SIROMAŠNI MINISTAR:Potomci Darinka Mihaljevića dobili stipendije za socijalno ugrožene studente!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

SIROMAŠNI MINISTAR: Potomci Darinka Mihaljevića dobili stipendije za socijalno ugrožene studente!

Troje djece ministra MUP-a Kantona 10 Darinka Mihaljevića dobilo je stipendije za socijalno ugrožene studente u Hrvatskoj

Potomci Darinka Mihaljevića dobili stipendije za socijalno ugrožene studente!
Ovo je priča o ministru Darinku Mihaljeviću, ministru MUP-a Kantona 10, njegovo troje djece i njihovoj socijalno-ekonomskoj ugroženosti. 
 
Kako saznaje Žurnal, ministarska plata od 2.950 maraka, naknade za rad u komisijama, plata supruge koja radi u Upravi za neizravno oporezivanje od 1.500 maraka – ukupno oko 4.500 maraka nisu im bili dovoljni. Socijalno ugroženi Mihaljević „nije bio u mogućnosti“ finansirati studije svoje djece, pa mu je trebala „pomoć“ susjeda.
 
SIROMAŠNI MIHALJEVIĆI
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske raspisalo je konkurs za studentske stipendije u oktobru prošle godine za akademsku 2016./2017. godinu. Mjesečni iznos stipendije iznosio je 1.200 kuna, što je nešto manje od 300 KM.

Ivica Mihaljević, Nikolina Mihaljević i Zvonimir Mihaljević, djeca ministra Darinka Mihaljevića, našla su se na rang listi  studenata sa prebivalištem u RH. Prijavili su se u E kategoriju za državne stipendije koju čine „redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine SLABIJEG socio-ekonomskog statusa“
 
U konkursu za stipendije navedeni su ovi uslovi:

- Prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima  iz službene evidencije porezne uprave za prvih 6 mjeseci 2016. godine)“

U svojim aplikacijama za stipendiju mladi Mihaljevići naveli su da su slabijeg imovinskog statusa a od stipendija primali su približno 900 KM mjesečno. 
 
 
OSTAVITE MOJU OBITELJ
 
U telefonskom razgovoru ministar Mihaljević na naše pitanje da li zna da su njegova djeca dobila stipendije odgovara: „Hvala Bogu da jesu na listi.“ 
Na dodatno pitanje kako su se našli na listi kao studenti slabijeg socio-ekonomskog stanja zbunjeno odgovara: „Ne znam ništa o tome.“ 
 
Nakon našeg pitanja o visini ministarske plate, ministar Mihaljević je konačno zaključio razgovor: „Ostavite mene i moju obitelj na miru!" 
I prekinuo vezu...
 
 (zurnal.info)