NA ILIDŽI SVE PO STAROM:Općina mijenja regulacioni plan da bi se legalizovala već izgrađena zgrada
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NA ILIDŽI SVE PO STAROM: Općina mijenja regulacioni plan da bi se legalizovala već izgrađena zgrada

U 2019. godini Općina Ilidža izdala je građevinsku dozvolu firmi Ećo company za gradnju zgrade na Stupu iako regulacionim planom na ovoj lokaciji nije bila predviđena gradnja. Tri godine kasnije Općinsko vijeće Ilidža pokreće proceduru izmjene regulacionog plana “u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju poslovnog objekta” iako je zgrada već skoro završena

Općina mijenja regulacioni plan da bi se legalizovala već izgrađena zgrada
Ilidža

 

Nelegalnu gradnju koja je dominirala i bila veliki problem na Ilidži smo vratili u zakonske okvire ,“ reći će načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur polovinom prošle godine da bi samo nekoliko mjeseci kasnije Općina Ilidža pokrenula izmjene i dopune regulacionog plana “Stari Stup” za legalizovanje gradnje zgrade na lokaciji na kojoj nije bila predviđena gradnja.

Izmjena i dopuna RP "Stari Stup" vrši se u navedenom obuhvatu, a u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju poslovnog objekta na zemljištu označenom kao dio k.č. br. 890 K.O. Stup, Ilidža, na kojoj, važećim planskim dokumentom, nije planirana gradnja, a izmjenu je inicirala Općina Ilidža obzirom da je investitor već započeo izgradnju predmetnog objekta, te tokom izgradnje odstupio od Planom utvrđenog rješenja”, navedeno je u Odluci Općinsko vijeće Ilidža od 27.01.2022. godine.

 

 

Izmjene i dopune regulaciona plana rade se tri godine nakon izdavanja građevinske dozvole i to u momentu kada je izgradnja zgrade već u završnoj fazi.

 

 

Iako regulacionim planom na ovom mjestu nije bila predviđena gradnja Općina Ilidža bez problema je izdala građevinsku dozvolu a tadašnji načelnik Senaid Memić i lično je uručio vlasniku firme Ećo Company. Podsjetimo  da su krajem februara 2019. godine iz Općine Ilidža obavijestili javnost da je Suad Ećo generalni direktor firme Ećo Company održao sastanak sa tadašnjim načelnikom Općine Ilidža Senaidom Memićem, na kojem je razgovarano o tekućim projektima ove kompanije i ambicioznim planovima- izgradnji novog izložbeno-prodajnog salona firme Ećo Company.

Želio bih da se zahvalim načelniku Memiću i općinskoj administraciji na podršci koju su pružali našoj kompaniji i privrednicima na području općine svih ovih godina. Uvjeren sam da će projekat izgradnje novog izložbeno-prodajnog salona uskoro biti realiziran“, istakao je Ećo.

 

 

Tri godine kasnije zgrada na Stupu skoro je završena a Općina Ilidža zbog njene izgradnje pokreće izmjene regulacionog plana.

Iz Općine Ilidža nisu odgovorili na pitanja  Žurnala zbog čega je inicirala izmjene i dopune Regulacionog plana Stari Stup u korist investitora koji je mimo Plana i na mjestu gdje nije predviđena gradnja već započeo izgradnju objekat te šta je u ovom slučaju poduzela općinska inspekcija.

Umjesto odgovora dobili smo obavijest da su naša pitanja proslijeđena Službi za prostorno uređenje i Službi za inspekcijski nadzor. Iz Službe za inspekcijski nadzor umjesto odgovora dobili smo molbu da se obratimo Službi za usklađenost, kontrolu kvaliteta i integritet, dok su iz Službe za prostorno uređenje u potpunosti ignorisali naš upit.

(zurnal.info)