Condor nad Zenicom:Preduzeće Grijanje plaća obezbjeđenje za lokaciju koja nije njihova
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Condor nad Zenicom: Preduzeće Grijanje plaća obezbjeđenje za lokaciju koja nije njihova

Poslovanje zeničkog Javnog preduzeća Grijanje za 2021. godinu federalni revizori su ocijenili sa rezervom. Jedan od razloga je ugovaranje poslova sa zaštitarskom agencijom „Condor“ kojoj se plaćalo više od ugovorenog, za stavke mimo osnovne ponude dobavljača. U tenderskoj dokumentaciji nije bilo planirano čuvanje stare pumpne stanice, a ispostavljane su fakture za tu uslugu. Poseban problem je što ta lokacija u stvari pripada jednoj privatnoj firmi.

Preduzeće Grijanje plaća obezbjeđenje za lokaciju koja nije njihova
Zenica, stara toplana (foto: zurnal.info)

Centralno gradsko grijanje u Zenici godinama već ne može bez problema. Od onih sa isporukom toplotne energije iz „ArcelorMittala“, preko propalih projekata izgradnje vlastite toplane pa sve do posljednje afere kada je Željezara Zenica prodala zemljište privatnoj firmi, a na kojoj se nalazi postrojenje pumpne stanice preko koje se distribuira topla voda za zagrijavanje stanova i poslovnih prostora, o čemu je Žurnal pisao.

Zemljište sa pumpama za grijanje grada prodato privatnoj firmiNOVI PROBLEM ZA ZENIČANEZemljište sa pumpama za grijanje grada prodato privatnoj firmi

Negirajući najave da bi zemljište moglo biti prodano, u Grijanju, a potom i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, su se pola godine nakon četvrtog pokušaja prodaje dosjetili da je na toj lokaciji glavno pumpno postrojenje bez kojeg  gradsko grijanje ne može funkcionisati. Gradsko vijeće Kasumović je uvjerio da Grad treba tu parcelu proglasiti javnim interesom te isplatiti kupca.

No kupac, za priču nevažno koji, ima naravno svoje poslovne planove i ne želi odustati. Sada je pokrenut sudski spor. Prema saznanjima Žurnala kupac je nudio da čak i o svom trošku izmjesti stanicu, iskopa kanale za cjevovod te pokloni dio zemljišta, no Grad, čitaj Kasumović, na to nisu pristali. Šta će Grad učiniti sa tih 26.000 m2 zemljišta nije poznato.

Žurnalu je poznato da je jedan trgovački lanac pokazao interes za tu lokaciju, no, ima Kasumović i porodičnog zemljišta kojeg rado pokazuje za tu namjenu zainteresovanim investitorima.

Rekli smo već da je u toku sudski spor između Grada i kupca. Vlasnik (ne)sporne parcele pozivao je inspekcije kako bi dokazao da postrojenje koje koristi Grijanje ne zadovoljava ni minimum standarda po raznim osnovama, od trafo-stanice čija je upotreba bila zabranjena, preko loših radnih uslova za zaposlenike Grijanja koji tu dežuraju tokom grijne sezone do mogućnosti  urušavanja starog objekta i opasnosti po život onih koji tu dolaze.

 

 

Defilovali su gradski inspektori no i sami su neformalno priznavali da ne smiju bilo šta poduzeti. Dolazila je i kantonalna onspkecija čiji inspektori ili nisu pronalazili ništa sporno ili su se proglašavali nenadležnim za tu vrstu problema. Pri tome nisu znali reći ko je onda nadležan!?

 

Vratimo se sada revizorskom izvještaju. Revizori navode kako je za tender za pružanje usluga fizičke zaštite objekata i prevoza novca za „Grijanje“ pristigla samo jedna ponuda, iako je tendersku dokumentaciju preuzelo 11 zainteresiranih ponuđača. Vrijednost tendera bila je 65.000 KM, a „Grijanje“ pristaje na ponudu „Condora“od 75.586 KM. Tu se galantnost „Grijanja“ ne zaustavlja, jer „Condoru“ plaća još 25.000 više od ugovorene sume, i to za navodno obezbjeđenje pumpne stanice na zemljištu koje nije u vlasništvu „Grijanja“ i gdje se formalno ne vode ni kao korisnici, nego tek, kako su sami naveli „rukovaoci postrojenja“.

 

 

Neformalni vlasnik agencije „Condor“ je Ramo Isak, kantonalni zastupnik i delegat Doma naroda FBiH i lider ASDA ZDK. Oni dakle dodatno obezbjeđuju zemljište i objekat kojeg ne posjeduje, ali plaća „Grijanje“ i gdje kantonalna inspekcija ne želi da reaguje.

Otac direktora kantonalne inspekcije je Taib Spahić, član ASDA i savjetnik u agenciji „Condor“.

 

(zurnal.info)