Autoceste FBiH krše zakon:Prihvaćena ponuda koja je za 11 miliona veća od procijenjene vrijednosti radova

Istražujemo

Autoceste FBiH krše zakon: Prihvaćena ponuda koja je za 11 miliona veća od procijenjene vrijednosti radova

Iako su po zakonu bili dužni da ponište tender za izgradnju petlje "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje iz Autocesta FBiH prihvatili su ponudu firme Hering iz Širokog Brijega koja je za 11 miliona maraka veća od procijenjene vrijednosti radova. Kao razlog kršenja zakona naveli su mišljenje bivšeg direktora Agencije za javne nabavke zanemarujući ranija upozorenja revizora Ureda za reviziju FBiH da ovakvi postupci predstavljaju kršenje zakona

Prihvaćena ponuda koja je za 11 miliona veća od procijenjene vrijednosti radova
foto:jpautoceste.ba

 

Kada su početkom novembra prošle godine Autoceste FBiH raspisale tender za nabavku radova na izgradnji dijela brze ceste Lašva-Nević Polje : petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje procijenjena vrijednost ove nabavke iznosila je 53.000.000 KM bez PDV-a.

Četiri mjeseca kasnije, polovinom februara ove godine iz Autocesta FBiH odlučili su da prihvate ponude firme Hering iz Širokog Brijega koja je za 11.021.000 KM veća od procijenje vrijednosti nabavke! Kada se na to doda PDV ponuda firme Hering iznosi 74.904.570 KM!

 

 

 

V.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Ugovor za nabavku radova „Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje Lot 5: petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje" u ukupnoj vrijednosti od 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču Hering d.d. Široki Brijeg, sa registrovanim sjedištem u ulici Provo bb, 88220 Široki Brijeg, IDB: 4272011640006, iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije”, naveli su polovinom februara iz Autocesta FBiH.

Iz Autocesta FBiH, 15 dana prije nego će dodijeliti ugovor firmi Hering, uputili su dopis Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u kojem traže odobravanje dodatnih sredstva u iznosu od 11 miliona maraka kako bi nastavili postupak i dodijelili ugovor za predmetnu nabavku. U obrazloženju odluke da posao dodijele firmi iz Širokog Brijega naveli su da imaju dva izbora ili obezbijediti dodatnih 11 miliona maraka ili poništiti tender. Kako nisu željeli poništiti tender, našli su način bez obzira kakva odluka Vlade FBiH i resornog ministrstva bila.

Uprava preduzeća donijela je Odluku o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 11.021.000 KM samo u slučaju da Vlada FBiH ne odobri dodatna sredstva za dodjelu ugovora, a koja će se koristi kako bi se postupak nastavio, odnosno kako bi se donijela odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijelio ugovor za predmetnu nabavku”, naveli su iz Autocesta FBiH.

 

 

 

Iako je Zakonom o javnim nabavkama BiH “ugovorno tijelo obavezno  poništiti postupak javne nabave u slučajevima kad su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku” iz Autocesta FBiH kao obrazloženje zašto to nisu uradili naveli su dopis Agencije za javne nabavke BiH iz 2017. godine.

Tada je u dopisu upućenom Autocestama FBiH tadašnji  v.d. direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin naveo da bez obzira na to koliko su cijene veće ugovorni organ ne mora poništiti postupak javne nabavke.

 

 

Nije isključena mogućnost da rješenje bude ponovo razmatranje raspodjele budžeta, bez obzira na to koliko su cijene veće. Ugovorni organ može prilagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora, odnosno okvirnog sporazuma. Dakle, u situaciji kada cijena najniže ponude prekoračuje budžet, postoje dva jednako raspoloživa izbora: da se poveća budžet i dodijeli ugovor odnosno okvirni sporazum ili, ukoliko je to nemoguće, postupak se obavezno poništava”, naveo je tada Salčin.

Sa ovim načinom tumačenja Zakona o javnim nabavkama bivšeg direktora Agencije za javne nabavke BiH ne slažu se revizori Ureda za reviziju FBiH.

Podsjetimo, Ured za reviziju institucija FBiH dvije godine ranije, 2015. godine u izvještajima o finansijskoj reviziji Autocesta FBiH upozorio je ovo preduzeće da ovakvi postupci nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te da su u ovakvim situacijama u obavezi poništiti postupak.

Kod pojedinih nabavki izvršeno je prekoračenje procijenjene vrijednosti nabavki. Naime, prilikom pokretanja postupka nabavki planirana procijenjena vrijednost nabavke sukladno Planom poslovanja Društva za 2015. godinu bila je niža od najniže dostavljene tehnički zadovoljavajuće ponude. Društvo je nastavilo postupak nabavke i sklopilo ugovore sa najpovoljnijim ponuđačima iako su cijene bile više od Planom predviđenih. Navedeno nije u skladu sa članom 69. stav 2. točka e) Zakona o javnim nabavkama kojim je utvrđeno da se postupak nabavke obavezno mora poništiti u slučaju kada su cijene svih prihvatljivih ponuda više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku”, naveli su revizori 2015. godine.

Da revizori nisu promijenili mišljenje poslije dopisa tadašnjeg v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH potvrđuje i nešto noviji izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Lukavac za 2020. godinu. U izvještaju su navedeni slučajevi kada Opština nije poništivala tendere iako su primljene ponude bile znatno veće od procijenjene nabavke već je prilagođavala budžet i obezbjeđivala dodatna sredstva za realizaciju javne nabavke.

Postupci javnih nabavki izvođenja radova nisu poništeni, iako su primljene ponude bile znatno veće od njihove ukupne procijenjene vrijednosti za 110.014 KM. Procijenjene vrijednosti nisu utvrđene na način da njihovu vrijednost čini procijenjena tržišna vrijednost u vrijeme objavljivanja obavještenja o nabavci. Budući da su cijene ponuda bile znatno veće od procijenjenih vrijednosti i osiguranih sredstava za predmetne nabavke, Općina je bila u obavezi poništiti postupke, u skladu s članom 69. stav 2. e) Zakona o javnim nabavkama”, naveli su revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Opštine Lukavac za 2020. godinu.

 

(zurnal.info)