LJUBAV KLINIČKOG CENTRA I MEDITA:Održavanje aparata na KCUS-u rade Medit i sestrinska firma Otto Technik
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

LJUBAV KLINIČKOG CENTRA I MEDITA: Održavanje aparata na KCUS-u rade Medit i sestrinska firma Otto Technik

Medit nema konkurenciju kada su u pitanju tenderi za Klinički centar. Jedini pravi konkurent im je firma Otto Technik koju su nedavno osnovali vlasnici Medita

Održavanje aparata na KCUS-u rade Medit i sestrinska firma Otto Technik

Firma Medit iz Sarajeva, u kojoj je zaposlen Enes Čengić bivši član Glavnog odbora SDA, prošle godine od KCUS-a dobila je poslove u vrijednosti 9 miliona maraka. Na svim tenderima bili su jedini ponuđači. Medit ni u 2018. godini, kada su u pitanju tenderi KCUS-a, nema konkurenciju.  Pored novih tendera za ovu firmu, vlasnici Medita osnovali su novu firmu Otto Technik. I nova firma dobila je prvi posao od KCUS-a. Za 350.000 maraka održavat će aparate na klinikama KCUS-a.

DA LI JE KORUPCIJA ZAUSTAVLJENA

Na Kliničkom centru zaustavili smo korupciju”, izjavila je nedavno generalna direktorica Sebija Izetbegović objašnjavajući da je znala u šta se upušta. Svoje iskustvo u "zaustavljanju korupcije" direktorica Izetbegović najbolje pokazuje kada su u pitanju javne nabavke Kliničkog centra. Za direktoricu to znači, bar kada su u pitanju javne nabavke, dodjeljivanje tendera firmama bliskim njenoj stranci. 

Da se tenderi KCUS-a ne dobijaju samo stranačkim vezama najbolje pokazuje tender za nabavku usluga održavanja aparata i rezervnih dijelova proizvođača Drager na klinikama KCUS-a.

Tender je raspisan na zahtjev rukovodioca Tehničkog sektora KCUS-a Nurije Jusupovića, pobjednik na tenderu firma u kojoj je zaposlen njegov sin. Posao svojim potpisom potvrdila je generalna direktorica  Sebija Izetbegović.

Kada je krajem februara Žurnal objavio tekst o firmi Medit koja je, za manje od godinu dana, od KCUS-a dobila poslove vrijedne 9 miliona maraka, iz KCUS-a su, umjesto demantija, reagovali prijetnjama. Žurnal je tada upozorio na sumnjivu saradnju KCUS-a sa Meditom, i s njom povezanim firmama. Na svim tenderima Medit je bio jedini ponuđač. U dobijanju poslova  nije im odmogla ni činjenica da ih savjetuje Enes Čengić, bivši član Glavnog odbora SDA. Vlasnici Medita Amir Filipović i Samir Dedović pred kraj prošle godine osnovali su novu firmu Otto Technik.

Za mjesec dana firma se registruje kod Agencije za medicinska sredstva i lijekove BiH.  Na pitanje Žurnala kako je moguće da se ova firma tako brzo registrovala iz Agencije smo dobili kratak odgovor.

Procedura izdavanja dozvole i upis u registar veleprometnika traje maksimalno 60 dana (ili kraće) ako su ispunjene prethodno sve formalno pravne pretpostavke. Ukoliko se ispostavi da dokumentacija nije potpuna, ponovo se uspostavlja rok u trajanju od novih 60 dana", tvrde iz Agencije.

Tenderi za porodicu i strankuTehnički sektor – Služba za održavanje medicinskih uređaja obratila se Generalnoj direktorici sa zahtjevom za saglasnost  za pokretanje postupka javne nabavke. Predmet postupka nabavke je pružanje usluga instaliranih na klinikama KCUS-a,” naveo rukovodilac Tehničkog sektora Nurija Jusupović u zahtjevu za pokretanje pregovaračkog postupka krajem januara ove godine.
Početkom marta generalna direktorica Sebija Izetbegović donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Poziv za pregovarački postupak sa objavom obavještenja za I fazu (predkvalifikacije) objavljen na portalu e-Nabavka br: 893-3-l-42-3-13118 od 25.01.2018. godine preuzelo je sedam ponuđača. Do krajnjeg određenog roka za prijem ponuda, 25.01.2018 godine, dostavljena je jedna (1) ponuda i to ponuda ponuđača OTTO TECHNIK d.o.o. Sarajevo”, navedeno je u Odluci u izboru najpovoljnijeg ponuđača

Posao vrijedan 375.500 KM bez PDV-a, dobila je novosnovana firma Otto Technik iz Sarajeva. U ovoj firmi zaposlen je Zlatko Jusupović sin Nurije Jusupovića, rukovodioca tehničkog sektora KCUS-a. 

U 2018. godini Otto Technik održavat će aparate i dostavljati rezervne dijelove proizvođača Drager na svim klinikama KCUS-a, a aparate  proizvođača Agfa i Toshiba na klinikama KCUS-a održavat će Medit.

Početkom aprila, ova firma ponovo je bez konkurencije od KCUS-a  dobila unosan posao. Tender za nabavku usluga održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavku osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Agfa i Toshiba instaliranih na klinikama KCUS-a vrijedan 280.000 KM bez PDV-a pregovaračkim postupkom dodijeljen je firmi Medit iz Sarajeva.

(zurnal.info)