Istraga:SLUČAJ SENADINA ARAPČIĆA: Preživljava mobing jer prijavljuje nepravilnosti u policiji
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

SLUČAJ SENADINA ARAPČIĆA: Preživljava mobing jer prijavljuje nepravilnosti u policiji

Ovo nije bio prvi put da Arapčić optužuje rukovodioce sarajevske policije. Nakon nekoliko godina borbe da ispravi nepravilnosti koje je uočio, Arapčić je odlučio da postane zviždač – osoba koja iznosi sumnje u nepravilnosti u firmi ili instituciji u kojoj radi

SLUČAJ SENADINA ARAPČIĆA: Preživljava mobing jer prijavljuje nepravilnosti u policiji
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Senadin Arapčić nagrađen je za svoj prekovremeni rad u aprilu 2014. godine sa 152 marke iako u tom mjesecu nije imao prekovremenog rada. Na svojoj platnoj listi za april Arapčić je nagrađen za 11,5 sati prekovremenog rada ali mu nije bilo jasno na osnovu čega jer u tom mjesecu nije imao prekovremenih sati za koje je znao.

Zbog toga je odlučio tražiti evidenciju o svom prekovremenom radu u julu 2014. godine. Djelimičan odgovor kojeg je dobio nije mu omogućio uvid u dokaze o evidenciji prekovremenog rada. Zbog toga je Arapčić podnio krivičnu prijavu protiv svojih pretpostavljenih uz sumnje da je za 180 njegovih kolega ova naknada isplaćena nezakonito i bez pokrića.

- Činjenica je da su uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo realizovali prekovremene sate i ostvarili izuzetne rezultate rada, ali ne u prikazanom i plaćenom obimu, što ukazuje na osnovanu sumnju izvršenja koruptivnog kriminala prijavljenih – objašnjava Arapčić svoju odluku da podnese krivičnu prijavu.

Kaže kako je za deset osoba sa spiska nagrađenih službenika on trebao potpisati evidenciju o prekovremenom radu ali to nikada nije uradio pa mu nije jasno na osnovu koje evidencije su isplaćeni prekovremeni sati.

Arapčić je bio načelnik Odjeljenja za informatiku i tehničke poslove u Upravi policije dok nije premješten na drugo radno mjesto pa se za vraćanje na svoju prvobitnu poziciju morao boriti na sudu.


Manjak na listama pa bolovanje

Ovo nije bio prvi put da Arapčić optužuje rukovodioce sarajevske policije. Nakon nekoliko godina borbe da ispravi nepravilnosti koje je uočio, Arapčić je odlučio da postane zviždač – osoba koja iznosi sumnje u nepravilnosti u firmi ili instituciji u kojoj radi.

Takva odluka donijela mu je dva premještanja na druga radna mjesta a zbog stresa je morao uzimati  bolovanja.

Arapčićevi problemi počeli su 2011. godine prilikom nabavke novog sistema komunikacije u policijskim autima. On je smatrao da oprema koja je već bila ugrađena u auta nije odgovarajuća jer komunikacijske stanice nisu odgovarale onima koje su predviđene.

- Tetra projekat je moj najveći uspjeh kada je analogni sistem zamijenjen digitalnim i preko 150 terminala stavljeno u sistem – objašnjava Arapčić i ističe da ugovor o održavanju nabavljene opreme nije potpisan sve do početka 2014. godine: Problemi su nastajali kada sam kao korisnik javne nabavke davao primjedbe da kupljena roba ne zadovoljava tehničke uslove za optimalnu upotrebu.

Protiv Arapčića je Ministarstvo 2011. godine pokrenulo internu istragu nakon čega je premješten na mjesto načelnika kriptozaštite. Arapčićevo zdravstveno stanje se nakon toga pogoršava i doktor mu dijagnozira PTSP. Kaže kako redovno uzima lijekove i kako se danas dobro osjeća. Nakon dijagnoze ljekara otišao je na bolovanje.

Kada se vratio, kaže da mu nije dozvoljen povratak na staro radno mjesto a on nije dozvolio da ga isele iz njegove stare kancelarije. Svoj je slučaj prijavio sudu a u aprilu 2013. godine sud donosi privremenu mjeru osiguranja kojom ga vraća na njegovu poziciju.

