RTV Visoko ostala bez šest uposlenika:SDA u Visokom "čisti" kadrove bivše gradonačelnice
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

RTV Visoko ostala bez šest uposlenika: SDA u Visokom "čisti" kadrove bivše gradonačelnice

Jedna od uposlenica kojoj nije produžen angažman je i Jasmina Lemeš, koja je na RTV Visoko obavljala poslove marketing menadžera, a bila je i predsjednica UO JU "Centar za kulturu, sport i informisanje". Ona smatra da je gradonačelnik Mirza Ganić izvršitelj ove odluke, a da neko drugi ima šapu nad Gradskom upravom

SDA u Visokom "čisti" kadrove bivše gradonačelnice
FOTO: Adi Kebo

 

Šest uposlenika RTV Visoko početkom godine ostali su bez posla: glavna i odgovorna urednica, novinar, marketing menadžer i još dva zaposlena. Rješenjem direktorice JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“, na koji je još 2018. odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća preneseno emitiranje, nije im produžen ugovor o radu.

 

Reduciranje troškova ili osveta SDA?

 

Kao zvaničan razlog navedeno je reduciranje troškova, ali naši sagovornici tvrde da se, ipak, radi o osveti SDA na čelu sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem prema njegovoj prethodnici Amri Babić, odnosno osobama za koje oni pretpostavljaju da su je podržavali. Na to ukazuje i činjenica da je na RTV Visoko, u međuvremenu, uposlena jedna osoba sa liste SDA za Gradsko vijeće Visoko i aktuelna vijećnica i to na radno mjesto koje nije sistematizovano – pomoćnik direktora za informisanje.

Osim toga, „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko 23. aprila objavio je konkurs u kojem, između ostalog, traže tri novinara i tri reportera.

Jedna od uposlenica kojoj nije produžen angažman je i Jasmina Lemeš. Ona je na RTV Visoko obavljala poslove marketing menadžerice, a istovremeno je bila i predsjednica Upravnog odbora JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“.

„Ugovor nam je istekao 23. januara i nije nam više produžen, iako su u junu ove godine isticale zakonske tri godine nakon čega smo trebali zasnovati stalni radni odnos. Ugovori nam nisu produženi i tu nema ništa sporno. Međutim, ono što je sporno jeste da sam ja kao predsjednica Upravnog odbora 18. februara poslala mail direktorici Centra Amili Koso da održimo sastanak Upravnog odbora kako bi razmatrali finansijski izvještaj i izvještaj o radu, a ona mi je 22. februara odgovorila da ja više nisam marketing menadžerica i da samim tim nisam više u Upravnom odboru. Odmah sam poslala dopis gradonačelniku u kojem sam rekla da ona krši pravila i tražila sam od njega rješenje o razrješenju. Ja smatram da je Ganić izvršitelj ove odluke, a da neko drugi ima šapu nad Gradskom upravom. Sve je to već ranije dogovoreno kako bi se ispunila obećanja data u predizbornoj kampanji“, kaže Lemeš.

dopis Ganicu1

 

Ganić joj nikada nije odgovorio, ali je potpisao rješenje o razrješenju koje je datirano na 13. april, a Jasmini Lemeš je uručeno tek nakon 20. aprila. Međutim, ovo rješenje sadrži niz nezakonitosti i nepravilnosti zbog čega je Lemeš podnijela žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH, koji su pokrenuli istragu.

 

Rjesenje o razrjesenju Jasmina Lemes 1

 

Naša sagovornica pojašnjava da ovo rješenje ne sadrži obrazloženje što je po Zakonu o upravnom postupku FBiH obligatorno, kao ni pravnu pouku da u zakonskom roku kao stranka ima pravo na žalbu.

„U rješenju se ne obrazlažu razlozi zbog kojih su razriješeni statusa članovi Upravnog odbora JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Grada Visoko, niti se s obrazlaže pravni osnov za naše navedeno razrješenje, radi čega smatram da ne postoji, stvarni ni pravni osnov za naše razrješenje“, navodi Lemeš. Na ovaj način je, smatra, počinjena bitna povreda odredaba upravnog postupka radi čega i nije utvrđeno relevantno činjenično stanje što čini pobijano rješenje nezakonitim.

 

Nezakonito imenovan privremeni Upravni odbor

 

Bez mandata su, podsjetimo, rješenjem gradonačelnika Ganića ostali i članovi svih drugih upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u Visokom, o čemu smo prije pisali.

I prije nego su svi oni dobili rješenje o razrješenju gradonačelnik je imenovao nove privremene upravne odbore javnih ustanova.  

