Kako je doktor Talirević izbjegao zatvor:Sumnjive olakšavajuće okolnosti i brojne povrede postupka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kako je doktor Talirević izbjegao zatvor: Sumnjive olakšavajuće okolnosti i brojne povrede postupka

Zatvorska kazna za saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom, koju je počinio doktor Emir Talirević, preinačena je u uslovnu. Pravni eksperti za Žurnal objašnjavaju da za neke postupke suda nema opravdanja i da oni zahtijevaju disciplinsku odgovornost

Sumnjive olakšavajuće okolnosti i brojne povrede postupka

Dvanaest sati nakon što je Žurnal objavio da je  sarajevski ljekar Emir Talirević osuđen na 6 mjeseci zatvora uslovno zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, Općinski sud u Sarajevu se sjetio da ovu presudu, nakon više od tri godine, dostavi nadležnom tužilaštvu.

NEMA OPRAVDANJA 

Procedura je tekla ovako. Općinski sud u Sarajevu 12. jula 2012. godine osudio je doktora Emira Talirevića na 6 mjeseci zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prometa. Žalbe su izjavili i Tužilaštvo Kantona Sarajevo i odbrana optuženog, pa Kantonalni sud u Sarajevu, 08.03.2013. godine preinačava presudu, te Talirevića osuđuje na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci uz rok kušnje od dvije godine.

Drugostepeni sud, 1. aprila 2013. godine, dostavlja presudu Općinskom sudu u Sarajevu, a zadužuje je sutkinja Galiba Katica. Iako je bila dužna presudu odmah proslijediti nadležnom tužilaštvu, sutkinja to čini tek 28. jula 2016. godine, odnosno tri godine kasnije.

“To je za disciplinski postupak, nema opravdanja za takvo ponašanje”, rekao je za Žurnal visokopozicionirani zvaničnik u VSTV-u.

Ali osim toga predmet Talirević krije i mnoge druge “bitne povrede postupka”. Sudsko vijeće, koje je zatvorsku kaznu preinačilo u uvjetnu osudu, kao  naročito olakšavajuće okolnosti navelo je da je “od izvršenja krivičnog djela protekao duži vremenski period (oko sedam godina)”.

“Protok vremena od izvršenja krivičnog djela do izricanja sankcije ne može se uzeti u obzir kao naročito olakšavajuća okolnost”, složile su se u razgovoru za Žurnal tri osobe iz bh pravosuđa.

Upravo ova nepostojeća “naročito olakšavajuća okolnost”, bila je ključna da sudsko vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu, na prijedlog sudije izvjestitelja Vladimira Špoljarića, preinači presudu prvostepenog suda, te Emira Talirevića, zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao maloljetni pješak, osudi na šest mjeseci uvjetnog zatvora.

TALIREVIĆEV KRUG

Inače,  sudija Vladimir Špoljarić već je zbog  sličnih pravnih radnji dospio u središte jedne druge afere. Zanimljivo, osobe pominjane u toj aferi imale su poslovne odnose sa doktorom Emirom Talirevićem.

Naime, zahvaljujući “neažurnosti” kantonalnog sudije Špoljarića na izdržavanje zatvorske kazne nikad nije upućen Esed Radeljaš - biznismen, političar i zdravstveni radnik. Sudija Špoljarić je svojim radnjama direktno uticao da krivična djela Eseda Radeljaša odu u zastaru, a kasnije je sa ovim osuđenikom trgovao nekretninama.

Radeljaš je, nakon što je izbjegao zatvor, postao predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Za vrijeme njegovog mandata, ZZO je na račun Moje klinike, koja je u vlasništvu doktora Emira Talirevića, prebacio više od milion konvertibilnih maraka  na ime poslova patohistologije.

Nadalje, i općinska sutkinja Galiba Katica koja je “referat Talirević” tri godine držala u ladici, prijavljivana je zbog sumnjivih odluka. Ona  je, naime, u junu 2012.godine, u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, u Općinskom sudu u Sarajevu izvršila preknjižavanje imovine sa Fahrudina Radončićana njegovu suprugu Azru, kako bi Radončić tada izbjegao sukob interesa. Među objektima koji su preknjižavani, bio je Avaz Twist Tower, u kojem je u tom periodu bila smještena “Moja klinika” čiji je vlasnik - doktor Emir Talirević.
 

Za kraj, treba navesti i to da je prvostepeno suđenje doktoru Emiru Talireviću trajalo ravno- šest godina. Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, pred kojim je vođen postupak, bio je Goran Salihović, današnji glavni državni tužilac. U tom periodu, Talirević i Salihović intenzivno  su se družili, saznajemo od osoba bliskih domaćim pravosudnim krugovima.

(zurnal.info)