovićem, a nakon toga je otišao sa nekim Arapima. Dolje se oženio nekom Arapkinjom“, otkrio je bivši borac pod zastavom ISIL-a.

Adnan Durmo imao je ratnički nadimak Ebu Halima. Njega  je svjedok prvi put vidio u gradu Azazu, a zatim i u Raki, gdje je došao da se priključi jedinici Gorana Pavlovića.

„Oženjen je Bosankom koja je možda bila udata za Sirijca Abu Hamzu. Znam da je po njegovoj izjavi svoju suprugu ranio iz pištolja u stomak. Također znam da je jednom paosa motora“, kazao je svjedok.

Banovićanin Edin Zukić nije imao nikakav ratnički nadimak. Svjedok ga poznaje još iz Gornje Maoče. Zukić je, prema njegovim tvrdnjama, u Siriji bio zajedno sa Nuretom Imamovićem. Isti ratnički put imao je i njegov brat Elvedin Zukić. Kratko se borio u u jedinici Safeta Brkića, a onda je prešao u Al Nusru kod Nusreta Imamovića.

 

Amira Džinića svjedok je upoznao u gradu Mimbidžu, prilikom dolaska u Siriju.

„Tu nas je dočekao sa Muradifom Hamzabegovićem, odakle su nas prebacili u grad Haritaj. Bio je u vojnoj ketibi kod Safeta Brkića, potom kod Bajre Ikanovića,pa na kraju kod Gorana Pavlovića. Zajedno smo bili u Siriji dok nije počeo napad na Kobane“, izjavio je svjedok.

Džinić je, prema istom iskazu, nakon pogibije Rame Pazare prešao u civilnu policiju u Mimbidžu. Kasnije je preselio u Irak, gdje je poveo trojicu sinova Amara, Abdulaha i Abdu Rahmana, te kćerku Aminu. U Iraku ga je dočekala starija kćerka Enesa koja je udata sa Ahmeta- Salema Hasića. Njegova supruga ostala je u gradu AlBab sa sinom Bilalom i kćerkama Sarom i Merjem.

 

„Muatesima Senada Kasupovića sam vidio u sirijskom gradu Mimbidžu. Živio je u kući pored moje. Pripadao je formaciji Bejt komandos koja je kasnije preimenovana u jedinicu Al Aksa. Komandant mu je bio Bajro Ikanović. Znam da je oženjen Sirijkom iz Damaska. Ranjavan je više puta u Iraku, a u Kobaneu je ranjen u stomak. Znam da je kasnije preselio u Raku“, ispričao je svjedok.

Salem Hasić imao je nadimak Ahmed. Živio je u Mosulu, u Iraku, a svjedok ga je nekoliko puta viđao i u Siriji.

„Borio se u vojnoj jedinici Al Aksa, koja pripada Islamskoj državi. Sredinom 2015. godine njegova jedinica je prebačena u Irak. Oženjen je Enesom Džinić i ima kćerku Aišu. U Irak je kasnije doselila i njegova majka koja se udala za jednog Čečena“, kazao je svjedok-pokajnik.

 

Za Edina Kahrimana svjedok je prvi put čuo 2013. godine, a ubrzo nakon toga ga je upoznao  u gradu Azazu. Kahriman je bio u jedinicama kod Bajre Ikanovića, Gorana Pavlovića, i Safeta Brkića. 

„Bio je oženjen sa dvije žene, Ruskinjom i Sirijkom. Ranjavan je u gradu Der Zur, a na liječenju je bio u Raki, u jedinici kod Gorana Pavlovića. Nakon oporavka, krajem 2015. godine sa Bajrkom Ikanovićem otišao je u Irak. Hvalio se kako u Iraku ima profesionalni snajper“,svjedočio je bivši borac Islamske države.

Behudin Alibašić zvani Hatab u Siriji se borio godinama. Svjedok ga je prvi put vidio 2015.godine u gradu Raka.

„Bio je u Al Nusri, nakon čega je otišao u Tursku s namjerom da ide za Bosnu. Tada ga je pozvao Goran Pavlović da dođe u njegovu ketibu. Znam da je Goran bio zadužen da vodi računa o naoružanju jedinice. Hatab je kasnije prešao u jedinicu kod nekih Arapa i tamo je bio zadužen da čuva magacin sa naoružanje. Kasnije je optužen za krađu“, ustvrdio je svjedok A.

Abdul Aziz nadimak je Begzada Sarača. Svjedok ga je upoznao u bolnici u gradu Mimbidžu. Bio je u vojnoj formaciji Al Aksa, kojom je komandovao Bajro Ikanović, a koja je bila potčinjena Abu Bakru Al Bagdiju.

„Ranjen je u desni kuk, pa mu je kasnije ugrađena plastika. Nakon tog ranjavanja teško se kreće.Znam da se početkom 2016. godine oženio Sirijkom. Zadnji put sam ga vidio u gradu El Bab“, prisjetio se svjedok.

 

Muradifa Hamzabegovića, poznatog švercera iz Zvornika, koji je u Tuzli imao „halal auto otpad“, svjedok je prvi put vidio prilikom dolaska u Siriju. Upravo ga je Hamzabeg i prevezao u grad Haritaj.

„Znam da je bio desna ruka Nusreta Imamovića, te da su se zajedno priključili Al Nusri. Hamzabeg je biznismen u Siriji i ima puno para. Braća su mi ispričala da je upravo on prebacio Nusreta Imamovića u Siriju. Mislim da je on sada u gradu Azazu, gdje ima porodičnu kuću“, ispričao je svjedok istražiteljima SIPA-e.  
    

Prvi dio serijala pročitajte ovdje

(zurnal.info)