NOVA FUNKCIJA U PORODICI:Rusmir Isak imenovan za direktora zatvora u Zenici

Istražujemo

NOVA FUNKCIJA U PORODICI: Rusmir Isak imenovan za direktora zatvora u Zenici

Direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda, bez konkursa, postavlja i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra pravde.

Rusmir Isak imenovan za direktora zatvora u Zenici
Rusmir i Ramo Isak

Vlada Federacije BiH imenovala je Rusmira Isaka, sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, za novog direktora Kazneno-popravnog zavoda Zenica. Rusmir Isak bivši je vijećnik Gradskog vijeća Zenica i direktor privatne zaštitarske kompanije Condor. 

Direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda, bez konkursa, postavlja i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra pravde. Za direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda može se postaviti osoba koja ima visoku školsku spremu i najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja te spreme.  

Podsjetimo, Rusmirov brat Arnel je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Ranije smo pisali da je zaštitarska agencija Condor od javnih ustanova, u prvom redu RMU Kakanj, dobio poslove milionske vrijednosti. Tada smo upozorili da se, s obzirom na srodstvo Rame i Rusmira Isaka, radi o sukobu interesa. 

Ovo je posljedica neprimjene Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. On nije u praktičnoj primjeni već deset godina jer ne postoji nadležno tijelo koje će ga utvrđivati. Novi je zakon u proceduri. 

Osim toga, član 4 istog zakona precizira da je angažman u privatnom preduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa nespojiv sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika:
- Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije. 

Rusmir Isak svakako neće biti prvi koji će, barem formalno, napustiti privatnu kompaniju kako bi mogao obnašati javnu funkciju. Prvi uzor mu može biti i otac Ramo Isak, koji nije na funkciji u Condoru, ali se njegove fotografije i povezanost sa ovom firmom javno mogu naći na više mjesta. Problema neće biti ni sa brzinom odstupanja iz Condora, s obzirom da je vlasnica Condora majka novog direktora zatvora.


 
Ranije smo pisali da je zaštitarska kompanija Condor iz Zenice krajem avgusta od RMU Kakanj dobila posao fizičke i tehničke zaštite vrijedan oko 610 hiljada KM, bez PDV-a. Condor je dio grupe ponuđača koji su od Elektroprivrede, u okviru koje posluje RMU Kakanj, dobili posao zaštite i održavanja opreme vrijedan čak 8,5 miliona KM u avgustu prošle godine. 

Posao od 610 hiljada KM dobila zaštitarska kompanija u vlasništvu porodice ministra Rame IsakaRMU KAKANJ Posao od 610 hiljada KM dobila zaštitarska kompanija u vlasništvu porodice ministra Rame Isaka

Kada je reagovao na pisanje Žurnala na pres konferenciji federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naveo je da je postupak bio transparentan i da se ponuđači nadmeću i na e-aukciji, te da posao dobije onaj ko ponudi najnižu cijenu. Ali Condor je bio jedini ponuđač pa se nije imao s kime ni nadmetati. 


(zurnal.info)