Na svom starom radnom mjestu Arapčić je ostao do juna 2014. godine kada se to mjesto u Ministarstvu ukida a njega premještaju na drugo, manje plaćeno mjesto.

- Novim rješenjem o premještaju, umjesto da budem raspoređen na poslove načelnika Odjeljenja telekomunikacija, a što su slični poslove koje sam obavljao do trenutka ukidanja mog Odjeljenja i za koje posjedujem sva potrebna zvanja i znanja, i što bi predstavljalo nastavak poštivanja odluke suda o privremenoj mjesti osiguranja, ja se po kazni raspoređujem na radno mjesto inžinjera, na poziciju koja je plaćena za dva platna razreda niže – objašnjava Arapčić.

Te 2011. godine Arapčić je tužilaštvu prijavio još jedan slučaj. Na kraju godine je primijetio manjak i istovremeno i višak u inventurnim listama. Kaže kako je tražio objašnjenje nadležnih ali kako ga nije dobio odlučio je da podnese prijavu tužilaštvu i odbio je potpisati inventurne liste u svom odjeljenju.

Nakon što se vratio na posao nakon odluke suda kaže da je zatekao haotičnu situaciju i prema njegovoj evidenciji dio dokumentacije je nedostajao.

- Predate su mi studije bez dokaza ko ih je naručio, zašto a sve su vezane za problematične javne nabavke – objašnjava Arapčić.


Krivične prijave

Sve do danas Arapčić će često prijavljivati svoje nadređene, prvo interno u Ministarstvu a potom i tužilaštvima. U augustu 2014. godine Arapčić je podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu Kantona Sarajevo protiv ministra Nermina Pečanca, komesara Vahida Ćosića i još četiri osobe iz Ministarstva.

- Sve što sam podnio prošlo je filter unutrašnje kontrole i završilo u tužilaštvu – kaže Arapčić.

Arapčić je inžinjer elektrotehnike. Bio je asistent na Elektrotehničkom fakultetu i uposlenik Instituta za automatiku u Energoinvestu. Tokom početka opsade Sarajeva bio je na Grbavici gdje je, kako kaže, lično upoznao Veselina Vlahovića Batka, osuđenog ratnog zločinca. Bio je jedan od svjedoka na suđenju.

Arapčić je sa bratom pokrenuo firmu nakon što se 1998. godine vratio iz Njemačke gdje je otišao u toku rata ali je firma ubrzo zatvorena. Nakon toga je radio u nekoliko privatnih firmi da bi se u septembru 2004. godine zaposlio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva.

- Primio me komesar Himzo Selimović koji je bio korektan i cijenio moj rad – kaže Arapčić i dodaje da je korektan odnos imao i sa ministrom Muhamedom Budimlićem: Budimlić je bio korektan ali nije iskoristio svoje ministarske ovlasti da me vrati na moje radno mjesto.

Istovremeno dok je Arapčić podnosio svoje prijave, uposlenici i nadležni u Ministarstvu podnosili su prijave protiv njega. Protiv Arapčića je do sada pokrenuto 11 unutrašnjih istraga i četiri disciplinska postupka. Kaže kako je nekoliko internih istraga završene u njegovu štetu ali da dalji postupci to nisu dokazali.

- Kriv za nesavjestan rad u službi, zato što se nisam odazvao da dadnem izjavu – objašnjava Arapčić koji danas radi na mjestu inžinjera projektanta što je značilo i manju platu na šta nije pristao, sve, jer smatra da je ugrozio svoje pretpostavljene: Ugrozio sam ih u onome što su uradili i u onome što su imali namjeru uraditi.

Sadašnji ministar Nermin Pećanac bio je raspoložen za razgovor ali mu Arapčićev slučaj nije bio poznat pa nas je uputio na razgovor sa Sanjom Petrović, direktoricom u Upravi administracije i podrške Ministarstva. Na naš zvanični zahtjev za razgovor nikada nismo dobili odgovor.

(zurnal.info)