Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Rat, svaki dan
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Rat, svaki dan

Rat, svaki dan
Đoko Ninković

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)