Novalićeva Vlada bježi od odgovornosti:Revizori se rugaju i javno sramote naše ministre
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Novalićeva Vlada bježi od odgovornosti: Revizori se rugaju i javno sramote naše ministre

Umjesto pruzimanja odgovornosti za, u najmanju ruku nepravednu podjelu oko 90 miliona maraka za pomoć privredi, federalni ministri krivicu su prebacili na federalne revizore koji su uočili nepravilnosti

Revizori se rugaju i javno sramote naše ministre

 

Nikada više pažnje javnosti ali i nadležnih institucija nisu privukli izvještaji Ureda za reviziju institucija FBiH kao što je to bilo sa podjelom oko 90 miliona maraka za pomoć privredi.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić čak je optužio Ured za reviziju da su imali namjeru“ osramoćivanja četiri ministarstva i četiri ministra te javno izrugivanje odluka Vlade i pomoći koja je transparentno podijeljena.“

I Vlada Federacije je na tematskoj sjednici „razmatrala izvještaje“ finansijske revizije federalnih ministarstava okoliša i turizma, energije rudarstva i industrije, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i prometa i komunikacija.

"Vlada FBiH je ocijenila protivnim ciljevima i predmetu revizije mišljenje i konstatacije Ureda vezano za Uredbu, s obzirom da se temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva Uredbe",naveli su iz Vlade FBiH.

Koordinatorica vladinog tima koji je pripremio izvještaj o finansijskog reviziji četiri ministarstva Aida Soko čak je navela da su oni utvrdili „nedosljednosti“ u radu federalnih revizora.

 

Aida_photo_new

Aida Soko

Identifikovane nedosljednosti odnose se na potpisivanje kriterija koji su korišteni prilikom revizije, zatim pitanja koja se tiču isticanja predmeta i ciljeva revizije. S obzirom na to da je jedinstveno isticanje pitanja kod svih ministarstava, utvrđeno je da je Ured za reviziju institucija u FBiH u isticanju pitanja zapravo davao preporuke i konstatacije koje su u suprotnosti s važećom Uredbom o dodjeli interventne pomoći. Predmet isticanja na način na koji je postavljen nosi čitav niz kontradiktornosti i nije u skladu sa osnovnim prinicpima revizije“ poručila je Soko.

Press konferencija Vladinog tima na čelu sa Aidom Soko ali i izjave četiri ministra mogu se shvatiti kao otvoreni pristisak na rad Ureda za reviziju.

Ali, Vladin tim je očigledno previdio da se nepravilnosti utvrđene u izvještajima Ureda za reviziju ne odnose samo na četiri federalna ministarstva.

Za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dobilo je mišljenje sa rezervom jer su od planiranih i obezbijeđenih 95,4 miliona maraka za izgradnju autocesta i brzih cesta realizovali samo43,7 miliona KM.

Ministarstvo je Program utroška sredstava sačinilo na osnovu prijedloga koje su dostavili implementatori projekata, odnosno upravitelji cesta u čijoj nadležnosti je upravljanje, izgradnja i sanacija cesta. Međutim, Ministarstvo nije vodilo računa o spremnosti projekata za realizaciju. Većina projekata koja je obuhvaćena ovim kapitalnim transferima nije bila spremna za realizaciju, što je konstatovano i prethodnih godina, niti su iskorištena planirana raspoloživa sredstva koja su obezbijeđena za izgradnju autocesta i brzih cesta na posebnom podračunu u okviru JRT-a. “ naveli su revizori.

Mišljenje sa rezervom o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima dobilo je i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Nije izvršen nadzor namjenskog utroška sredstava tekućih transfera realizovanih po programima utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz 2019. godine „Transfer za razvoj turizma u FBiH“ u iznosu od 2.343.000 KM i „Akcioni plan Strategije okoliša“ u iznosu od 1.550.000 KM. Također, za ove transfere nije izvršeno praćenje i evaluacija rezultata utroška sredstava, niti je objavljen izvještaj o dodijeljenim sredstvima,“ utvrdili su revizori.

Vlada_151_foto

I Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije od revizora je dobilo mišljenje sa rezervom.