„Nezakonito je imenovan novi privremeni Upravni odbor JU, koji je ekspresno usvojio izvještaje o radu za 2020., a što je bila naša nadležnost. Cilj i pozadina svega je da se po svaku cijenu, pri tome kršeći zakone i propise, promijeni kadrovska i upravljačka struktura, te da se ispune predizborna obećanja za zapošljavanje i bojenje programske šeme javnog servisa u boje SDA“, navodi Lemeš, koja iza sebe ima više od 30 godina bogatog iskustva u oblasti marketinga.

 

SDA kadar na radnom mjestu koje nije sistematizovano

 

Iako Lemeš i njenim kolegama angažmani nisu produženi zbog navodnog „reduciranja troškova“, ubrzo nakon toga na RTV Visoko uposlena je osoba, bliska SDA kadru. Ta uposlenica se, saznajemo, na stranicama RTV-a potpisuje kao urednica programa, a na aktima kao pomoćnik direktora za Odjel informisanja.

Ovo je razlog zbog kojeg su Lemeš, ali i glavna i odgovorna urednica RTV Visoko (kojoj također nije produžen ugovor o radu) tražile inspekcijski nadzor u JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“.

 

zahtjev za inspekcijski nadzor1

 

 „Ovo zapošljavanje nije u skladu sa politikom i objašnjenjem sadašnje direktorice Amile Koso“, navela je Lemeš u zahtjevu upućenom Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ZDK 25. februara.

Inspekcijskim nadzorom, koji je izvršen u martu, utvrđeno je da je uposlenica, koju Lemeš spominje u svom zahtjevu, zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju najduže do 120 dana na poslovima radnog mjesta pomoćnik direktora.

Uvidom u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta JU utvrđeno je da ti poslovi nisu sistematizovani“, utvrdili su inspektori.

 

Ko je preuzeo odgovor inspekcije?

 

No, to nije sve. Lemeš i nekadašnja glavna i odgovorna urednica RTV Visoko tražile su od inspekcije obavještenje po njihovim zahtjevima, da bi saznale da je to preuzeo i potpisao neko u njihovo ime. Iz Kantonalne inspekcije su dobile službenu zabilješku u kojoj se navodi da su njima „dostavnice vraćene potpisane sa naznakom lično“.

„23. marta sam nazvala Inspekciju i kažu mi da su mi poslali odgovor i da sam ja potpisala prijemnicu. Uvidom u te dokumente vidjela sam da potpis nije moj“, tvrdi Lemeš. Međutim, ona nam nije sa sigurnošću mogla odgovoriti ko je u njeno ime potpisao dostavnicu iz kantonalne inspekcije.

 „Ne mogu tvrditi ni ko, ni zbog čega, mogu samo pretpostaviti“, kaže Lemeš, naglasivši da nikada neće odustati.

 

Stečaj iz 2018.

 

Problemi na RTV Visoko gomilali su se godinama, a sve je kulminiralo 2018., kada je ovo javno preduzeće otišlo u stečaj. U to vrijeme Amra Babić je bila općinska načelnica i svi su je optuživali da ih je namjerno „gurnula“ u stečaj, a da je prethodno imovinu preduzeća i dozvole za emitiranje prebacila u JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ i tako šest uposlenika ostavila bez posla.

Osvrćući se na ovaj period, Jasmina Lemeš tvrdi da je stečaj javnog preduzeća uzrokovan dugogodišnjim negativnim poslovanjem, akumuliranim dugovanjima i tužbama uposlenika od kojih je jedan na osnovu kolektivnih ugovora naplatio oko 70.000 KM.

Ne treba zaboraviti ni to da su joj ovo u to vrijeme zamjerali i iz SDA, što je bio i dio kampanje protiv Babić, da bi na kraju učinili isto: ostavili su šest uposlenika RTV Visoko bez posla jer su pretpostavili da su podržavali Amru Babić, a i kako bi doveli svoj kadar.

Time su produbili priče da je RTV Visoko režimska televizija.

Da gradonačelnik Ganić ne želi da ga išta podsjeća na njegovu prethodnicu dokaz je i to što su sa zvanične internet stranice Grada Visoko uklonjeni svi podaci, izvještaji i projekti napravljeni u vrijeme Amre Babić.

Lemeš na kraju navodi da ona nikada neće odustati i da će se svim sredstvima boriti protiv nepravde, te ističe da je legalista i da vjeruje u pravni sistem ove države.

(zurnal.info)