MEMIĆ S PARKINGA:Pauk ne smije “dići” ilidžanskog načelnika
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

MEMIĆ S PARKINGA: Pauk ne smije “dići” ilidžanskog načelnika

Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić na teritoriji “svoje” općine može raditi šta hoće. Načelnik je prošao nekažnjeno i nakon što su općinski inspektor i Pravobranilaštvo, zajedno sa kantonalnim inspekcijama zabilježili njegova višestruka kršenja zakona

Pauk ne smije “dići” ilidžanskog načelnika
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info


Gostujući na lokalnoj televiziji načelnik Općine Ilidža Senaid Memić jasno je stavio do znanja svima da je nelegalna gradnja na području općine Ilidža dozvoljena i da niko neće biti sankcionisan za to. Tako je načelnik dao i sebi za pravo da potpisuje nelegalne sporazume o gradnji i ignoriše općinske i kantonalne službe.

Posljednji slučaj koji je dokumentovan i objavljen bila je nezakonita gradnja “privremenog” parkinga na obali rijeke Željeznice. Tada je načelnik Memić nagradio privatnika Seju Brajlovića za dugogodišnje nelegalno korištenje saobraćajnice kao privatnog parkinga tako što mu je dao općinsko zemljište u vodozaštitnoj zoni da na njemu napravi novi parking o čemu je Žurnal ranije opširno pisao.

Međutim, iako je utvrđeno da je čitav postupak izgradnje novog parkinga urađen mimo zakona, načelnik Memić i ugostitelj Brajlović prošli su nekažnjeno.  Parking je već odavno završen i Brajlović ga neometano koristi.

Do objavljivanja ovog teksta ni općinski pravobranilac ni načelnik Općine Ilidža nisu odgovorili na Žurnalove upite. 

Općinski pravobranilac Vahida Kovačević u odgovoru na upit vijećnika Općinskog vijeća Ilidža navela je da su u toku izdavanja urbanističke saglasnosti, zaključenja Sporazuma o izgradnji parkinga, kao i tokom izgradnje parkinga prekršeni Zakon o prostornom uređenju KS, Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području KS, Zakon o pravobranilaštvu KS i Odluka Općine Ilidža o privremenom korištenju javnih površina. Nakon što je nabrojala prekršene zakone, “upozorila” je načelnika da je prekršio zakon!

-Pravobranilaštvo je svojim aktom broj M-37/17 upozorilo Općinskog načelnika da provedeni postupci i izdati akti nisu u skladu sa navedenim zakonima, te na obavezu preduzimanja pravnih radnji u cilju usklađivanja dokumentacije sa važećim zakonskim propisima- naveo je pravobranilac!Umjesto da je Pravobranilaštvo, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima pokrenulo poništavanja navedenog ugovora između načelnika Memića i Seje Brajlovića, općinski pravobranilac omogućava načelniku da legalizira svoje nezakonite poslove!

A i zašto bi Pravobranilaštvo radilo svoj posao kada općinski a ni federalni inspektori nisu uradili ništa da spriječe, a kamoli da kazne, nezakonito djelovanje načelnika? Osim toga, kada načelnik Općine ne poštuje zakon, ko je općinski pravobranilac da radi suprotno?

(zurnal.info)