Ministarstvo nije zatražilo od Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje povrat doznačenih sredstava na Jedinstveni račun Riznice FBiH za uvezivanje radnog staža djelatnika javnih poduzeća u iznosu od 1.211.898 KM i djelatnika privatnih poduzeća u iznosu od 108.826 KM, iako poduzeća nisu dostavila potvrde Porezne uprave FBiH da su odobrena sredstva tijekom 2018. i 2019. godine realizirana za umirovljenje imenovanih osoba. Također, zahtjevi poduzeća su u određenom slučaju ocijenjeni formalno ispravnim i prilikom realizacije subvencija javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža prema programu utroška i za 2020. godinu. To nije sukladno Programu utroška sredstava Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža za 2020. godinu“, naveli su revizori.

Budžetom za 2020. godinu za subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža planirano je sedam miliona a izmjenama i dopunama Budžeta odobren je milion. Programom je predviđeno da, pored grana industrije iz nadležnosti Ministarstva, mogućnost ostvarenja prava imaju i gospodarska društva iz prehrambene industrije. U izvještaju revizori su upozorili da u određenim slučajevima ove subvencije za posljedicu imaju „stimuliranje gospodarskih društava koja ne obračunavaju i ne izmiruju obveze za doprinose u trenutku isplate plaća“.

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrdili smo da određeni korisnici Subvencija javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža i Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za 2019. godinu nisu dostavili potvrde Porezne uprave o izmirenim obvezama za doprinose imenovanih osoba. Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa nisu opravdane u iznosu od 1.211.898 KM (konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 403.665 KM, IP „Krivaja“ d.o.o. u stečaju Zavidovići 19.875 KM, „KTK“ Visoko d.d. Visoko 33.697 KM, „Hidrogradnja“ d.d. u stečaju Sarajevo 754.661 KM), a Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža nisu opravdane u iznosu od 108.826 KM („MI-Fering“ d.d. u stečaju Gračanica 21.084 KM, „Krivaja-Mobel“ d.o.o. u stečaju Zavidovići 65.923 KM, „Aluminij“ d.d. Mostar 21.819 KM)“, naveli su revizori a Ministarstvo je za navedene firme, tek po okončanju revizije, poduzelo aktivnosti povrata sredstava.

Isto mišljenje dobilo je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva jer nisu preduzeli aktivnosti kako bi se rad jedinica za implementaciju projekata organizovao u Ministarstvu u skladu s Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Postojeća knjigovodstvena evidencija koja se vodi u Sektoru za realizaciju projekata, vezano za utrošak sredstava preko posebnih transakcijskih računa, izvan Jedinstvenog računa Trezora FBiH, ne daje realnu sliku o utrošku kako budžetskih, tako i kreditnih sredstava. Također, nisu prezentirani finansijski izvještaji, koji su se trebali sačiniti u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH. S obzirom na to da Ured za implementaciju projekata PCU – Sarajevo i Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi PIU – Sarajevo, koje su u nadležnosti Ministarstva, a nisu organizovane u skladu s Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, ne možemo potvrditi da su poduzete sve potrebne aktivnosti kako bi poslove ove dvije jedinice obavljali zaposlenici Ministarstva u okviru Službe za upravljanje projektima. Također, imajući u vidu ovakav način rada, ne možemo potvrditi i da se vrši adekvatan nadzor nad radom ovih jedinica za implementaciju,” navedeno je u izvještaju Ministarstva.

Osim toga revizori su upozorili da nije uspostavljen nadzor i kontrola nad utroškom sredstava za podršku proizvodnji za 2020. godinu.

Budući da je Programom utroška sredstava po modelu podrški proizvodnji za 2020. godinu po osnovu biljne i animalne proizvodnje odobreno 27.027 zahtjeva, da je nedovoljan broj kantonalnih poljoprivrednih inspektora u odnosu na broj prijavljenih proizvodnji i obavljenu kontrolu Federalna uprave za inspekcijske poslove za 1.241 zahtjev klijenata ili 4,59%, te da značajan broj kontrolisanih zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za podršku, ne možemo potvrditi da je uspostavljen nadzor i kontrola u obimu kako je definisano Zakonom o novčanim podrškama,” naveli su revizori.

(zurnal.info)