Kreševo u vlasništvu bankara:Općina poklonila put Goranu Staniću i oštetila državu za milionski iznos
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kreševo u vlasništvu bankara: Općina poklonila put Goranu Staniću i oštetila državu za milionski iznos

Općina Kreševo oštetila je državu za milionsku sumu a sada je taj gubitak još veći jer se parcele koje su trebale biti uknjižene kao državna imovina sada upisuju kao vlasništvo banke. A sve kako bi bili ispunjeni privatni prohtjevi većinskog vlasnika Barita Gorana Stanića, koji je javnim novcem dobio privatni put

Općina poklonila put Goranu Staniću i oštetila državu za milionski iznos
Put u Kreševu

Općina Kreševo preknjižila je općinske nekretnine na privatnu kompaniju iako je na njima bio izglasan javni interes i doneseno rješenje da se moraju uknjižiti kao državna imovina. Radi se o parcelama na potezu Rakova Noga-Bijelovići, a kompanija koja je profitirala je Barit d.o.o. u većinskom vlasništvu Gorana Stanića, koja je dobila privatni put do vlastite tvornice, izgrađen javnim novcem.

Sve je počelo 2009. godine, kada je otvorena tvornica vapna u Bijelovićima u Kreševu, vlasništvo kompanije BFS, čiji putevi ponovo vode do Stanića. Nakon otvaranja tvornice trebalo je proširiti lokalni put i tada Barit otkupljuje udjele u parcelama na potezu od Rakove Noge do Bijelovića, koje su do tada bile u privatnom vlasništvu. Otkupljeno je 12 parcela, nakon čega Općina izgradnju puta proglašava javnim interesom. 

To je podrazumijevalo da će Općina izvlastiti nekretnine od Barita u svoju korist. U rješenju se dalje nalaže Općinskom sudu u Kiseljaku da ove nekretnine upiše u u korist državne svojine, odnosno u vlasništvo Općine Kreševo. Rješenje je doneseno još 2012. godine. Jedanaest godina kasnije, parcele nisu uknjižene kao državna imovina a zahtjev nije protokolisan u Sudu u Kiseljaku. 

Upravo suprotno – dvije parcele već su prešle u privatno vlasništvo – i to NLB Banke d.d. Sarajevo. U Općinskom sudu u Kiseljaku za Žurnal su potvrdili da su dvije parcele sada vlasništvo NLB banke a da su ostale još uvijek upisane kao vlasništvo Barit d.o.o. Kreševo:
- Predmetne nekretnine nisu upisane u korist državne svojine niti je Ured za zemljišnoknjižne poslove proveo Rješenje o izvlaštenju navedeno u zahtjevu.

NLB BANKA NOVI VLASNIK PARCELA


Kada je otkupio navedene parcele od mještana, Barit ih je iskoristio kao zalog za kredite kod NLB banke. Kako je banka sada krenula u njihovo izuzimanje, jasno je da kreditne obaveze nisu na vrijeme ispoštovane i NLB se već uknjižava kao vlasnik dijela parcela. 

Vlasništvo NLB Banke d.d., Sarajevo na nekretninama upisano je 7.10.2021. na temelju pravomoćnog Rješenja o dosudi nekretnine u izvršnom postupku. Rješenje o dosudi je 30.12.2020. godine donio Općinski sud u Kiseljaku. Prethodni izvršni sudski postupak nad pomenutim nekretninama je pokrenut i vođen protiv izvršenika Barit d.o.o. Kreševo:

U momentu pokretanja sudskog postupka, kao i na datum sticanja i upisa vlasništva u korist NLB Banke d.d. Sarajevo, na predmetnim nekretninama u zemljišnoj knjizi nisu bili evidentirani upisi koji bi bili smetnja upisu prava vlasništva NLB Banke d.d. Sarajevo. U suprotnom, i izvršni sud i nadležni zemljišnoknjižni ured bi odbili vođenje izvršnog postupka te u konačnici i upis prava vlasništva - kažu za Žurnal u NLB Banci. 

Ali čak ni to što je Općina Kreševo propustila uknjižiti ovu imovinu kao državnu, pa ni to što je ona na kraju završila u rukama banke kako bi se privatniku osposobio put do privatnog posjeda na kojem ostvaruje profit i uz to zagađuje okoliš, nije sve. 

Milion i 200 hiljada KM, koliko je koštala izgradnja puta osigurano je odlukom Federalne vlade od sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu. Za implementatora sredstava određeno je JP Ceste Federacije:

- Proveden je postupak javne nabave radova i usluga nadzora, nakon čega su zaključeni ugovori sa Izvođačem radova – GP „Put“ d.o.o. Sarajevo i Nadzorom – Aik Inžinjering d.o.o. Banovići, te su u skladu sa glavnim projektom rekonstrukcije i navedenim ugovorima odobrena sredstva implementirana – navode u JP Ceste Federacije za Žurnal. 

Prema Zakonu o cestama FBiH, upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih cesta u isključivoj je nadležnosti mjerodavne općine - u ovom slučaju Kreševo, implementacija odobrenih sredstava izvršena je u saradnji sa Općinom. Općina Kreševo je, dakle, bila korisnik a i voditelj postupka izvlaštenja.

Od 2012. godine, kada je Općina donijela rješenje o izvlaštenju i upisu u sudski registar, što nikada nije provedeno, na čelu Općine Kreševo smjenjivali su se HDZ-ovi načelnici Zdravko Miličević, Radoje Vidović i aktuelni Renato Pejak. Općina Kreševo na ovaj način oštetila je državu za milionsku sumu a sada je taj gubitak još veći jer se parcele upisuju kao vlasništvo banke. A sve kako bi bili ispunjeni privatni prohtjevi vlasnika Barita Gorana Stanića, koji je javnim novcem dobio privatni put. O poslovanju Stanića u Kreševu Žurnal je pisao mnogo puta do sada, njihovoj povezanosti sa političkim gospodarima Kreševa, te načinima na koji svakodnevno zagađuju okoliš i truju mještane.

Načelnik i općinsko rukovodstvo zloupotrijebili oko 320 hiljada marakaFinansijska policija FBiH počela kontrolu u Općini KreševoNačelnik i općinsko rukovodstvo zloupotrijebili oko 320 hiljada maraka

Kompanija BFS ponovo skinula pečat i pokrenula rad kamenoloma u KreševuSTANIĆE NIKO NE MOŽE ZAUSTAVITIKompanija BFS ponovo skinula pečat i pokrenula rad kamenoloma u Kreševu

Stanićev BFS ima odgovornost za smrt radnika Valentina VujicePrema prvostepenoj presudiStanićev BFS ima odgovornost za smrt radnika Valentina Vujice

Izigravaju zakon, duguju za porez, zagađuju okolinu, pa tuže mještanePOSLOVANJE PO MJERI STANIĆAIzigravaju zakon, duguju za porez, zagađuju okolinu, pa tuže mještane

Kompaniju BFS ne mogu zaustaviti inspekcija, sud, pečati, niti zabrinuti građaniTrovanje Kreševa se nastavljaKompaniju BFS ne mogu zaustaviti inspekcija, sud, pečati, niti zabrinuti građani

Načelnik Kreševa pokušao JEDINSTVEN SLUČAJ ZLOUPOTREBE INSTITUCIJANačelnik Kreševa pokušao "rentati" pravobranioca iz Viteza


(zurnal.info)