Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:Novi direktor je stranački favorit Ahmet Baljić
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Novi direktor je stranački favorit Ahmet Baljić

Nakon godinu dana od raspisivanja konkursa Vlada FBiH dala je saglasnost za imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Smjena Upravnog odbora i "pritisak" na konkursnu komisiju urodio je plodom jer je stranački favorit za ovu poziciju bio upravo Ahmet Baljić, kadar SDA.

Novi direktor je stranački favorit Ahmet Baljić
Ahmet Baljić

Bez obavještenja javnosti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 274. hitnoj sjednici, održanoj 29. decembra donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. “Daje se prethodna saglasnost Upravnom odboru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za imenovanje Ahmet Baljić, za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, navedeno je u odluci Vlade FBiH.

Zanimljiva je činjenica da Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Fonda nije objavljena ni u dnevnom redu sjednice Vlade FBiH, niti u saopćenju za javnost nakon održane sjednice.

Dan kasnije, 30. decembra odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Ahmeta Baljića objavljena je u Službenom glasniku. Iako Ahmet Baljić prvobitno nije bio prvorangirani kandidat na konkursu već bivši član Upravnog odbora Fonda Ekrem Julardžija , prema pisanju medija  vršen je pritisak iz Vlade FBiH na članove komisije da najbolje ocijenjeni kandidat bude upravo Ahmet Baljić.

Podsjetimo da je Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehablilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom početkom januara prošle godine raspisao konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda. Polovinom februara završeni su intervjui sa kandidatima i konkursna komisija je odlučila da je upravo Ekrem Julardžija najbolji kandidati.

Upravni odbor nije imao veze sa izborom kandidata, imenovana je komisija sa članovima iz Ministarstva i Vlade i jedan član Upravnog odbora je bio u komisiji, oni su to završili. Prvorangirani kandidat je Ekrem Julardžija i prije 20 dana to je poslano Ministarstvu i Vladi, rekao je tada za Žurnal Senad Pešto predsjednik Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ekrem Julardžija na korak do direktorske foteljeDOK GA TUŽILAŠTVO SBK TOBOŽE ISTRAŽUJEEkrem Julardžija na korak do direktorske fotelje

Da bi bio imenovan za direktora Fonda, Ekrem Julardžija trebao je saglasnost od Vlade Federacije BiH.  Kako su Vlada i resorno ministarstvo imali svog kandidata za ovu poziciju Julardžija nije dobio saglasnost Vlade. Osim toga, Vlada FBiH nije sebi mogla dopustiti da imenuje Ekrema Julardžiju, čovjeka koji je javno priznao da zloupotrebljava osobe sa invaliditetom i fiktivno ih zapošljava zarad poticaja iz budžeta, naročito ne u izbornoj godini.

Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktoraFond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetomFederalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktora

Kako se interesi i želje pojedinih članova Upravnog odbora Fonda i Komisija za izbor direktora nisu poklapali sa Vladinim, Vlada FBiH početkom avgusta prošle godine odlučila je smijeniti dio članova Upravnog odbora Fonda.

Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića”, saopćeno je iz Vlada FBiH.

Nekoliko dana kansije, Vlada FBiH imenovala je Ahmeta Baljića na mjesto v.d. direktora Fonda.  I tada je Vlada FBiH "zaboravila" obavijestiti javnost o ovom imenovanju. Godinu dana od raspisivanja konkursa za izbor direktora Fonda Vlada FBiH, ponovo bez obaviještenja javnosti, dala je saglasnost za imenovanje novog, starog, direktora, Ameta Baljića.

Šta je problem?

Podsjetimo javnost da poput Ekrema Julardžije ni Ahmet Baljić nema zavidnu biografiju. Ahmet Baljić već je ranije obavljao dužnost direktora Fonda i tada je bio problem oko njegovog imenovanja jer je utvrđeno da nije ispunjavao uslove konkursa.

Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda Prvostepena presuda Općinskog sudaAhmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda

Općinski sud u Sarajevu krajem januara 2018. godine donio je prvostepenu presudu u predmetu Huse Sarića, jednog od kandidata na konkursu iz 2014. godine za izbor direktora Fonda, kojom se poništava Odluka Upravnog odbora o imenovanju Ahmeta Baljića za direktora zbog nezakonitosti u izbornoj proceduri.

Prije donošenja prvostepene presude Općinskog suda, Komisija za nadzor nad zakonitošću rada Fonda  provjeravala je imenovanje. Rezultati - prema aktu Porezne uprave FBiH podaci o radnom iskustvu Ahmeta Baljića znatno se razlikuju od onih navedenih u potvrdi koju je predao na konkursu za izbor direktora. Pored toga, nije primjenjivan Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, te nisu ispoštovane odredbe zakona, javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije za imenovanje.

Ove činjenice nisu spriječile Vladu FBiH da ponovo da saglasnost za imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda.

(zurnal.info)