MUP prekršio zakon i neprecizno formulisao tender:Poništena nabavka crnih uniformi za policiju u Kantonu Sarajevo
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

MUP prekršio zakon i neprecizno formulisao tender: Poništena nabavka crnih uniformi za policiju u Kantonu Sarajevo

Iako ulaganje žalbi i poništavanje tenderskih procedura nije ništa neuobičajeno, postavlja se pitanje kako je moguće da je komisija napravila toliko krupnih propusta i izabrala ponudu koja je nepotpuna na više nivoa.

Poništena nabavka crnih uniformi za policiju u Kantonu Sarajevo
Policija/ilustracija
Policajci u Kantonu Sarajevo još će malo pričekati na nove uniforme jer je MUP KS-a napravio krupne propuste u pripremi tenderske dokumentacije, zatim odabrao dobavljača koji ne ispunjava tražene uslove i višestruko prekršio Zakon o javnim nabavkama. 
 
Čak i kada se nabave pitanje je koliko će uniforme biti korištene, s obzirom na odluku Vlade Federacije BiH da usvoji Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema toj odredbi, usvojenoj na prijedlog federalnog ministra policije Rame Isaka, jedinstvena policijska uniforma policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine je policijska uniforma koju će koristiti policijski službenici Federalne uprave policije i svih kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova u toku obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti rada policijskih organa.
 
Posao za Yumco i KM Trade
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo krajem prošle godine objavio je tender za nabavku dijelova uniforme za policijske službenike podijeljen u osam lotova. Ukupna vrijednost tendera bila je skoro 1,5 miliona KM bez PDV-a, a nakon godina u kojima su se službenici žalili da rade u nekvalitetnim i dotrajalim uniformama.
 
Jedan LOT je poništen, u pet je kao dobavljač izabran KM Trade (vrijednost dobijenih ugovora skoro 900 hiljada KM bez PDV-a), a dva sporna lota – nabavku crnih uniformi vrijednu oko pola miliona KM dobila je kompanija Yumco iz Vranja. Ukupna vrijednost svih nabavki je oko 1,5 miliona KM bez PDV-a. 
 
Nakon što je komisija odabrala Yumco, žalbu na ovu odluku uložila je kompanija KM Trade, MUP ju je ocijenio neosnovanom ali je Ured za žalbe krajem jula uvažio i poništio postupak javne nabavke crnih uniformi. 
 
Uzorak jakne sa podjaknom koju je prilikom prijave dostavio Yumco nije u skladu sa Pravilnikom o izgledu, dijelovima i boji uniformi, kojim se precizira nabavka opreme, odnosno tehničkom specifikacijom jakne. MUP KS-a u svom obrazloženju pozivao se na izmjene Pravilnika koje su dovele do ove konfuzije, ali je Ured ocijenio da je tenderska dokumentacija sačinjena neprecizno. 
 
U tenderu je traženo da se na lijevom rukavu nalazi čičak na kojem će se nalaziti grb Kantona Sarajevo. Yumco je dostavio uzorak na kojem se grb ne može postaviti na lijevi već na desni rukav. Uslove tenderske dokumentacije nisu zadovoljavale ni pantalone. Na kačket je stavljena pogrešna oznaka. 
 
- U tenderskoj dokumentaciji, u tehničkom opisu taktičkog opasača sa dodacima opisan je komplet koji se sastoji od opasača, futrole za lisice, okvir, radiostanicu, pištolj, te nosači za palicu i baterijsku lampu. Ponuđač Yumco nije dostavio futrolu za radiostanicu – navedeno je u žalbi. 
 
Pored navedenog, Yumco nije dostavio ni validnu bankovnu garanciju, niti garanciju za svaki pojedinalni ponuđeni dio uniforme, naveo je KM Trade u žalbi. 
 
Ured za razmatranje žalbi u obrazlaganju svoje odluke o poništenju nabavke fokusirao se na dio koji se odnosi na uzorke jakni i košulja, i njihovu vizuelnu kontrolu. Ostale navode iz žalbe nisu pojedinačno obrazlagali jer ne bi doprinijeli drugačijoj odluci, s obzirom da je, kako navode, ugovorni organ (MUP KS) prekršio zakon:
 
Ovaj organ (Ured) smatra da su u ovom postupku nastale apsolutno bitne povrede zakona koje su dovele do nemogućnosti utvrđivanja osnovanosti žalbenih navoda, jer ugovorni organ nije jasno i nedvosmisleno sačinio tendersku dokumentaciju. 
 
- Ugovorni organ nije jasno i precizno propisao šta treba da sadrži atest o vizuelnoj kontroli.
 
A u žalbi se navodi i da bankovna garancija koja je dostavljena nije validna, da ne postoji garancija za svaki pojedinačni ponuđeni proizvod, te da Yumco nije dostavio ni kataloge ni druge tražene dokumente koji bi dokazali da je tražena roba u njihovoj ponudi. 
Iako ulaganje žalbi i poništavanje tenderskih procedura nije ništa neuobičajeno, postavlja se pitanje kako je moguće da je komisija napravila toliko krupnih propusta i izabrala ponudu koja je nepotpuna na više nivoa.
 
(zurnal.info)